Rökning är fortfarande ett stort hälsoproblem i Sverige även om andelen rökare har minskat. Under senaste åren har man mer och mer uppmärksammat rökningens negativa inverkan på resultatet av operativa ingrepp, bl.a. med tanke på infektioner och sårläkning. Därför har det gjorts olika ansatser att hänvisa rökare till rökavvänjning innan planerade operationer. Det har dock visat sig vara svårt att få till en bra och fungerande vårdkedja från opererande specialiteter till primärvården.

Avbruten cigarett i handflata.

Syftet med vårt projekt är att utveckla och utvärdera effekten av ett SMS-baserat sluta-röka stöd som patienterna kan ansluta sig till direkt i samband med besök hos opererande specialist. Det möjliggör att patienten på ett enkelt sätt kan komma igång med rökavvänjningen direkt efter beslut om operation.

I studien anpassar vi en befintlig 12-veckors SMS-baserad sluta-röka intervention för patienter som ska genomgå en operation. Stödet testas först i en pilotstudie under 2016. Därefter revideras upplägget innan en RCT effektstudie genomförs under 2017 och 2018. Utvärderingen kommer att fokusera på både patientutfallet och på hur personalen upplever det att hänvisa till det SMS-baserade stödet.

Tidigare forskning har visat att ett SMS-baserat stöd som följer de riktlinjer för rökavvänjning som har visat sig fungera - även kan användas i ett SMS-baserat stöd. Vår forskargrupp har nyligen utvecklat ett sådant stöd och testat det i en större RCT-studie som visat på att dubbelt så många slutar röka med hjälp av detta program.

Projektledare: Preben Bendtsen, professor i Socialmedicin och Folkhälsovetenskap

Forskare

Forskargruppen