Forum för forskningsbaserad NT-undervisning - FobasNT

Välkommen till FobasNT

Träffa lärare och forskare som vill utveckla undervisning i naturvetenskapsämnena och teknik, från förskola till gymnasium. Bolla idéer och tankar, få inspiration och ny kunskap om hur undervisning kan utvecklas med stöd av forskning.

Vad säger de senaste forskningsresultaten? Hur kan forskning inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik användas i undervisningen? Hur kan man konkret och långsiktigt arbeta på vetenskaplig grund i skolan?
Ta chansen att diskutera dessa frågor med kollegor från hela landet. FobasNT arrangeras vartannat år av Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik, NATDID. Nästa forum hålls hösten 2025 i Norrköping.

Forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Konferens FobasNT23.
FobasNT23. Thor Balkhed.

2025 i Norrköping

FobasNT riktar sig till lärare, förskollärare, rektorer, skolledare, forskare, lärarutbildare och relaterade myndigheter och organisationer från hela Sverige. Forumet hålls vartannat år i Norrköping på Linköpings universitet. FobasNT har ett tydligt forskningsfokus men vi vill framför allt att det ska vara ett forum där skolan och forskarvärlden möts och där alla perspektiv ges utrymme. Vi bjuder in till samtal och utbyten av tankar, idéer och kunskap. På så sätt bidrar alla deltagare till forumets genomförande. Nästa FobasNT hålls hösten 2025. Läs mer om 2023 års forum och arrangören NATDID nedan. För att kontakta oss med frågor om FobasNT,
mejla natdid@liu.se.

FobasNT23: 18-19 oktober 2023 i Norrköping

NATDID - arrangör av FobasNT

NATDID står för Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Vi vill göra forskning och beprövad erfarenhet mer tillgänglig för personer som arbetar i förskola/skola. Vi lyfter fram och sprider forskningsresultat och lärares erfarenheter kring naturvetenskapernas och teknikens didaktik, från förskola till gymnasium. En annan viktig del i vårt arbete är att skapa förutsättningar för relationsbygge mellan skol- och forskarvärlden. Det arbetet sker inom vårt Forum för forskningsbaserad NT-undervisning (FobasNT). Utöver vårt tvådagarsforum i Norrköping arrangerar vi även kontinuerligt andra aktiviteter, till exempel forskarsamtal där forskare och lärare diskuterar aktuella forskningsresultat.

Mer om NATDID:s arbete
Glad lärare tillsammans med elever som bygger en robot. Foto monkeybusinessimages