Nordic Sociological Association Conference

Campus Norrköping och Motala ström.

Välkommen till Nordiska sociologiförbundets 31:a konferens som kommer vara i Norrköping, 14-16 Augusti 2024. Konferensen arrangeras av Institutet för Analytisk Sociologi i samarbete med Nordiska sociologiförbundet, och årets tema är "Sociologi i en digital värld".

Kontakt

Fotografi av Carl Nordlund

Carl Nordlund

  • Institutet för analytisk sociologi

Om konferensvärd