InterGender – International Consortium for Interdisciplinary Feminist Research Training

Abstrakta reflektioner av gräs

InterGender är ett internationellt konsortium dedikerat till att främja tvärvetenskaplig feministisk forskarutbildning.

Mer information och aktuella kurser hittar du på InterGenders engelska sida.

Syftet med InterGender är att höja kvaliteten, tillgängligheten och erkännandet av tvärvetenskaplig feministisk forskningsträning på global nivå. Vi strävar efter att komplettera och stärka den forskningsutbildning som erbjuds lokalt av våra partnerinstitutioner. För att uppnå detta har vi följande mål:

  • Främja kontinuerlig akademisk reflektion och utveckling av banbrytande utbildning inom tvärvetenskaplig feministisk forskning. Vi skapar en dynamisk plattform för forskare att utforska och vidareutveckla avancerade metoder och teorier inom det feministiska fältet, och säkerställer att våra kurser och program ligger i framkant av den akademiska diskursen.
  • Driva ett "international office" som fungerar som ett nav för våra partnerenheter, alla med fokus på tvärvetenskapliga feministiska studier.
  • Erbjuda ett omfattande gemensamt program för forskningsutbildning. Vi tillhandahåller ett utbud av kurser, seminarier och workshops som är noggrant utformade för att möta de specifika behoven hos doktorander och avancerade masterstudenter.