Campus Norrköping

Mitt i staden och nära vattnet.

Campus Norrköping vid Linköpings universitet ligger mitt i centrum i det så kallade Industrilandskapet precis vid Motala ström. De gamla byggnaderna har fyllts med nytt innehåll och vattnet sätter sin prägel på hela området. På några minuter når du huvudstråket Drottninggatan, det mysiga kvarteret Knäppingsborg eller resecentrum. Granne med campus hittar du också Visualiseringscenter C som bland annat har en avancerad domteater och framstående LiU-forskning om visualisering. 

Rundtur på Campus Norrköping

Inne i Kåkenhus / Inside Kåkenhus Building

Kåkenhus är en central byggnad på Campus Norrköping. Här finns bland annat studentservice, bibliotek, Clinicum (där Medicinska fakultetens studenter får praktisk färdighetsträning), ett café som drivs av Kårservice och många lärosalar och läsplatser. I ett öppet kontorslandskap sitter LiU-forskare inom tryckt elektronik tillsammans med det externa forskningsinstitutet Acreo. David Einar

Täppan / Täppan Building

Täppan skiljer sig från övriga hus på campus genom att vara en modern byggnad och karaktäriseras av sin innergård, omgiven av glasfasader. Här finns ett ideellt drivet studentfik, läsplatser och lärosalar som främst används av de tekniska utbildningarna.  Thor Balkhed

LiU Game Awards Trappan

Kårhuset Trappan är studenternas hus i Norrköping med en mängd aktiviteter. Här finns också studieplatser.  Fotograf: Alexander Häger

Motala ström

Bruset från Motala ström genomsyrar campusmiljön. Thor Balkhed

Beslutsarenan / Decision Arena

Kopparhammaren 2 är både industrilandskapets äldsta byggnad och den nyaste. Den nya delen är även universitetets första miljöbyggnad. Hållbarheten är i fokus och miljövetarna är några av de som håller till här, liksom Centrum för klimatpolitisk forskning. Centret driver Norrköpings beslutsarena, en avancerad interaktiv studio där visualiseringar hjälper politiker och forskare att förstå komplicerade klimatfrågor och fatta rätt beslut.  _Thor_Balkhed

Domen i Visualiseringscenter / Dome at Visualization Center C

Visualiseringscenter C gör komplicerad forskning tillgänglig för allmänheten genom att visa det man egentligen inte kan se. Thor Balkhed

Kartor över Linköpings universitet

Kontaktuppgifter och besöksinformation

Utställning om hållbarhet på campus

Turistinformation om Norrköping

Samverkan med det omgivande samhället

Övriga campus