Sensor- och aktuatorsystem (SAS)

Vår forskning förenar sensorer med möjligheten att påverka den fysiska världen, från konstgjorda muskler till hela laboratorier på ett litet datachip.

Avdelningen för Sensor- och aktuatorsystem förenar forskare från flera discipliner, såsom materialvetenskap, systemintegration, robotik och biosensorer. Vi forskar på industrinära tillämpningar och tvärs över de klassiska disciplingränserna.

Exempel på tillämpningar är mjuka robotar, gas- och fluid-fas sensorer, biosensorer och bioelektronik, mikromekanik m.fl.

För mer information, se våra engelska sidor.

Forskning vid SAS
Visa/dölj innehåll

Avdelningschefer
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll