CHSCOM - Världskonferens inom hörselforskning

360 miljoner människor världen över har en hörselnedsättning och hjärnans betydelse vid lyssnandet är stor. Vi hör med örat, men lyssnar och förstår med hjärnan. Forskare från hela världen träffas vartannat år i Linköping för att diskutera den senaste forskningen inom området.  

Konferensen, CHSCOM2019 - Cognitive hearing science for communication, hade följande teman:

  • Cognitive hearing loss, aging and dementia
  • Brain plasticity and development
  • Cognition and communication under adverse conditions
  • Translational cognitive hearing science

Konferensen organiseras av Linnécentrum HEAD.

För mer information om konferensen: www.chscom2019.se

Nästa konferens arrangeras den 12-15 juni 2022, i Linköping.

 

CHSCOM arrangeras av Linnécentrum HEADVisa/dölj innehåll