Entreprenörskap, organisationssociologi och regional utveckling

Jag är gästprofessor i företagsekonomi vid Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI). Jag är också vice föreståndare vid Institutet för Analytisk Sociologi (IAS).

Min forskning handlar om entreprenörskap och organisationsdynamik såsom uppkomsten och förändringen av olika typer av organisationer över tid, samhällsimplikationer av sådan organisationsdynamik samt organisationssociologi, och regional utveckling. Just nu driver jag tre större forskningsprojekt:


• Kontextens roll för entreprenörskap
• Meso- och makroutfall av entreprenöriella aktiviteter
• Organisationsdynamik (skapande, tillväxt, och överlevnad bland nya organisationer)

Jag har författat över 100 peer-bedömda artiklar, böcker, rapporter och bokkapitel inom dessa och relaterade områden. Jag har också skrivit fallstudier, policyskrifter och populärvetenskapliga artiklar baserat på min forskning. 

Jag sitter i redaktionskommitten för de vetenskapliga tidskrifterna Academy of Management Journal, Journal of Business Venturing Insights, Strategic Entrepreneurship Journal och Entrepreneurship Theory & Practice, samt är medredaktör för International Small Business Journal, Industry & Innovation, och Journal of Business Venturing.

Senaste publikationer

2018

Daniel Halvarsson, Martin Korpi, Karl Wennberg

Entrepreneurship and income inequality

Ingår i Journal of Economic Behavior and Organization

Artikel i tidskrift

2017

Peter Hedström, Karl Wennberg

Causal mechanisms in organization and innovation studies

Ingår i Innovation

Artikel i tidskrift

Johan P. Larsson, Karl Wennberg, Johan Wiklund, Mike Wright

Location choices of graduate entrepreneurs

Ingår i Research Policy

Artikel i tidskrift

Arbeten i urval

Nyligen publicerade böcker

• Research Handbook of Entrepreneurial Exit.  
• Inclusive Growth in Europe.
• Knowledge Intensive Entrepreneurship.
 

Tre ofta citerade arbeten

  • Folta, T. B., Delmar, F., & Wennberg, K. (2010). ”Hybrid Entrepreneurship”. Management Science, Vol. 56: 253-269.
  • Wennberg, K., Wiklund, J., DeTienne, D.R., Cardon, M.S., (2010). “Reconceptualizing entrepreneurial exit: Divergent exit routes and their drivers”. Journal of Business Venturing, Vol. 25: 361-375.
  • Wennberg, K. & Lindqvist G. (2010). “The effects of Clusters of the Survival and Performance of New Firms”. Small Business Economics, 32: 221-241.
 


Samverkan med andra forskare

Externt forskningsprojekt