Fastighetsavdelningen (FA)

Linköpings universitet ska erbjuda attraktiva, stödjande och nyskapande lokaler, med en konkurrenskraftig, kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad campusutveckling och service samt säkerställa en trygg och säker miljö för alla som vistas på våra campus.

Campusutveckling med lokalplanering samt förvaltning av våra lokaler är centralt för uppdraget. Vidare arbetar avdelningen med schemaläggning, lokalbokning och tentamensservice, miljö- och säkerhetsarbete, post- och husservice samt lokalvård.

Kontakta oss

Enheter och medarbetare

Medarbetare Lokalvårdsenheten

Relaterat innehåll