Linnécentrum HEAD

Illustration av hörande.
Kognitiv hörselvetenskap

Vår hörsel spelar en viktig roll i kommunikationen med andra. Men vilken betydelse har kognitiva förmågor för vårt hörande? Den frågan står i fokus hos oss på Linnécentrum HEAD. Tillsammans tar vi fram ny kunskap som underlättar för personer med hörselnedsättning i deras vardag.

Sedan starten 2008 har Linnécentrum HEAD byggt upp en världsledande forskningsmiljö inom kognitiv hörselvetenskap. Målet är att ta fram ny kunskap för att underlätta vardagen för personer med hörselnedsättning. Nuvarande fokus är att studera åldersrelaterad hörselnedsättning och kopplingen till demensutveckling.

När hörseln sviktar påverkas vår livskvalitet och risken för social isolering, depression och demens ökar. Därför är det viktigt att förstå mekanismerna bakom hörselnedsättning, förbättra diagnosmetoder, utveckla effektivare hörapparater och att hitta nya metoder för läkemedelsbehandling.  

Vi hör med örat, men lyssnar och förstår med hjärnanVisa/dölj innehåll

Hjärnans roll

Filmen handlar om vår hörselforskning och hjärnans roll för vårt hörande samt hur vardagen kan underlättas för personer med hörsel-
nedsättning. Textad version.

Hörande handlar om kommunikationVisa/dölj innehåll

Läs om vår hörselforskning i broschyren nedan och hur vi tänker fortsätta underlätta vardagen för personer med hörselnedsättning. Språket i broschyren är engelska.

ForskningVisa/dölj innehåll

Kognitiv hörselvetenskap

Linnécentrum HEAD har etablerat kognitiv hörselvetenskap som ett eget forskningsområde. Hörselforskningen är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare inom kognitiv neurovetenskap, psykoakustik, ingenjörskonst, klinisk audiologi och lingvistik.

Mekanismer och behandling vid åldersrelaterad hörselnedsättning

Ökad risk för demens

Forskningsprojektet, "Mekanismer och behandling vid åldersrelaterad hörselnedsättning", har som målsättning att hitta nya behandlingar för åldersrelaterad hörselnedsättning och få en bättre förståelse för mekanismerna bakom sjukdomen.

Till projektets sida

Vi studerar sambandet mellan hörsel, kognition och kommunikation

Urval av publikationer inom kognitiv hörselvetenskap

Josefine Andin, Holmer Emil, Schönström Krister, Rudner Mary (2021)

Cerebral Cortex , Vol.00 , s.1-12- Vidare till DOI

Andreea Micula, Hoi Ning. Elaine Ng, Fares El-Azm, Jerker Rönnberg (2020)

International Journal of Audiology Vidare till DOI

Michaela Socher, Rachel J. Ellis, Malin Wass, Björn Lyxell (2020)

Frontiers in Psychology , Vol.11 Vidare till DOI

KalenderVisa/dölj innehåll

Aktiviteter inom Linnécentrum HEAD

Hörselnedsättning och kognition - konferens om aktuell forskning

Konferensen samordnas av Institutet för handikappvetenskap och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Forskare kommer att hålla korta föredrag om aktuell hörselforskning. Målgruppen är personer som möter och/eller undervisar barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning eller som är döva.

Börjar 18 mars 2021 kl. 09.00
Slutar 18 mars 2021 kl. 16.15
Plats Zoom
Kontakt Maria Hugo-Lindén
013-28 20 30

NyheterVisa/dölj innehåll

Högläsning för barn vgajic

Hörselkonferens 18 mars

Kostnadsfri digital konferens, "Hörselnedsättning och kognition", som samordnas av Institutet för handikappvetenskap och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Forskare kommer att hålla korta föredrag om aktuell hörselforskning.

Målgruppen är personer som möter och/eller undervisar barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning eller som är döva.

Till konferensens sida

Jerker Rönnberg Charlotte Perhammar

Jerker Rönnberg får stora Hörselpriset 2020

Stora hörselpriset går i år till Jerker Rönnberg som av Hörselforskningsfonden beskrivs som en "upptäcksresande i hjärnans labyrinter". Jerker Rönnberg har under de senaste 20 åren byggt upp en världsledande forskning inom kognitiv hörselvetenskap, med Linköpings universitet som bas.

> Till LiU-Nytt, "Hörselforskare prisas för sina banbrytande upptäckter"

Till HRFs pressmeddelande (länk till Hörselskadades riksförbund)

Till HRF Talk med Jerker Rönnberg, inkl. prisutdelning och föreläsning (länk till Youtube)

Artiklar om vår hörselforskning

CHSCOM 2022Visa/dölj innehåll

3D-illustration av hjärna
CHSCOM, Cognitive Hearing Science for Communication PhonlamaiPhoto

Hörselkonferens

Forskare från hela världen träffas vartannat år i Linköping för att diskutera den senaste forskningen inom området.  

CHSCOM står för Cognitive Hearing Science for Communication. Nästa konferens arrangeras i juni 2022.

Till konferensens sida

AvhandlingarVisa/dölj innehåll

Böcker.
Avhandlingar inom kognitiv hörselvetenskap  Mercedes Rancaño Otero

Allt från hörseltest till tinnitus

Avhandlingarna inom kognitiv hörselvetenskap handlar om allt från hörapparater och hörseltest till tinnitus och dövblindhet. Våra doktorander kommer från hela världen för att forska inom detta nya forskningsområde.

Till sidan med avhandlingar

KontaktVisa/dölj innehåll

Lämna dina synpunkter på webbplatsen

Du kan hjälpa oss att förbättra webbplatsen. Maila webmaster@liu.se och låt oss veta dina synpunkter, iakttagelser, förslag eller frågor.

Om webbplatsen

Linnécentrum HEAD är en del av Institutet för handikappvetenskapVisa/dölj innehåll