Sensor- och aktuatorsystem (SAS)

Thor Balkhed

Vår forskning förenar sensorer med möjligheten att påverka den fysiska världen, från konstgjorda muskler till hela laboratorier på ett litet datachip.

Avdelningen för Sensor- och aktuatorsystem förenar forskare från flera discipliner, såsom materialvetenskap, systemintegration, robotik och biosensorer. Vi forskar på industrinära tillämpningar och tvärs över de klassiska disciplingränserna.

Exempel på tillämpningar är mjuka robotar, gas- och fluid-fas sensorer, biosensorer och bioelektronik, mikromekanik m.fl.

För mer information, se våra engelska sidor.

Gruppfoto på Sensor- och aktuatorsystem

Exjobb i sensor- och aktuatorsystem

Vi har alltid möjlighet att handleda exjobbsprojekt för sistaårs ingenjörsstudenter. Kontakta någon av forskningsledarna för mer information och möjliga projekt.

Forskning vid SAS

Medarbetare