Linnécentrum HEAD

Illustration av hörande.
Kognitiv hörselvetenskap

Vår hörsel spelar en viktig roll i kommunikationen med andra. Men vilken betydelse har kognitiva förmågor för vårt hörande? Den frågan står i fokus hos oss på Linnécentrum HEAD. Tillsammans tar vi fram ny kunskap som underlättar för personer med hörselnedsättning i deras vardag.

Sedan starten 2008 har Linnécentrum HEAD byggt upp en världsledande forskningsmiljö inom kognitiv hörselvetenskap. Målet är att ta fram ny kunskap för att underlätta vardagen för personer med hörselnedsättning. Nuvarande fokus är att studera åldersrelaterad hörselnedsättning och kopplingen till demensutveckling.

När hörseln sviktar påverkas vår livskvalitet och risken för social isolering, depression och demens ökar. Därför är det viktigt att förstå mekanismerna bakom hörselnedsättning, förbättra diagnosmetoder, utveckla effektivare hörapparater och att hitta nya metoder för läkemedelsbehandling.  

Vi hör med örat, men lyssnar och förstår med hjärnanVisa/dölj innehåll

Hjärnans roll

Filmen handlar om vår hörselforskning och hjärnans roll för vårt hörande samt hur vardagen kan underlättas för personer med hörsel-
nedsättning. Textad version.

Hörande handlar om kommunikationVisa/dölj innehåll

Läs om vår hörselforskning i broschyren nedan och hur vi tänker fortsätta underlätta vardagen för personer med hörselnedsättning. Språket i broschyren är engelska.

ForskningVisa/dölj innehåll

Kognitiv hörselvetenskap

Linnécentrum HEAD har etablerat kognitiv hörselvetenskap som ett eget forskningsområde. Hörselforskningen är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare inom kognitiv neurovetenskap, psykoakustik, ingenjörskonst, klinisk audiologi och lingvistik.

Mekanismer och behandling vid åldersrelaterad hörselnedsättning

Ökad risk för demens

Forskningsprojektet, "Mekanismer och behandling vid åldersrelaterad hörselnedsättning", har som målsättning att hitta nya behandlingar för åldersrelaterad hörselnedsättning och få en bättre förståelse för mekanismerna bakom sjukdomen.

Till projektets sida

Vi forskar kring sambandet mellan hörsel, kognition och kommunikation

Artiklar om vår hörselforskning

Urval av publikationer inom kognitiv hörselvetenskap

Josefine Andin, Emil Holmer, Schönström Krister, Mary Rudner (2021)

Cerebral Cortex , s.1-12 Vidare till DOI

Andreea Micula, Hoi Ning. Elaine Ng, Fares El-Azm, Jerker Rönnberg (2020)

International Journal of Audiology , Vol.59 , s.792-800 Vidare till DOI

Michaela Socher, Rachel J. Ellis, Malin Wass, Björn Lyxell (2020)

Frontiers in Psychology , Vol.11 Vidare till DOI

Sociala medier Visa/dölj innehåll

Twitter

Läs våra inlägg och följ oss gärna.

Twitter chscom2022

Facebook

Läs våra inlägg och följ oss gärna.

Facebook chscom2022

KalenderVisa/dölj innehåll

Aktiviteter inom Linnécentrum HEAD

Öppen seminarieserie, hösten 2021

Seminarieserien arrangeras av Linnécentrum HEAD i samarbete med avdelningen för handikappvetenskap vid Linköpings universitet. Föreläsningar (in english) ges följande datum under hösten 2021: 22/9, 20/10, 17/11 och 8/12. Föreläsare och tema meddelas i förväg på seminarieseriens sida (länk nedan).  

Börjar 22 september 2021 kl. 13.15
Slutar 08 december 2021 kl. 15.00
Plats Zoom
Kontakt

Öppen seminarieserie, våren 2022

Seminarieserien arrangeras av Linnécentrum HEAD i samarbete med avdelningen för handikappvetenskap vid Linköpings universitet. Föreläsningar (in English) ges följande datum under våren 2022: 19/1, 16/2, 23/3, 27/4 och 18/5. Föreläsare och tema/titel meddelas i förväg på seminarieseriens sida (länk nedan).

Börjar 19 januari 2022 kl. 13.15
Slutar 18 maj 2022 kl. 15.00
Plats Meddelas senare
Kontakt

CHSCOM2022 

International Conference on Cognitive Hearing Science for Communication. The themes of the conference are: 1. Hearing loss, cognition, aging and dementia, 2. Communicative interaction and effort, 3. Neural coding of auditory signals and 4. Towards cognitive technologies for hearing enhancement. More information about the conference and how to register will come.

Börjar 12 juni 2022 kl. 09.00
Slutar 15 juni 2022 kl. 13.00
Plats Linköping Konsert & Kongress
Kontakt Maria Hugo-Lindén
013-28 20 30

AktuelltVisa/dölj innehåll

Människor som går på en gata
Leva som andra

Ny bok! Leva som andra

Leva som andra vänder sig främst till studenter och yrkesverksamma inom områden som berör funktionsnedsättning och funktionshinder.

Boken kan även läsas av andra som i familjen, skolan eller det dagliga livet kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning eller som intresserar sig för frågor som rör funktionsnedsättning och funktionshinder.

Leva som andra - Ett biopsykosocialt perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder (häftad)

Online videokonferens. Laptop med bilder på deltagare.
Öppen seminarieserie

Öppen seminarieserie

Seminarieserien arrangeras av Linnécentrum HEAD i samarbete med avdelningen för handikappvetenskap vid Linköpings universitet.

Föreläsare och tema annonseras i förväg på seminarieseriens sida (länk nedan).

Föreläsningarna är på engelska.

> Till seminarieseriens sida

Hörselnedsättning och kognition vgajic

Hörselnedsättning och kognition

Konferensen "Hörselnedsättning och kognition" sändes digitalt torsdagen den 18 mars 2021.

Deltagarna fick ta del av aktuell forskning i form av föreläsningar och panelsamtal inom hörsel- och kognitionsområdet under dagen. Föreläsarna var forskare från Institutet för handikappvetenskap. 

Föreläsningarna spelades in och finns att se i efterhand.

Till konferensens sida


CHSCOM 2022Visa/dölj innehåll

Konferens CHSCOM
CHSCOM, Cognitive Hearing Science for Communication

Världskonferens inom hörsel

Forskare från hela världen träffas vartannat år i Linköping för att diskutera den senaste forskningen inom området.  

CHSCOM står för Cognitive Hearing Science for Communication. Nästa konferens arrangeras i juni 2022.

Till konferensens sida

AvhandlingarVisa/dölj innehåll

Böcker.
Avhandlingar inom kognitiv hörselvetenskap  Mercedes Rancaño Otero

Allt från hörseltest till tinnitus

Avhandlingarna inom kognitiv hörselvetenskap handlar om allt från hörapparater och hörseltest till tinnitus och dövblindhet. Våra doktorander kommer från hela världen för att forska inom detta nya forskningsområde.

Till sidan med avhandlingar

KontaktVisa/dölj innehåll

Lämna dina synpunkter på webbplatsen

Du kan hjälpa oss att förbättra webbplatsen. Maila webmaster@liu.se och låt oss veta dina synpunkter, iakttagelser, förslag eller frågor.

Om webbplatsen

Linnécentrum HEAD är en del av Institutet för handikappvetenskapVisa/dölj innehåll