Forum för forskningsbaserad NT-undervisning - FobasNT

Sundsvall 30/10 och Malmö 6/11 2024

Välkommen till FobasNT

Träffa lärare och forskare som vill utveckla undervisning i naturvetenskapsämnena och teknik, från förskola till gymnasium.

Vad säger de senaste forskningsresultaten? Hur kan forskning inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik användas i undervisningen? Hur kan man konkret och långsiktigt arbeta på vetenskaplig grund i skolan?
Ta chansen att diskutera dessa frågor med forskar- och lärarkollegor. FobasNT24 arrangeras den 30/10 i Sundsvall och 6/11 i Malmö. Det är möjligt att hel- eller halvdag (förmiddag eller eftermiddag).

Forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Konferens FobasNT23.
FobasNT23. Thor Balkhed.

Varmt välkommen

FobasNT riktar sig till verksamma i förskola/skola, forskare, lärarutbildare och relaterade myndigheter och organisationer från hela Sverige. Forumet har ett tydligt forskningsfokus men vi vill framför allt att det ska vara ett forum där skolan och forskarvärlden möts och där alla perspektiv ges utrymme. Vi bjuder in till samtal och utbyten av tankar, idéer och kunskap. På så sätt bidrar alla deltagare till forumets genomförande. Som deltagare är du också välkommen att skicka in förslag till att hålla en presentation eller poster-presentation. Läs mer om detta på sidan Konferensbidrag. Program för FobasNT24 i Malmö respektive Sundsvall presenteras i slutet av september, men du kan redan nu se tidpunkter i programmet på sidan Program och talare.

Sundsvall och Malmö hösten 2024

Sundsvall 30 oktober

Välkomna till Sundsvall och Mittuniversitetet den 30 oktober. Där arrangerar NATDID i samarbete med Mittuniversitetet och Skolforskningsinstitutet en dag för samtal, idé- och kunskapsutbyten om hur forskning kan bidra till att utveckla undervisning inom naturvetenskapsämnena och teknik. Under dagen kommer bland annat forskningsprojekt med forskare och lärare med lokal förankring att presenteras och diskuteras. Det är möjligt att delta hel- eller halvdag (förmiddag/eftermiddag). Läs mer om programmet och anmäl dig.

Malmö 6 november

Välkomna till Malmö och Malmö universitet den 6 november. Då arrangerar NATDID i samarbete med Malmö universitet och Skolforskningsinstitutet en dag för samtal, idé- och kunskapsutbyten om hur forskning kan bidra till att utveckla undervisning inom naturvetenskapsämnena och teknik. Dagen kommer bland annat innehålla presentationer av forskningsprojekt med forskare och lärare med lokal förankring. Det är möjligt att delta hel- eller halvdag (förmiddag/eftermiddag). Läs mer om programmet och anmäl dig.

NATDID - arrangör av FobasNT

NATDID står för Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Vi vill göra forskning och beprövad erfarenhet mer tillgänglig för personer som arbetar i förskola/skola. Vi lyfter fram och sprider forskningsresultat och lärares erfarenheter kring naturvetenskapernas och teknikens didaktik, från förskola till gymnasium. En annan viktig del i vårt arbete är att skapa förutsättningar för relationsbygge mellan skol- och forskarvärlden. Det arbetet sker inom vårt Forum för forskningsbaserad NT-undervisning (FobasNT). Utöver vårt tvådagarsforum i Norrköping arrangerar vi även kontinuerligt andra aktiviteter, till exempel forskarsamtal där forskare och lärare diskuterar aktuella forskningsresultat.

Mer om NATDID:s arbete
Glad lärare tillsammans med elever som bygger en robot. Foto monkeybusinessimages

Mer information om FobasNT24