Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE)
Visa/dölj innehåll

Vid LOE forskar och utvecklar vi komponenter och system som utnyttjar elektroniska och optiska funktioner i organiska molekyler och plaster. 

LOE ligger i den absoluta forskningsframkanten inom organisk elektronik och är världsledande inom vissa inriktningar. Specifikt är vi intresserade av kopplingen mellan joners och elektroners egenskaper för att utveckla nya teknologier inom områden såsom omvandling och lagring av energi, "internet of things", medicinsk teknologi och biologi.

Forskningen spänner över kemisk syntes, materialvetenskap, komponenter, system och applikationer. Projekt närmare applikationer och kommersialisering sker i nära samarbete med RISE. Resultat publiceras regelbundet i ledande high-impact tidskrifter (se Forskning).

Forskningen vid LOE stöds av stora bidrag från den svenska regeringen, Europeiska kommissionen och flera svenska stiftelser. Forskning utförs inom den >1000 mTäppan Renrum och the Printed Electronics Arena på universitets Campus Norrköping.

LOE består av över 100 forskare, studenter och personal som spänner över 11 forskargrupper. Professor Magnus Berggren är forskningsledare och avdelningschef för LOE.


Kalender
Visa/dölj innehåll

30 mars 2020

Disputation inom Tillämpad fysik: Maciej Gryszel

kl. 16.00 – 19.00 Online via Zoom samt videolänk i Treesearch (K4415), Kåkenhus plan 4, Campus Norrköping

Maciej Gryszel, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln ”Organic electronic materials for hydrogen peroxide production”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Professor Erin Ratcliff, University of Arizona, USA. Handledare: Universitetslektor Eric Glowacki.

Kontakt

Nyheter
Visa/dölj innehåll

LOE nyheter via Twitter
Visa/dölj innehåll

24 Mar 2020

RT @KlasTybrandt: Check out our new article on soft and stretchable thermoelectric generators https://t.co/dD5Htpgi5O #naturecomms https:/…

Original Tweet

10 Mar 2020

New @NatureMaterials paper from @FabianoSimone team @LOE_at_LiU and collaborators @liu_universitet @chalmersuniv… https://t.co/O5Eb03DPmu

Original Tweet

28 Feb 2020

Congratulations Dr. Shiran! https://t.co/InPpePiPYM

Original Tweet

LOE:s forskningsledare
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll