Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE)
Visa/dölj innehåll

Vid LOE forskar och utvecklar vi komponenter och system som utnyttjar elektroniska och optiska funktioner i organiska molekyler och plaster. 

LOE ligger i den absoluta forskningsframkanten inom organisk elektronik och är världsledande inom vissa inriktningar. Specifikt är vi intresserade av kopplingen mellan joners och elektroners egenskaper för att utveckla nya teknologier inom områden såsom omvandling och lagring av energi, "internet of things", medicinsk teknologi och biologi.

Forskningen spänner över kemisk syntes, materialvetenskap, komponenter, system och applikationer. Projekt närmare applikationer och kommersialisering sker i nära samarbete med RISE. Resultat publiceras regelbundet i ledande high-impact tidskrifter (se Forskning).

Forskningen vid LOE stöds av stora bidrag från den svenska regeringen, Europeiska kommissionen och flera svenska stiftelser. Forskning utförs inom den >1000 mTäppan Renrum och the Printed Electronics Arena på universitets Campus Norrköping.

LOE består av över 100 forskare, studenter och personal som spänner över 11 forskargrupper. Professor Magnus Berggren är forskningsledare och avdelningschef för LOE.


Nyheter
Visa/dölj innehåll

LOE nyheter via Twitter
Visa/dölj innehåll

10 Dec 2019

New @NatureNano paper from @mpjonsson and team @LOE_at_LiU and @liu_universitet https://t.co/yCwSZwCMVP

Original Tweet

5 Dec 2019

RT @mpjonsson: Happy to be appointed as Wallenberg Academy Fellow 2019! https://t.co/7QUiWvjcBY

Original Tweet

22 Nov 2019

High-speed neurotransmitter delivery with polarization-diode OEIPs. Check it out in Advanced Materials Technologies. https://t.co/dRANl57p8I

Original Tweet

LOE:s forskningsledare
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll