Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE)Visa/dölj innehåll

Vid LOE forskar och utvecklar vi komponenter och system som utnyttjar elektroniska och optiska funktioner i organiska molekyler och plaster. 

LOE ligger i den absoluta forskningsframkanten inom organisk elektronik och är världsledande inom vissa inriktningar. Specifikt är vi intresserade av kopplingen mellan joners och elektroners egenskaper för att utveckla nya teknologier inom områden såsom omvandling och lagring av energi, "internet of things", medicinsk teknologi och biologi.

Forskningen spänner över kemisk syntes, materialvetenskap, komponenter, system och applikationer. Projekt närmare applikationer och kommersialisering sker i nära samarbete med RISE. Resultat publiceras regelbundet i ledande high-impact tidskrifter (se Forskning).

Forskningen vid LOE stöds av stora bidrag från den svenska regeringen, Europeiska kommissionen och flera svenska stiftelser. Forskning utförs inom den >1000 mTäppan Renrum och the Printed Electronics Arena på universitets Campus Norrköping.

LOE består av över 100 forskare, studenter och personal som spänner över 11 forskargrupper. Professor Magnus Berggren är forskningsledare och avdelningschef för LOE.


KalenderVisa/dölj innehåll

10 februari 2021

Disputation inom Tillämpad fysik: Josefin Nissa

kl. 14.00 – 18.00 Online och K1, Kåkenhus, Campus Norrköping. Kontakta Jennie Jordenlöv, jennie.jordenlov@liu.se för länk till Zoom.

Josefin Nissa vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln ”Interacting with biological membranes using organic electronic devices”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Professor Susan Daniel, Cornell University, Chem & Biomolec Eng., USA Handledare: Daniel Simon. Kontakta Jennie Jordenlöv, jennie.jordenlov@liu.se för länk till Zoom.

Kontakt

3 mars 2021

Disputation inom Tillämpad fysik: Marie Jakesova

kl. 10.00 – 14.00 Online och K1, Kåkenhus, Campus Norrköping. Kontakta Jennie Jordenlöv, jennie.jordenlov@liu.se för länk till

Marie Jakesova vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln ”Wireless Bioelectronic Devices Driven by Deep Red Light”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Professor Diego Ghezzi, EPFL, Center for Neuroprosthetics, Schweiz Handledare: Daniel Simon. Kontakta Jennie Jordenlöv, jennie.jordenlov@liu.se för länk till Zoom.

Kontakt

NyheterVisa/dölj innehåll

LOE nyheter via TwitterVisa/dölj innehåll

21 Jan 2021

RT @mpjonsson: New preprint by @Shangzhi_Chen et al: Redox-tunable structural colour images based on UV-patterned conducting polymers *O…

Original Tweet

15 Jan 2021

Combining the best of both worlds: free-standing capillary microfluidics and miniaturized iontronics. Check out the… https://t.co/DfPLU1yCJF

Original Tweet

15 Jan 2021

Fighting wound fibrosis with ion pump pH regulation. Check it out in Applied Materials Today https://t.co/EYOhx5uLb6

Original Tweet

LOE:s forskningsledareVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll