Visual analytics, visual storytelling och lärande

För att bidra till den beskrivna situationen utvecklas nya forskningsfält som syftar till att utveckla verktyg som skapar möjlighet att analysera stora datamängder i anslutning till visuellt berättande. Visual Analytics och Visual Storytelling är två av dem.

Visual analytics

Visual Analytics är vetenskapen om hur mänskliga analytiska resonemang kan supportas av interaktiva visuella gränssnitt. De senaste 10 åren har ett stort antal sådana här automatiska data analys metoder utvecklats.

Visual Analytics är alltså verktyg som gör det möjligt att kombinera den mänskliga flexibiliteten, kreativiteten och olika sorters bakgrundskunskaper med datorernas möjligheter att spara och processa gigantiska mängder information.

Visual Analytics kan på detta sätt bidra till att stora informationsmängder kan analyseras, insikt kan skapas och olika typer av komplexa problem kan kanske lösas.

Gapminder som Hans Rosling använder är ett exempel på denna typ av verktyg. The ‘Statistics eXplorer platform’ är annat exempel, utvecklat här på Linköpings universitet. Lärare har använt detta verktyg för Visual storytelling i sin undervisning. Ta del av hur lärare i Norrköpings kommun gjort egna interaktiva berättelser! De har blivit egna Hans Roslings!

 

Visual storytelling


Med hjälp av Statistics eXplorer kan du:
1. Importera data som du vill undersöka/undervisa om
2. Undersök data, analysera, finn samband, etc och skriv en story, inkludera snapshots
3. Bestäm publiceringslayout och skapa html-kod
4. Kopiera html-koden och
5. Klistra in koden på en hemsida eller blogg

 

Vislet Elever

 

 

 Visual storytelling i undervisning går ut på att:
1. Bestämma undervisningsområde
2. Importera data som du vill undersöka/undervisa om
3. Undersöka data, analysera, finna samband, etc och sedan skriva en story, inkludera snapshots
4. Använda ett publiceringsverktyg som skapar html-kod som kan klistras in på en hemsida eller blogg

 

Video;

 
Kontakt