Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE)
Visa/dölj innehåll

Vid LOE forskar och utvecklar vi komponenter och system som utnyttjar elektroniska och optiska funktioner i organiska molekyler och plaster. 

LOE ligger i den absoluta forskningsframkanten inom organisk elektronik och är världsledande inom vissa inriktningar. Specifikt är vi intresserade av kopplingen mellan joners och elektroners egenskaper för att utveckla nya teknologier inom områden såsom omvandling och lagring av energi, "internet of things", medicinsk teknologi och biologi.

Forskningen spänner över kemisk syntes, materialvetenskap, komponenter, system och applikationer. Projekt närmare applikationer och kommersialisering sker i nära samarbete med RISE. Resultat publiceras regelbundet i ledande high-impact tidskrifter (se Forskning).

Forskningen vid LOE stöds av stora bidrag från den svenska regeringen, Europeiska kommissionen och flera svenska stiftelser. Forskning utförs inom den >1000 mTäppan Renrum och the Printed Electronics Arena på universitets Campus Norrköping.

LOE består av över 100 forskare, studenter och personal som spänner över 11 forskargrupper. Professor Magnus Berggren är forskningsledare och avdelningschef för LOE.


Kalender
Visa/dölj innehåll

10 juni 2020

WCMM Clinical Arena-föreläsning den 10 juni

kl. 16.25 – 17.15 Online via Zoom, kontakta Stefan Welin Klintström för Zoomlänk.

Onsdagen den 10 juni är det dags för nästa WCMM Clinical Arena-föreläsning betitlad “Optoelectronic wireless neuromodulation of the vagus nerve”. Föreläsare är Peder Olofsson, Laboratory of Immunobiology, KI, Stockholm och Eric Głowacki, Laboratory of Organic Electronics, LiU. Vi kommer att använda Zoom för mötet. För att få mötets zoomlänk, skicka ett e-postmeddelande till stefan.welin.klintstrom@liu.se.

Kontakt

Stefan Welin Klintström

Nyheter
Visa/dölj innehåll

LOE nyheter via Twitter
Visa/dölj innehåll

10 May 2020

RT @KlasTybrandt: New PhD student and Postdoc positions in Soft Neural Interfaces! https://t.co/IjDzXTrEV1

Original Tweet

7 May 2020

Treesearch Industrial Postdoc Program... in distance mode. https://t.co/X7iUzNWWBY @TREESEARCH_se https://t.co/MuQEDilfqU

Original Tweet

23 Apr 2020

Is there anything PEDOT can’t do? Solar steam generators based on nanocellulose-PEDOT:PSS aerogels out in Advanced… https://t.co/oNxNo30Tb5

Original Tweet

LOE:s forskningsledare
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll