Fotografi av Karl Wennberg

Karl Wennberg

Gästprofessor

Min forskning fokuserar på entreprenörskap, organisationsdynamik och samhällseffekter av detta. Jag studerar fn demografisk förändring och organisationers utveckling, finansierat av ett akademiforskaranslag från Kungliga Vitterhetsakademin.

Entreprenörskap, organisationssociologi och regional utveckling

Min forskning handlar om entreprenörskap och organisationsdynamik såsom uppkomsten och förändringen av olika typer av organisationer över tid, samhällsimplikationer av sådan organisationsdynamik samt organisationssociologi, och regional utveckling. Just nu driver jag tre större forskningsprojekt:


• Kontextens roll för entreprenörskap
• Meso- och makroutfall av entreprenöriella aktiviteter
• Organisationsdynamik (skapande, tillväxt, och överlevnad bland nya organisationer)

Jag har författat över 100 peer-bedömda artiklar, böcker, rapporter och bokkapitel inom dessa och relaterade områden. Jag har också skrivit fallstudier, policyskrifter och populärvetenskapliga artiklar baserat på min forskning. 

Jag sitter i redaktionskommitten för de vetenskapliga tidskrifterna Academy of Management Journal, Journal of Business Venturing, Journal of Business Venturing Insights, samt är seniorredaktör för Entrepreneurship Theory & Practice.

Publikationer

2023

Emanuel Wittberg, Gissur Ó Erlingsson, Karl Wennberg (2023) Does local government corruption inhibit entrepreneurship? Small Business Economics Vidare till DOI
Erik Liss, Martin Korpi, Karl Wennberg (2023) Absolute income mobility and the effect of parent generation inequality: An extended decomposition approach European Economic Review, Vol. 152, Artikel 104359 Vidare till DOI
Aliaksei Kazlou, Karl Wennberg (2023) How kinship resources alleviate structural disadvantage: self-employment duration among refugees and labor migrants Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, Vol. 17, s. 16-45 Vidare till DOI

2022

Annelot Wismans, Peter van der Zwan, Karl Wennberg, Ingmar Franken, Jinia Mukerjee, Rui Baptista, Jorge Barrientos Marin, Andrew Burke, Marcus Dejardin, Frank Janssen, Srebrenka Letina, Jose Maria Millan, Enrico Santarelli, Olivier Torres, Roy Thurik (2022) Face mask use during the COVID-19 pandemic: how risk perception, experience with COVID-19, and attitude towards government interact with country-wide policy stringency BMC Public Health, Vol. 22, Artikel 1622 Vidare till DOI
Yuliya Ponomareva, Timur Uman, Virginia Bodolica, Karl Wennberg (2022) Cultural diversity in top management teams: Review and agenda for future research Journal of world business (Print), Vol. 57, Artikel 101328 Vidare till DOI

Nyheter

Aktuell forskning

Arbeten i urval

Tre senaste publikationer 

• Sebhatu, A., Wennberg, K., Arora-Jonsson, S., & Lindberg, S. I. 2020. Explaining the homogeneous diffusion of COVID-19 nonpharmaceutical interventions across heterogeneous countries. Proceedings of the National Academy of Sciences, doi.org/10.1073/pnas.2010625117.
• Halvarsson, D., Korpi, M., & Wennberg, K. 2018. Entrepreneurship and income inequality. Journal of Economic Behavior & Organization, 145: 275-293.
• Kim, P., Wennberg, K. & Crodieu, G. 2016.Meso-Level Mechanism of Entrepreneurial Activity in Societies. Academy of Management Perspectives. 30(3) 273-291.
 
 

Tre ofta citerade arbeten

  • Autio, E. Pathak, S. & Wennberg, K. 2013. Consequences of Cultural Practices for Entrepreneurial Behaviors. Journal of International Business Studies 44(4): 334-362.
  •  Folta, T. B., Delmar, F., & Wennberg, K. 2010. Hybrid Entrepreneurship.Management Science, 56(2): 253-269.
  • Wennberg, K., Wiklund, J., DeTienne, D.R., Cardon, M.S. 2010. Reconceptualizing entrepreneurial exit: Divergent exit routes and their drivers. Journal of Business Venturing, 25 (4), 361-375.Nyligen publicerade böcker

  • Research Handbook of Entrepreneurial Exit.  
  • Inclusive Growth in Europe.
  • Knowledge Intensive Entrepreneurship.

Samverkan med andra forskare