Linnécentrum HEAD

Illustration av hörande.
Kognitiv hörselvetenskap

Vår hörsel spelar en viktig roll i kommunikationen med andra. Men vilken betydelse har kognitiva förmågor för vårt hörande? Den frågan står i fokus hos oss på Linnécentrum HEAD. Tillsammans tar vi fram ny kunskap som underlättar för personer med hörselnedsättning i deras vardag.

Sedan starten 2008 har Linnécentrum HEAD byggt upp en världsledande forskningsmiljö inom kognitiv hörselvetenskap. Målet är att ta fram ny kunskap för att underlätta vardagen för personer med hörselnedsättning. Nuvarande fokus är att studera åldersrelaterad hörselnedsättning och kopplingen till demensutveckling.

När hörseln sviktar påverkas vår livskvalitet och risken för social isolering, depression och demens ökar. Därför är det viktigt att förstå mekanismerna bakom hörselnedsättning, förbättra diagnosmetoder, utveckla effektivare hörapparater och att hitta nya metoder för läkemedelsbehandling.  

Vi hör med örat, men lyssnar och förstår med hjärnan
Visa/dölj innehåll

Hjärnans roll

Filmen handlar om vår hörselforskning och hjärnans roll för vårt hörande samt hur vardagen kan underlättas för personer med hörsel-
nedsättning. Textad version.

Hörande handlar om kommunikation
Visa/dölj innehåll

Läs om vår hörselforskning i broschyren nedan och hur vi tänker fortsätta underlätta vardagen för personer med hörselnedsättning. Språket i broschyren är engelska.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Kognitiv hörselvetenskap

Linnécentrum HEAD har etablerat kognitiv hörselvetenskap som ett eget forskningsområde. Hörselforskningen är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare inom kognitiv neurovetenskap, psykoakustik, ingenjörskonst, klinisk audiologi och lingvistik.

Mekanismer och behandling vid åldersrelaterad hörselnedsättning

Ökad risk för demens

Forskningsprojektet, "Mekanismer och behandling vid åldersrelaterad hörselnedsättning", har som målsättning att hitta nya behandlingar för åldersrelaterad hörselnedsättning och få en bättre förståelse för mekanismerna bakom sjukdomen.

Till projektets sida

Vi studerar sambandet mellan hörsel, kognition och kommunikation

Urval av publikationer inom kognitiv hörselvetenskap

Andreea Micula, Hoi Ning. Elaine Ng, Fares El-Azm, Jerker Rönnberg (2020)

International Journal of Audiology Vidare till DOI

Pia Bergman, Björn Lyxell, Henrik Harder, Elina Mäki-Torkko (2020)

International Archives of Otorhinolaryngology , Vol.24 , s.338-346 Vidare till DOI

Michaela Socher, Rachel J. Ellis, Malin Wass, Björn Lyxell (2020)

Frontiers in Psychology , Vol.11 Vidare till DOI

Kalender
Visa/dölj innehåll

Aktiviteter inom Linnécentrum HEAD

Seminarium

Föreläsare: 1) Georgios Stavrinos, Linköpings universitet, Part 1: "Auditory Processing Disorder and Remote Microphone Hearing Aids." Part 2: "Study Design for Phoneme Discrimination Training on Older Adults with Hearing Loss." och 2) George Pavlidis, Linköpings universitet, “The relationship of social participation with cognitive and functional decline over the life-course: a case of ageism in the scientific discourse."

Börjar 21 oktober 2020 kl. 13.15
Slutar 21 oktober 2020 kl. 15.00
Plats Zoom, kontakt nedan för länk och mötesid 
Kontakt Erik Marsja
013-28 22 85

Slutseminarium, Erik Witte, Örebro universitet

Ett svenskt fonetiskt perceptionstest i brus för vuxna med hörselnedsättning.

Börjar 23 oktober 2020 kl. 13.00
Slutar 23 oktober 2020 kl. 15.00
Plats Zoom, länk och mötes ID fås efter anmälan.
Kontakt Maria Hugo-Lindén
013-28 20 30

Seminarium

Föreläsning, Kognitiv hörselvetenskap

Börjar 18 november 2020 kl. 13.15
Slutar 18 november 2020 kl. 15.00
Plats Linköpings universitet
Kontakt Erik Marsja
013-28 22 85

Seminarium

Föreläsning, Kognitiv hörselvetenskap

Börjar 16 december 2020 kl. 13.15
Slutar 16 december 2020 kl. 15.00
Plats Linköpings universitet
Kontakt Erik Marsja
013-28 22 85

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Jerker Rönnberg Charlotte Perhammar

Jerker Rönnberg får stora Hörselpriset 2020

Stora hörselpriset går i år till Jerker Rönnberg som av Hörselforskningsfonden beskrivs som en "upptäcksresande i hjärnans labyrinter". Jerker Rönnberg har under de senaste 20 åren byggt upp en världsledande forskning inom kognitiv hörselvetenskap, med Linköpings universitet som bas.

> Till LiU-Nytt, "Hörselforskare prisas för sina banbrytande upptäckter"

Till HRFs pressmeddelande (länk till Hörselskadades riksförbund)

Till HRF Talk med Jerker Rönnberg, inkl. prisutdelning och föreläsning (länk till Youtube)

Artiklar om vår hörselforskning

CHSCOM 2022
Visa/dölj innehåll

3D-illustration av hjärna
CHSCOM, Cognitive Hearing Science for Communication PhonlamaiPhoto

Hörselkonferens

Forskare från hela världen träffas vartannat år i Linköping för att diskutera den senaste forskningen inom området.  

CHSCOM står för Cognitive Hearing Science for Communication. Nästa konferens arrangeras i juni 2022.

Till konferensens sida

Avhandlingar
Visa/dölj innehåll

Böcker.
Avhandlingar inom kognitiv hörselvetenskap  Mercedes Rancaño Otero

Allt från hörseltest till tinnitus

Avhandlingarna inom kognitiv hörselvetenskap handlar om allt från hörapparater och hörseltest till tinnitus och dövblindhet. Våra doktorander kommer från hela världen för att forska inom detta nya forskningsområde.

Till sidan med avhandlingar

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Lämna dina synpunkter på webbplatsen

Du kan hjälpa oss att förbättra webbplatsen. Maila webmaster@liu.se och låt oss veta dina synpunkter, iakttagelser, förslag eller frågor.

Om webbplatsen

Linnécentrum HEAD är en del av Institutet för handikappvetenskap
Visa/dölj innehåll