Livsstil och hälsa hos patienter som ska utföra ett planerat kirurgiskt ingrepp (elektiv kirurgi)

Hälsa

En god hälsostatus innan operation leder till minskad risk för post-operativa komplikationer.

I det här projektet utvidgar vi pågående forskning om en mHälsa -intervention som ger stöd till patienter att sluta röka inför planerad kirurgi (NEXit Operation).

Den utvecklade interventionen kommer utöver rökslutarstöd även att erbjuda stöd för minskad alkoholkonsumtion,ökad fysisk aktivitet och viktnedgång (när så är nödvändigt).

Med hjälp av heuristik utvärdering, användartest och fokusgrupper kan potentiella användare bidra med synpunkter inför utveckling och implementering. Deltagare kommer att bjudas in från olika kirurgiska avdelningar.

En randomiserad kontrollerad studie kommer att genomföras för att utvärdera effekten av den målgruppsanpassade mHälsa-interventionen, i jämförelse med ordinarie stöd enligt lokala rutiner.

Relaterad forskning