Fotografi av Karl Wennberg

Karl Wennberg

Gästprofessor

Min forskning fokuserar på entreprenörskap, organisationsdynamik och samhällseffekter av detta. Jag studerar fn demografisk förändring och organisationers utveckling, finansierat av ett akademiforskaranslag från Kungliga Vitterhetsakademin.

Entreprenörskap, organisationssociologi och regional utveckling

Min forskning handlar om entreprenörskap och organisationsdynamik såsom uppkomsten och förändringen av olika typer av organisationer över tid, samhällsimplikationer av sådan organisationsdynamik samt organisationssociologi, och regional utveckling. Just nu driver jag tre större forskningsprojekt:


• Kontextens roll för entreprenörskap
• Meso- och makroutfall av entreprenöriella aktiviteter
• Organisationsdynamik (skapande, tillväxt, och överlevnad bland nya organisationer)

Jag har författat över 100 peer-bedömda artiklar, böcker, rapporter och bokkapitel inom dessa och relaterade områden. Jag har också skrivit fallstudier, policyskrifter och populärvetenskapliga artiklar baserat på min forskning. 

Jag sitter i redaktionskommitten för de vetenskapliga tidskrifterna Academy of Management Journal, Journal of Business Venturing, Journal of Business Venturing Insights, samt är seniorredaktör för Entrepreneurship Theory & Practice.

Publikationer

2023

2022

2021

Nyheter

Aktuell forskning

Arbeten i urval

Tre senaste publikationer 

• Sebhatu, A., Wennberg, K., Arora-Jonsson, S., & Lindberg, S. I. 2020. Explaining the homogeneous diffusion of COVID-19 nonpharmaceutical interventions across heterogeneous countries. Proceedings of the National Academy of Sciences, doi.org/10.1073/pnas.2010625117.
• Halvarsson, D., Korpi, M., & Wennberg, K. 2018. Entrepreneurship and income inequality. Journal of Economic Behavior & Organization, 145: 275-293.
• Kim, P., Wennberg, K. & Crodieu, G. 2016.Meso-Level Mechanism of Entrepreneurial Activity in Societies. Academy of Management Perspectives. 30(3) 273-291.
 
 

Tre ofta citerade arbeten

  • Autio, E. Pathak, S. & Wennberg, K. 2013. Consequences of Cultural Practices for Entrepreneurial Behaviors. Journal of International Business Studies 44(4): 334-362.
  •  Folta, T. B., Delmar, F., & Wennberg, K. 2010. Hybrid Entrepreneurship.Management Science, 56(2): 253-269.
  • Wennberg, K., Wiklund, J., DeTienne, D.R., Cardon, M.S. 2010. Reconceptualizing entrepreneurial exit: Divergent exit routes and their drivers. Journal of Business Venturing, 25 (4), 361-375.Nyligen publicerade böcker

  • Research Handbook of Entrepreneurial Exit.  
  • Inclusive Growth in Europe.
  • Knowledge Intensive Entrepreneurship.

Samverkan med andra forskare