Avdelningen för filosofi och tillämpad etik (FTE)

Vid avdelningen forskar och utbildar vi inom filosofi och tillämpad etik. Vår forskning är tvärvetenskaplig och rör sig inom såväl praktisk som teoretisk filosofi. Vi erbjuder fristående kurser och ett magisterprogram i tillämpad etik.

Filosofin som akademisk disciplin studerar frågor av både mycket allmän och mycket grundläggande natur. Centralt i ämnet är analysen av de begrepp, metoder och teorikonstruktioner som människan använder sig av, för att förstå och ta ställning till den fysiska värld som omger henne och den sociala värld som hon tillhör.

Den tillämpade etiken studerar hur man kan applicera de filosofiska etiska teorierna inom en rad olika områden – bland annat biomedicin, miljöfrågor eller hur teknologiska framsteg påverkar vår värld. Studiet av dessa discipliner är viktigt, då det ger en förståelse för hur människan förstår och förhåller sig till sin omvärld.

Undervisning

Undervisning bedrivs i huvudsak i form av fristående kurser på grundnivå inom Institutionen för kultur och samhälle, och ett ettårigt magisterprogram i tillämpad etik. De fristående kurserna ges inom teoretisk och praktisk filosofi upp till magisternivå, och har en tydlig anknytning till den forskning som bedrivs inom avdelningen.

Det finns såväl campusbaserad undervisning som distansundervisning som sker över nätet. Undervisning sker också som inslag i program inom såväl utbildningsvetenskaplig, teknisk som medicinsk fakultet. Det sker även en del undervisning för doktorander inom såväl teknisk som filosofisk fakultet. 

Forskning

Den forskning som finns inom avdelningen är centrerad kring forskningsmiljön med samma namn Filosofi och tillämpad etik. Forskningsmiljön ger en institutionell ram för filosofisk forskning vid Linköpings universitet. Miljön kännetecknas av ett tvärvetenskapligt fokus och ett starkt intresse för filosofiska frågor om vetenskapens roll i samhället.

Här bedrivs internationellt framstående forskning inom såväl praktisk som teoretisk filosofi, och flera av medarbetarna har omfattande samarbeten såväl nationellt, dels inom Linköpings universitet (medicinsk fakultet, teknisk fakultet och Centre for Medical Humanities and Bioethics) och med andra universitet i Sverige, till exempel med Lunds universitet, Umeå universitet och Karolinska Institutet, som internationellt (bl.a. Princeton). Forskningsmiljön arrangerar ett regelbundet högre seminarium där både lokala och inbjudna gäster presenterar sin forskning. 

Forskning

Utbildning

Aktuellt

Kontakta oss

Organisation