Fotografi av Linnéa Stenliden

Linnéa Stenliden

Biträdande professor

Min forskning undersöker digitala kommunikations- och undervisningspraktiker med fokus på artificiell intelligens (AI), infovis, visuell analys och literacitet relaterat till design för lärande.

Aktuella forskningsprojekt

Två flickor vid en dator och de använder en AI chatbot.

AI-literacitet för grundskolan

I en ökande takt genomsyras barns och ungdomars fritid och skola av artificiell intelligens (AI). Det här forskningsprojektet bidrar med en vetenskaplig förankrad grund för AI-literacitet i skolan.

Flicka som tittar på en bärbar dator.

Visual analytics och kunskapsvisualisering i skolan

Detta projekt undersöker hur visuell analys och verktyg för kunskapsvisualisering i skolmiljöer kan kombineras för att skapa synergieffekter i en inlärningsprocess.

AI skrivet i bokstäver på blå bakgrund.

AI literacitet i lärarutbildning

Detta projekt fokuserar på AI literacitet i svensk lärarutbildning, främst vad AI literacitet inom lärarutbildningen innebär i form av kunskaper och kompetenser.

Det här vill vi möjliggöra!

Tidigare forskningsprojekt

 • Digitalitet jag vet! – kvalitativa dimensioner av digital kompetens i ämnet svenska på högstadiet och gymnasiet. 2020 – 2021. ULF-medel. 500 000 kronor. Huvudsökande: Linnea Stenliden, IBL
 • Didactic design and Visual literacy – Translations through Visual Analytics and Knowledge Visualization. 2015 – 2019. Vetenskapsrådet 4,6 miljoner kronor. Huvudsökande: Linnéa Stenliden. Medsökande: Eva Reimers, ISV, Jimmy Johansson ITN, Jörgen Nissen, ISV
 • Trippel Helix - Digitalisering för framtidens skola. 2015. Vinnova 1 miljon kronor. Huvudsökande: Fredrik Heinz, IDA. Medsökande: Linnea Stenliden, ISV, Stefan Andersson, Swedsoft, Jessica Vesterlund, Linköpings kommun
 • VISE i praktiken. 2014 – 2015. Norrköpings kommuns forskningsfond 1,6 miljoner kronor. Huvudsökande: Linnea Stenliden, ISV. Medsökande: Jörgen Nissen, ISV, Mats Olsson, Norrköpings kommun
 • Visual Storytelling i Skolan (VISE). 2012 – 2013. Norrköpings kommuns forskningsfond 1,8 miljoner kronor. Huvudsökande: Eva Reimers. Medsökande: Linnea Stenliden (projektledare), Mikael Jern, Jörgen Nissen
 • Lärande och informationsteknik i samverkan mellan universitet och kommunal skolverksamhet/praktik. 2011 – 2014. Marcus och Amelia
  Wallenbergs minnesfond; 1,8 miljoner kronor. Huvudsökande: Eva Reimers. Medsökande: Linnéa Stenliden (projektledare) ISV, Mikael Jern ITN, Jörgen Nissen ISV

Undervisning

Jag undervisar på flera olika program på lärarutbildningarna och är också engagerad i doktorandutbildningen i Pedagogiskt arbete.

Förskollärarprogrammet

På förskollärarprogrammet undervisar jag främst i kursen ”Barns språkliga utveckling och kommunikation 1, Språk som form, interaktivt medel och medierande redskap”, 12 hp (97oG40). I denna kurs föreläser jag, genomför seminarier och workshops inriktade på förståelse av digitalitet, literacitet och multimodalitet i kommunikativa språkliga sammanhang på förskolan.

Grundlärare i Fritidshem

För studenterna som läser till grundlärare i Fritidshem är jag kursansvarig och undervisar i kursen ”Skolutveckling och utvärdering, 7,5 hp (971G21) som ges både på Campus och som decentraliserad utbildning. Kursen omfattar tre områden: skolutveckling, utvärdering och metod för kvalitetsarbete. Såväl nationella som internationella modeller för skolutveckling samt utvärdering behandlas där förståelse också skapas för kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder och analys av datamängder i relation till datadriven skolutveckling. I kursen belyses och problematiseras möjligheter till kvalitetsarbete i fritidshem.

Grundlärare F-3

För studenterna som läser till grundlärare i F- 3 undervisar i kursen ”Skolutveckling och utvärdering, 7,5 hp (971G21). Kursen omfattar tre områden: skolutveckling, utvärdering och metod för kvalitetsarbete. Såväl nationella som internationella modeller för skolutveckling samt utvärdering behandlas där förståelse också skapas för kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder och analys av datamängder i relation till datadriven skolutveckling. I kursen belyses och problematiseras möjligheter till kvalitetsarbete i fritidshem.

Doktorandutbildning i Pedagogiskt arbete

Mitt engagemang i doktorandutbildningen omfattar både handledning av doktorander och undervisning i doktorandkursen i huvudämnet Pedagogiskt arbete. För närvarande handleder jag tre doktorander alla med övergripande inriktning mot digitala medier och informationsvisualisering eller AI kopplat till pedagogiska praktiker. I kursen Pedagogisk arbete ansvarar jag för delmomentet "Digital teknik och utbildning: datalära, IKT och AIeD".

Publikationer

2024

Cornelia Linderoth, Magnus Hultén, Linnéa Stenliden (2024) Competing visions of artificial intelligence in education-A heuristic analysis on sociotechnical imaginaries and problematizations in policy guidelines Policy Futures in Education Vidare till DOI

2023

Ulrika Bodén, Linnéa Stenliden, Jörgen Nissen (2023) The construction of interactive and multimodal reading in school-a performative, collaborative and dynamic reading Journal of Visual Literacy, s. 1-25 Vidare till DOI
Katarina Sperling, Cormac McGrath, Linnéa Stenliden, Anna Åkerfeldt, Fredrik Heintz (2023) Mapping AI Literacy in Teacher Education 2nd International Symposium on Digital Transformation: August 21-23, 2023, Linnaeus University, Växjö
Linnéa Stenliden, Anna Martín Bylund (Redaktörskap) (2023) Kvalitativ (digital) kompetens: En studie av multimodalitet i svenskundervisningen på högstadiet och gymnasiet
Helene Elvstrand, Linnéa Stenliden, Lina Söderman Lago (2023) How digital activities become (im)possible in Swedish school-age educare centres Journal of Childhood, Education & Society, Vol. 4, s. 84-94 Vidare till DOI
Katarina Sperling, Linnéa Stenliden, Jörgen Nissen, Fredrik Heintz (2023) Behind the Scenes of Co-designing AI and LA in K-12 Education Postdigital Science and Education Vidare till DOI

CV, uppdrag och sociala medier

CV

 • 2021   Biträdande professor
 • 2019   Docent
 • 2017   Visiting fellowship at Nordic Centre. Fudan University, Shanghai, China
 • 2014   Filosofie doktor, Pedagogiskt arbete med inriktning digitala medier, Linköpings universitet

 

Akademiska uppdrag i urval

 • 2022 - Ledamot i rektors vetenskapliga råd, Linköpings universitet
 • 2021 - Styrelseledamot i styrgruppen för styrkeområdet för AI-forskning på Linköpings universitet
 • 2019 - Styrelseledamot (revisorssuppleant) Swedish Education Research Association (SWERA)

Administrativa uppdrag i urval

 • Ledamot i Anställningsnämnden, Linköpings universitet
 • Ledamot i styrelsen för Institutionen för Beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet
 • Ledamot i lednngsruppen för Pedagogiskt arbete i Norrköping, Linköpings universitet

Nätverk

 • 2021 - Ansvarig ledare för nätverket AI, lärande och skola, Linköpings universitet
 • 2018 - Medlem i Technology, Information and Multimodality in the Digital Age (TIMDA)
 • 2014 - Medlem i Nordic Education Research Association (NERA)
 • 2014 - Medlem i American Education Research Association (AERA)

Sociala medier

Doktorander

Förnärvarande handleder jag tre doktorander som deltar i forskarutbildning i Pedagogiskt arbete (PAN) eller Teknikens och naturvetenskapens didaktik (TEKNAK).

Bloggande och debatt

Timda-bloggen

På bloggen diskuterar vi forskare i TIMDA-nätverket frågor kring: digitala textkompetenser, utmaningar för lärare och elever, bedömning av multimodalitet, visualiseringar, digital kompetens med mera. Allt utifrån genomförda studier och projekt. TIMDA står för text, information, multimodality in the digital age.

Mina senaste blogginlägg

Bloggen: Digitalitet - jag vet

På bloggen "Digitalitet - jag vet" beskriver forskare och lärare i projektet Digitalitet jag vet den vetenskapliga processen och de känslomässiga insikterna som uppstår när en pandemi kommer i vägen och kastar omkull förutsättningarna för ett praktiknära forskningsprojekt inom utbildningsväsendet.

Senaste debattartiklar

Dagens Nyheter

Media

Nyheter

Vårmingel med visualisering, lärande och AI

Alumner samlades på Visualiseringscenter C vid LiU:s vårmingel. Linnéa Stenliden och Anders Ynnerman bjöd på forskningsnyheter inom visualisering, lärande och AI och förde dialog kring hur ChatGPT och ny teknik påverkar oss och framtidens lärande.

Forskare interagerar med en social robot.

De undersöker om en robot kan väcka barns läslust

Forskare på Linköpings universitet undersöker om en läsrobot kan öka läslusten hos fjärdeklassare. Det tvärvetenskapliga projektet förenar forskare inom teknik, kognition och pedagogik och genomförs i samverkan med Utbildningskontoret i Norrköping.

Två kvinnor framför en datorskärm.

Att lära sig läsa i en tid av alternativa fakta

Att kunna läsa och skriva text är en förutsättning för att klara skolan och få ett jobb. Men det är inte längre tillräckligt. Det menar forskaren Ulrika Bodén vid Linköpings universitet.

Forskningsnätverk

Mer information