Fastighetsavdelningen (FA)

Linköpings universitet vill erbjuda attraktiva, stödjande och nyskapande lokaler och fastighetsförvaltningen ser till att vår lokalförsörjning och campusutveckling är konkurrenskraftig, kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad.

Ny- och ombyggnad, flytt av verksamheter, inredning och lokalkostnader är några av de saker som avdelningen arbetar med. Avdelningen ansvarar också för larm och passersystem, lokalvård, gods- och postdistribution, bokningssystem av fordon i samband med tjänsteresor, skyltning, bokningssystem och teknisk utrustning i lärosalar.

Avdelningschef och enhetschefer
Visa/dölj innehåll

Medarbetare på Fastighetsavdelningen 
Visa/dölj innehåll

Medarbetare Lokalvårdsenheten

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll