Organisationsdynamik

Organizational dynamics

IAS undersöker hur nya organisationer och branscher uppkommer och utvecklas, hur arbetsmarknadsdynamik påverkar segregation inom och mellan organisationer samt modellerar kollektiva beslut.

Forskargruppen i organisationsdynamik vid IAS bedriver organisationsforskning med tonvikt på kvantitativ modellering. Vi fokuserar specifikt på bildandet och tillväxten av nya organisationer och branscher, hur arbetsmarknadsdynamik påverkar segregation bland organisationer, samt modellering av beslutsfattande i grupper och organisationer.
Vår forskning bygger på den klassiska organisationssociologin med inspiration från nutida spetsforskning inom organisationsteori, nationalekonomi, och entreprenörskapsforskning. Vi utnyttjar de senaste landvinningarna inom den analytiska sociologin med specifikt fokus på kvantitativ modellering.

Forskargruppen är en del av ett starkt nätverk av internationellt erkända forskare som arbetar i skärningspunkten mellan organisationsteori och sociologi. Empiriskt ligger fokus på organisationer, privata, offentliga så väl som ideella, med en tonvikt på Norden. Ett rådgivande organ gör att vi kan hålla nära kontakt med relevanta ämnen inom näringsliv och offentlig sektor samt sprida vår forskning genom utåtriktad verksamhet.

Forskningen finansieras av Vetenskapsrådet (VR), Riksbankens Jubileumsfond (RJ), Europeiska Forskningsrådet (ERC) och Kungliga Vitterhetsakademin.

Forskare

Relaterade projekt

Läs mer om IAS