Grundkursen introducerar teorier, ramverk och modeller som är länkade till nära vård, så att doktoranden får möjlighet att utforska nära vård i ett interprofessionellt perspektiv.

Nära vård beaktas som process och utfall, genom seminarier, föreläsningar och arbete i grupp och enskilt. Kursen avslutas med en examination där doktoranden utvecklar och fördjupar sitt eget forskningsprojekt med kunskap och verktyg som hen inhämtat under kursen. Kursen vänder sig till dig som är antagen doktorand: din forskning rör nära vård på lokal, regional eller nationell nivå, och omfattar hur personer samverkar med samhället i frågor som rör hälsa, vård och omsorg. Forskarkursen ger dig möjlighet att orientera dig på makro-, meso-, och mikronivå, med fokus på att förankra och problematisera nära vård, i syfte att bedriva forskning i fronten för nära vård.

Grundkursen anordnas årligen januari-mars vid Linköpings universitet, på Campus US.