Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) rekryterar en biträdande universitetslektor till forskning och undervisning inom området organiska elektroniska och funktionella material med fokus på nya metoder för additiv tillverkning och strukturering, såsom tryckt elektronik.

Denna rekrytering är kopplad till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE).  WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid sju av Sveriges främsta universitet under (minst) 10 år. Visionen är att möjliggöra en hållbar värld genom materialvetenskap.
 
LOE är ett av världens ledande labb i framkant av forskning inom organisk/plastisk elektronik. Forskningsteman spänner över syntes, materialvetenskap, components, hållbarhet, bioelektronik, system och applikationer.
 
Som biträdande universitetslektor kommer du ha tillgång till LOE:s öppna forskningsmiljö för kunskaps- och expertisdelning samt LOE:s tillverkning, karakterisering, kemi och renrumsanläggningar och utrustning, samt Printed Electronics Arena som inkluderar en komplett uppsättning tryckverktyg och andra additiv tillverkningsverktyg och tekniker.
 
Rekryteringspaketet för WISE Fellow inkluderar
lön för den rekryterade fakultetsmedlemmen (4 år heltid under max. 5 år)
finansiering av forskning/förbrukningsvaror
lön för två doktorander (4 år vardera)
lön för två postdoktorer (2 år vardera)
ytterligare stöd för omkostnader och anläggningar
Läs mer i rekryteringsannons. https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20480&rmlang=SE