Optiska system

Vid optiska system forskar vi tvärvetenskapligt inom metoder och anordningar för optisk kemisk avkänning. Vi arbetar för att ta fram autonoma engångs-lab-on-a-chip (LOC) system, och optiska enheter utformade för universella gränssnitt på avläsningsinstrument, som exempelvis mobiltelefoner.

Organisation