Doktorand i filosofi med inriktning mot teoretisk filosofi

Tillbaka till lediga jobb
Ref IKOS-2024-00100
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!

Dina arbetsuppgifter

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din främsta arbetsuppgift som doktorand är avhandlingsarbete under handledning av våra fakultetsmedlemmar.

Som doktorand läser du kurser motsvarande 60 högskolepoäng. Kurserna syftar till att fördjupa dina specialområden och övergripande stärka din filosofiska kompetens. Ungefär två tredjedelar av kurserna ska vara i områden utanför ditt specialområde. Kurserna ges på engelska.

 Som doktorand förväntas du bidra till avdelningens forskningsmiljö. Du deltar aktivt i avdelningens forskningsseminarier och relevanta forskningsaktiviteter. Därutöver kan undervisning, kursutveckling och andra undervisningsrelaterade uppgifter ingå. Som doktorand förväntas du vara närvarande på avdelningen på daglig basis. 

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Minst 30 hp eller motsvarande ska vara kurser på avancerad nivå i filosofi, praktisk filosofi, tillämpad etik eller teoretisk filosofi, varav en uppsats på minst 15 hp.

För denna anställning prioriteras sökande vars planerade doktorandprojekt ligger i linje med avdelningens fokusområden i teoretisk filosofi, vilka för närvarande är vetenskapsteori, fysikens filosofi, epistemologi, metafysik och fenomenologi. Forskningsplaner som anknyter till specialiseringen hos en eller flera av avdelningens fakultetsmedlemmar kommer att ges företräde.

Urval kommer att ske utifrån ovanstående kriterier och de underlag som bifogas ansökan. Av särskild vikt är en välutvecklad forskningsplan som visar dina forskningsmål och hur du avser att genomföra din forskning (t. ex. metod, tidplan, planerad avhandlingsstruktur, anknytning till tidigare forskning eller studier). För att säkerställa att doktoranderna inom forskningsmiljön får lämplig handledning kommer hänsyn tas till hur väl forskningsplanens ämne passar mot befintliga specialområden inom avdelningen. I urvalsprocessen ingår också intervjuer och referenstagning.

 Förmågan att genomföra självständig forskning bedöms främst genom publicerad forskning (inklusive artiklar) eller genom kursuppsatser. Dessa kan bifogas som skrivprov, se nedan. Underlag som visar på förmåga att planera, genomföra och koordinera forskningsprojekt, liksom förmåga att erhålla forskningsmedel kan vara fördelaktigt, men är inte en nödvändighet. (Se nedan för den dokumentation som bör ingå i din ansökan.)

Flytande engelska är en förutsättning för att kunna delta i forskningsaktiviteter och andra uppgifter som beskrivits ovan. Svenskkunskaper är meriterande.

Din arbetsplats

Avdelningen för filosofi och tillämpad etik (se även https://liu.se/artikel/filosofi) erbjuder kurser i filosofi på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildning. Vi är åtta tillsvidareanställda inom avdelningen. Undervisningen omfattar alla huvudgrenar inom filosofi: logik, kunskapsteori, vetenskapsfilosofi, filosofins historia, etik, estetik, religionsfilosofi, med mera. Vi erbjuder också kurser inom andra områden vid universitetet, till exempel Medicinska fakulteten och Tekniska fakulteten. Vi har varit framgångsrika i att attrahera extern forskningsfinansiering och flera inom kollegiet leder eller deltar i forskningsprojekt av olika slag. En del av vår forskning karaktäriseras av ett tvärvetenskapligt fokus och vi har också ett starkt intresse för filosofiska frågor tillhörande vetenskapens roll i samhället. Vi har ett högre forskningsseminarium som träffas i genomsnitt två gånger i månaden där vi bjuder in svenska och internationella gästtalare eller våra egna fakultetsmedlemmar. I våra många tvärvetenskapliga samarbeten använder vi oss av en mångfald av metodologiska tillvägagångssätt och arbetar aktivt tillsammans med flera andra institutioner vid Linköpings universitet.

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse, tidigast 1 september 2024.

Lön och förmåner

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 maj 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Ansökan ska innehålla: 

  • Examensbevis
  • Utdrag ur Ladok eller motsvarande register
  • CV
  • Kontaktinformation till två referenser
  • Kandidat- och masteruppsats (eller magister)
  • Publikationer eller andra skrivprov
  • Ett ansökningsbrev (max. 2 sidor)
  • En forskningsplan (max. 5 sidor)
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

András Szigeti

Bitr professor, forskarutbildningsansvarig

+46 721 633 419

andras.szigeti@liu.se

Martin Berzell

Universitetslektor och avdelningschef

+4613285615

martin.berzell@liu.se

Petra Winsa

HR-partner

013-282437

petra.winsa@liu.se

Länkt till den här sidan