Konferensbidrag

Välkommen till FobasNT24

Genom utbyten av tankar, frågor, erfarenheter och kunskap bidrar alla deltagare till FobasNT24. Deltagare välkomnas också att bidra med en presentation eller poster-presentation.

Presentera på FobastNT24

Vi söker presentatörer till Sundsvall 30/10 och Malmö 6/11 som vill sprida och diskutera erfarenheter från undervisning eller forskningsresultat. Alla deltagare erbjuds möjlighet att skicka in förslag om att antingen hålla en presentation eller poster-presentation.

Presentationerna ges vid parallella sessioner som hålls samtidigt i olika salar. Presentatören förväntas göra en kort presentation för att sedan öppna upp för diskussion bland deltagarna. Poster-presentationer hålls vid mingel under fikapauser.


Skicka in ditt bidrag till presentation/poster-presentation mellan 27 maj - 15 september. Besked om antagning till att presentera ges senast 30 september. Observera att även presentatörer behöver anmäla sig och betala deltagaravgift för FobasNT24.

Skicka in ditt förslag 

I ditt förslag till presentation eller poster-presentation ska du skicka in en sammanfattning av det du vill presentera, max 500 ord.
 
För poster-presentationer önskar vi bidrag kring tilltänkta eller pågående projekt. Det är en chans att bolla med både lärare och forskare om hur projektet kan utformas för att vara till nytta för skolvärlden. NATDID står för trycket av poster.
 
För presentationerna önskar vi bidrag kring redan avslutade projekt eller projekt som är i avslutningsfas. Din sammanfattning ska innehålla en beskrivning av kontext, vad du/ni gjort och på vilka sätt detta är till nytta för förskola/skola. 
 
Sammanfattningarna som skickas in är enbart till för urvalsprocessen, de ska inte ses som slutgiltiga versioner som publiceras i konferensprogrammet. 
 
Urval görs utifrån: 

  • Relevans för förskola/skola 
  • Ämne och skolform, där vi eftersträvar variation mellan presentationerna 


Skicka in ditt förslag senast 15 september till fobasnt@uv.liu.se

Märk ämnesraden med ”Sundsvall” eller ”Malmö”samt ”Presentation” eller ”Poster-presentation”.
 
Frågor? Välkommen att kontakta oss på fobasnt@uv.liu.se

Mer information om FobasNT24