CHSCOM2022

360 miljoner människor världen över har en hörselnedsättning och hjärnans betydelse vid lyssnandet är stor. Vi hör med örat, men lyssnar och förstår med hjärnan. Forskare från hela världen träffas vartannat år i Linköping för att diskutera den senaste forskningen inom området.  

Nästa konferens arrangeras den 12-15 juni 2022, i Linköping.

CHSCOM2022 - Cognitive hearing science for communication, har följande teman:

  • Hearing loss, cognition, aging and dementia
  • Communicative interaction and effort
  • Neural coding of auditory signals
  • Towards cognitive technologies for hearing enhancement

Konferensen organiseras av Linnécentrum HEAD vid Linköpings universitet.

Mer information kommer att publiceras här allt eftersom.

Följ oss gärna i sociala medier, @chscom2022 

För information om konferensen som ägde rum år 2019: www.chscom2019.se

CHSCOM2022

 

CHSCOM arrangeras av Linnécentrum HEADVisa/dölj innehåll