Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE)

Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE)

Vid LOE forskar och utvecklar vi komponenter och system som utnyttjar elektroniska och optiska funktioner i organiska molekyler och plaster.

LOE ligger i den absoluta forskningsframkanten inom organisk elektronik och är världsledande inom vissa inriktningar. Specifikt är vi intresserade av kopplingen mellan joners och elektroners egenskaper för att utveckla nya teknologier inom områden såsom omvandling och lagring av energi, "internet of things", medicinsk teknologi och biologi.

Forskningen spänner över kemisk syntes, materialvetenskap, komponenter, system och applikationer. Projekt närmare applikationer och kommersialisering sker i nära samarbete med RISE. Resultat publiceras regelbundet i ledande high-impact tidskrifter.

Forskningen vid LOE stöds av stora bidrag från den svenska regeringen, Europeiska kommissionen och flera svenska stiftelser. Forskning utförs i det över 1000 mstora Renrummet och vid Printed Electronics Arena på Campus Norrköping.

LOE består av över 100 forskare, studenter och personal som spänner över 11 forskargrupper. Professor Magnus Berggren är forskningsledare och avdelningschef för LOE.


Kalender

17 november 2023

Disputation inom Tillämpad fysik: Silan Zhang

kl. 10.15 – 14.00  Sal K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

Disputation inom Tillämpad fysik: Divyaratan Kumar

kl. 14.00 – 18.00 Sal K2, Kåkenhus, Campus Norrköping

Arbeta på LOE

Nyheter

LOE nyheter via Twitter

LOE:s forskningsledare

Organisation