Miljöepigenetik - Guerrero-Bosagna group

teaserbild Guerrero Group

Vi undersöker hur miljöexponeringar som näring, föroreningar eller stress påverkar utvecklings- och epigenetiska mekanismer i olika modellorganismer.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Tillbaka till Visa/dölj innehåll