Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE)
Visa/dölj innehåll

Vid LOE forskar och utvecklar vi komponenter och system som utnyttjar elektroniska och optiska funktioner i organiska molekyler och plaster. 

LOE ligger i den absoluta forskningsframkanten inom organisk elektronik och är världsledande inom vissa inriktningar. Specifikt är vi intresserade av kopplingen mellan joners och elektroners egenskaper för att utveckla nya teknologier inom områden såsom omvandling och lagring av energi, "internet of things", medicinsk teknologi och biologi.

Forskningen spänner över kemisk syntes, materialvetenskap, komponenter, system och applikationer. Projekt närmare applikationer och kommersialisering sker i nära samarbete med RISE. Resultat publiceras regelbundet i ledande high-impact tidskrifter (se Forskning).

Forskningen vid LOE stöds av stora bidrag från den svenska regeringen, Europeiska kommissionen och flera svenska stiftelser. Forskning utförs inom den >1000 mTäppan Renrum och the Printed Electronics Arena på universitets Campus Norrköping.

LOE består av över 100 forskare, studenter och personal som spänner över 11 forskargrupper. Professor Magnus Berggren är forskningsledare och avdelningschef för LOE.


Nyheter
Visa/dölj innehåll

LOE nyheter via Twitter
Visa/dölj innehåll

20 Jun 2019

LOE is hiring multiple PhD students and postdocs – with varying backgrounds – for the organic bioelectronics projec… https://t.co/ibw93TqYRH

Original Tweet

18 Jun 2019

#Phd position in the #ePlants group @LOE_at_LiU Apply now! #bioelectronics #plants https://t.co/kuzv3Rt3US

Original Tweet

12 Jun 2019

Our new website is live! Check it out! https://t.co/LUan8UIJ3w

Original Tweet

LOE:s forskningsledare
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll