Linnécentrum HEAD

Illustration av hörande.
Kognitiv hörselvetenskap

Vår hörsel spelar en viktig roll i kommunikationen med andra. Men vilken betydelse har kognitiva förmågor för vårt hörande? Den frågan står i fokus hos oss på Linnécentrum HEAD. Tillsammans tar vi fram ny kunskap som underlättar för personer med hörselnedsättning i deras vardag.

Sedan starten 2008 har Linnécentrum HEAD byggt upp en världsledande forskningsmiljö inom kognitiv hörselvetenskap. Målet är att ta fram ny kunskap för att underlätta vardagen för personer med hörselnedsättning. Nuvarande fokus är att studera åldersrelaterad hörselnedsättning och kopplingen till demensutveckling.

När hörseln sviktar påverkas vår livskvalitet och risken för social isolering, depression och demens ökar. Därför är det viktigt att förstå mekanismerna bakom hörselnedsättning, förbättra diagnosmetoder, utveckla effektivare hörapparater och att hitta nya metoder för läkemedelsbehandling.  

Vi hör med örat, men lyssnar och förstår med hjärnan

Hjärnans roll

Filmen handlar om vår hörselforskning och hjärnans roll för vårt hörande samt hur vardagen kan underlättas för personer med hörsel-
nedsättning. Textad version.

Forskning

Kognitiv hörselvetenskap

Linnécentrum HEAD har etablerat kognitiv hörselvetenskap som ett eget forskningsområde. Hörselforskningen är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare inom kognitiv neurovetenskap, psykoakustik, ingenjörskonst, klinisk audiologi och lingvistik.

Vi forskar kring sambandet mellan hörsel, kognition och kommunikation

Artiklar om vår hörselforskning

Två män vid mätutrustning i ett laboratorium.

Forskning slår hål på gammal bild av hur vår hörsel fungerar

En stor del av vår förmåga att uppfatta musik och tal fungerar på ett annat sätt än man tidigare har trott, visar ny forskning. Upptäckten kan bidra till förbättrade hörselhjälpmedel i form av cochleaimplantat.

Pierre Hakizimana arbetar i labbet

Forskningsfynd utmanar bilden av hur vår hörsel fungerar

Forskare vid LiU gjort flera upptäckter om hur hårcellerna i innerörat, som omvandlar ljud till nervsignaler till hjärnan, fungerar. Fynden utmanar den bild av hörselorganets uppbyggnad och funktionsmekanism som funnits i flera årtionden.

Äldre person sitter i stol

Hör vi dåligt är risken större att drabbas av demens

Demenssjukdomar breder ut sig och är ett hot mot folkhälsan. Vad kan man göra för att bromsa förloppet? Det var ett av de ämnen som diskuterades under en internationell forskningskonferens i Linköping.

Urval av publikationer inom kognitiv hörselvetenskap

Omslag för publikation ''
Josefine Andin, Emil Holmer, Schönström Krister, Mary Rudner (2021)

Cerebral Cortex , Vol.31 , s.3165-3176 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Andreea Micula, Hoi Ning. Elaine Ng, Fares El-Azm, Jerker Rönnberg (2020)

International Journal of Audiology , Vol.59 , s.792-800 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Michaela Socher, Rachel J. Ellis, Malin Wass, Björn Lyxell (2020)

Frontiers in Psychology , Vol.11 Vidare till DOI

Sociala medier

Twitter

Läs våra inlägg och följ oss gärna.

Twitter chscom2022

Facebook

Läs våra inlägg och följ oss gärna.

Facebook chscom2022

Aktuellt

Människor som går på en gata
Leva som andra

Ny bok! Leva som andra

Leva som andra vänder sig främst till studenter och yrkesverksamma inom områden som berör funktionsnedsättning och funktionshinder.

Boken kan även läsas av andra som i familjen, skolan eller det dagliga livet kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning eller som intresserar sig för frågor som rör funktionsnedsättning och funktionshinder.

Leva som andra - Ett biopsykosocialt perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder (häftad)

Online videokonferens. Laptop med bilder på deltagare.
Öppen seminarieserie

Öppen seminarieserie

Seminarieserien arrangeras av Linnécentrum HEAD i samarbete med Avdelningen för funktionsnedsättning och samhälle vid Linköpings universitet.

Föreläsare och tema annonseras i förväg på seminarieseriens sida (länk nedan).

Föreläsningarna är på engelska.

> Till seminarieseriens sida

CHSCOM 2024

Konferens CHSCOM
CHSCOM, Cognitive Hearing Science for Communication

Världskonferens inom hörsel

Forskare från hela världen träffas vartannat år i Linköping för att diskutera den senaste forskningen inom området.  

CHSCOM står för Cognitive Hearing Science for Communication. Nästa konferens arrangeras i juni 2024.

Mer information hittar du på CHSCOMs webbplats

Avhandlingar

Böcker.
Avhandlingar inom kognitiv hörselvetenskap  Mercedes Rancaño Otero

Allt från hörseltest till tinnitus

Avhandlingarna inom Kognitiv hörselvetenskap handlar om allt från hörapparater och hörseltest till tinnitus och dövblindhet. 

Till sidan med avhandlingar

Kontakt

Linnécentrum HEAD är en del av Funktionsnedsättning och samhälle