Smarta elnät – framtidens elnät för alla?

Kvinna som använder en ipad för att styra sitt hem - smarta hem.
Gerd Altman

Visioner om smarta elnät bygger på en föreställning om aktiva användare som genom att välja nya typer av energirelaterade produkter och tjänster bidrar till ett mer hållbart energisystem.

Denna föreställning utgår ifrån en idé om användare som IT-kunniga, rationella och ekonomiskt sinnade. I detta projekt studerar vi de hushållskunder som inte kan definieras på det sättet och undersöker vilka som riskerar att uteslutas eller negligeras när smarta elnät implementeras.

Projektet utgår ifrån att ett välfungerande elnät behöver många användare som bidrar till dess funktionalitet samt att robusta elnät bygger såväl på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet vilket kräver hänsyn till frågor som berör inkomstskillnader, integration och social utsatthet. Projektet syftar inte bara till att identifiera dem som löper risk för exkludering utan även utforska hur deras behov, förutsättningar och motiv kan tas till vara för att skapa ett smarta elnät som motverkar utanförskap.

Projektets mål är att utveckla strategier för att dessa grupper ska bli mer delaktiga i de tjänster som smarta elnät erbjuder. Projektet bygger på intervjuer med myndigheter och branschaktörer som arbetar med smarta elnät, organisationer som företräder hushållskunder som står i riskzonen samt intervjuer med sådana hushåll.

Projektet bedrevs i ett samarbete mellan Tema Teknik och social förändring, Linköpings Universitet och IT-företaget Umecon AB.
Finansiär: Energimyndigheten.
Projekttid: oktober 2017 – mars 2021.

Kontakt

Relaterad forskning