Values

Charlotte Perhammar

Forskningsgruppen Values är en del av institutionen för tematisk forskning inom teknik och social förändring (Tema-T). Tema-T är en av de äldsta universitetsavdelningarna fokuserat på teknologin- och forskningens roll i samhället och var aktiva inom området även innan mer nutida teoretiska pelare såsom multidisciplinära Science and Technology Studies (STS) existerade.

STS är ett stort inflytelserikt fält dedikerat till att undersöka de sociala aspekterna av teknik och vetenskap. En av dess styrkor är förmågan att ifrågasätta och utmana viktiga akademiska antaganden som genomsyrar humaniora och samhällsvetenskap. STS adresserarar alltså frågor om vetenskapens och teknikens roll i samhället men arbetar även med teoretiska kärnfrågor.

Värderingar som praktik och drivkraft

Forskningsgruppen Values initierades 2011 (av CF Helgesson) för att fokusera på värderingspraktik. Detta inkluderar forskning om mätvärden, revisioner, betyg, rankningar och expert- och icke-expertbedömningar av olika slag. STS-forskning undersöker den praxis som leder till olika (expert) bedömningar, fakta, ekonomiska värderingar, moraliska och etiska positioner och även processen om hur dessa sedan tas för givet.

Vårt arbete idag bygger på det som startades 2011, men behandlar mer omfattande nyckelfrågor i STS (kring politik, normativitet, subjektivitet, metod och ingripande).  Ett stort bidrag från Vetenskaprådet 2014 bidrog till att samla en livlig, aktiv och högkvalitativ forskargrupp av internationella STS-forskare med versatil bakgrund inom antropologi, företagsekonomi, psykologi och sociologi.

STS, gränsutmaning och hur saker och ting ”alltid kunde vara annorlunda”

Genom att angripa olika prominenta politiska och normativa frågor i vår tid på ett reflexivt sätt, har vi ett intresse i nyskapande STS-forskning som kan leverera viktiga teoretiska bidrag. Vi försöker utveckla ett STS-relaterat tänkesätt som kan hjälpa att förnya och återuppbygga forskning inom samhällsvetenskap och humaniora genom att använda oss av idéer om provokation, att utmana gränserna och hur saker och ting ”alltid kunde vara annorlunda”. Values forskning handlar om utvecklingen av innovativ teori.

Vårt arbete kan vara lekfullt, med en förundran över livets absurditet och med ett intresse för det empiriska som uppkommer ur konsekvent fältarbete.

Vår forskning inspireras av post ANT (actor network theory) och materiell semiotik Styrkan i vårt arbete ligger i att kombinera empirisk analys med teoretiskt arbete - att använda exemplifierande fall för att undersöka, berika, forma och omformulera nyckeldebatter kring begrepp agentskap, performativitet mångfald, relationalitet och materialietet ÄMNEN

I sin ambition att teoretiskt utveckla samtida STS arbetar ValueS med ett brett spektrum av empiriska områden. Exempel på områden är stora forskningsinfrastrukturer; vård och självförvandling; digitala datavisualiseringar; bedömningar av ”fakes” och förfalskningar; styrning och ansvar; diagnosticering och behandling av HIV; interventioner och så kallade ”impact”; migration och integration; vardagsteknik; värderingspraktiker.

Values arrangerar även internationella workshops och konferenser, till exempel: Relevation!; interventions with Data; in Theory; Imposters and Gatecrashers; Infrastructuring Migration; and (Re)Assessing Impact.

 

KontaktVisa/dölj innehåll

ForskareVisa/dölj innehåll

HedersmedlemVisa/dölj innehåll

Tema Teknik och social förändringVisa/dölj innehåll