Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE)

Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE)

Vid LOE forskar och utvecklar vi komponenter och system som utnyttjar elektroniska och optiska funktioner i organiska molekyler och plaster.

LOE ligger i den absoluta forskningsframkanten inom organisk elektronik och är världsledande inom vissa inriktningar. Specifikt är vi intresserade av kopplingen mellan joners och elektroners egenskaper för att utveckla nya teknologier inom områden såsom omvandling och lagring av energi, "internet of things", medicinsk teknologi och biologi.

Forskningen spänner över kemisk syntes, materialvetenskap, komponenter, system och applikationer. Projekt närmare applikationer och kommersialisering sker i nära samarbete med RISE. Resultat publiceras regelbundet i ledande high-impact tidskrifter.

Forskningen vid LOE stöds av stora bidrag från den svenska regeringen, Europeiska kommissionen och flera svenska stiftelser. Forskning utförs i det över 1000 mstora Renrummet och vid Printed Electronics Arena på Campus Norrköping.

LOE består av över 100 forskare, studenter och personal som spänner över 11 forskargrupper. Professor Magnus Berggren är forskningsledare och avdelningschef för LOE.

Nyheter

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Eleni Stavrinidou får vetenskapligt pris av Italien

Forskningsledare Eleni Stavrinidou, känd för att koppla ihop elektronik med växter, har fått medalj av Italiens ambassadör, på plats i Campus Valla på LiU.

Senaste publikationerna

2024

Sonu Sunny, Shivam Shah, Mohit Garg, Igor Zozoulenko, Sarbani Ghosh (2024) Microscopic Insights of Electrochemical Switching of Poly(benzimidazobenzophenanthroline) (BBL) Thin Film: A Molecular Dynamics Study Macromolecules, Vol. 57, s. 5155-5165 Vidare till DOI
Yanan Zhu, Xing Xing, Chongguang Zhao, Hong Meng (2024) Insights into the vibration coupling effects on reorganization energy in p-isoelectronic frameworks Journal of Materials Chemistry C Vidare till DOI
Yingying Hu, Glib Baryshnikov, Xueru Shan, Weiyi Zhang, Sheng-yin Zhao, Liangliang Zhu, Hongwei Wu (2024) Visible light excited and temperature-responsive phosphorescent system in a phase-changing matrix Materials Advances Vidare till DOI
Joakim Argillander, Alvaro Alarcon, Chunxiong Bao, Chaoyang Kuang, Gustavo Lima, Feng Gao, Guilherme B Xavier (2024) Secure quantum random number generation with perovskite photonics QUANTUM COMPUTING, COMMUNICATION, AND SIMULATION IV, Artikel 129111B Vidare till DOI
Verena Handl, Linda Waldherr, Theresia Arbring Sjöström, Tobias Abrahamsson, Maria S Seitanidou, Sabine Erschen, Astrid Gorischek, Iwona Bernacka Wojcik, Helena Saarela, Tamara Tomin, Sophie Elisabeth Honeder, Joachim Distl, Waltraud Huber, Martin Asslaber, Ruth Birner-Gruenberger, Ute Schaefer, Magnus Berggren, Rainer Schindl, Silke Patz, Daniel Simon, Nassim Ghaffari-Tabrizi-Wizsy (2024) Continuous iontronic chemotherapy reduces brain tumor growth in embryonic avian in vivo models Journal of Controlled Release, Vol. 369, s. 668-683 Vidare till DOI
Klas Tybrandt (2024) A gentle nerve wrapper Nature Materials Vidare till DOI
Maciej Gryszel, Marie Jakesova, Xuan Thang Vu, Sven Ingebrandt, Eric Daniel Glowacki (2024) Elevating Platinum to Volumetric Capacitance: High Surface Area Electrodes through Reactive Pt Sputtering Advanced Healthcare Materials Vidare till DOI
Danfeng Ye, Lulu Zhou, Smruti Ranjan Sahoo, Glib Baryshnikov, Hans Agren, Liangliang Zhu (2024) Deoxygenation-Promoted Aggregation-Induced TADF-RTP Dual Emission for High-Contrast Channel-Selectable Hypoxia Probing The Journal of Physical Chemistry C Vidare till DOI
Qifan Li, Jun-Da Huang, Tiefeng Liu, Tom van der Pol, Qilun Zhang, Sang Young Jeong, Marc-Antoine Stoeckel, Hanyan Wu, Silan Zhang, Xianjie Liu, Han Young Woo, Mats Fahlman, Chiyuan Yang, Simone Fabiano (2024) A Highly Conductive n-Type Conjugated Polymer Synthesized in Water Journal of the American Chemical Society Vidare till DOI
Mingna Liao, Dan Zhao, Magnus Jonsson (2024) Solar Heating Modulated by Evaporative Cooling Provides Intermittent Temperature Gradients for Ionic Thermoelectric Supercapacitors Advanced Functional Materials Vidare till DOI

Arbeta på LOE