360 miljoner människor världen över har en hörselnedsättning och hjärnans betydelse vid lyssnandet är stor. Vi hör med örat, men lyssnar och förstår med hjärnan. Forskare från hela världen träffas vartannat år i Linköping för att diskutera den senaste forskningen inom området.

Nästa konferens arrangeras den 9-12 juni 2024 i Linköping.

Den sjätte upplagan av CHSCOM som ägde rum 2022 hade följande teman:

  • Hearing loss, cognition, aging and dementia
  • Communicative interaction and effort
  • Neural coding of auditory signals
  • Towards cognitive technologies for hearing enhancement

Konferensen organiseras av Linnécentrum HEAD vid Linköpings universitet.

 

 

 

CHSCOM arrangeras av Linnécentrum HEAD