Entreprenörskap, organisationssociologi och regional utveckling

Jag är gästprofessor i företagsekonomi vid Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI). Jag är också vice föreståndare vid Institutet för Analytisk Sociologi (IAS).

Min forskning handlar om entreprenörskap och organisationsdynamik såsom uppkomsten och förändringen av olika typer av organisationer över tid, samhällsimplikationer av sådan organisationsdynamik samt organisationssociologi, och regional utveckling. Just nu driver jag tre större forskningsprojekt:


• Kontextens roll för entreprenörskap
• Meso- och makroutfall av entreprenöriella aktiviteter
• Organisationsdynamik (skapande, tillväxt, och överlevnad bland nya organisationer)

Jag har författat över 100 peer-bedömda artiklar, böcker, rapporter och bokkapitel inom dessa och relaterade områden. Jag har också skrivit fallstudier, policyskrifter och populärvetenskapliga artiklar baserat på min forskning. 

Jag sitter i redaktionskommitten för de vetenskapliga tidskrifterna Academy of Management Journal, Journal of Business Venturing Insights,  och Entrepreneurship Theory & Practice, samt är medredaktör för Journal of Business Venturing.

Aktuell forskning

Senaste publikationer

2018

Kun Fu, Anne-Sophie Larsson, Karl Wennberg

Habitual entrepreneurs in the making: how labour market rigidity and employment affects entrepreneurial re-entry

Ingår i Small Business Economics

Artikel i tidskrift

Christian Sandström, Karl Wennberg, Martin Wallin, Yulia Zherlygina

Public policy for academic entrepreneurship initiatives: a review and critical discussion

Ingår i Journal of Technology Transfer

Artikel i tidskrift

Daniel Halvarsson, Martin Korpi, Karl Wennberg

Entrepreneurship and income inequality

Ingår i Journal of Economic Behavior and Organization

Artikel i tidskrift

Arbeten i urval

Tre senaste publikationer 

  • Halvarsson, D., Korpi, M., & Wennberg, K. 2018. Entrepreneurship and income inequality. Journal of Economic Behavior & Organization, 145: 275-293
  • Kim, P., Wennberg, K. & Crodieu, G. 2016.Meso-Level Mechanism of Entrepreneurial Activity in Societies. Academy of Management Perspectives. 30(3) 273-291
  • Bird, M. & Wennberg, K. 2016. Why family matters: The Impact of Family Capital Resources on Immigrants’ Exit from Entrepreneurship. Journal of Business Venturing. 31(6): 687-704.
 

Tre ofta citerade arbeten

  • Autio, E. Pathak, S. & Wennberg, K. 2013. Consequences of Cultural Practices for Entrepreneurial Behaviors. Journal of International Business Studies 44(4): 334-362.
  •  Folta, T. B., Delmar, F., & Wennberg, K. 2010. Hybrid Entrepreneurship.Management Science, 56(2): 253-269.
  • Wennberg, K., Wiklund, J., DeTienne, D.R., Cardon, M.S. 2010. Reconceptualizing entrepreneurial exit: Divergent exit routes and their drivers. Journal of Business Venturing, 25 (4), 361-375.Nyligen publicerade böcker

  • Research Handbook of Entrepreneurial Exit.  
  • Inclusive Growth in Europe.
  • Knowledge Intensive Entrepreneurship.

Samverkan med andra forskare

Externt forskningsprojekt