Fotografi av Alexander Fagerholm

Alexander Fagerholm

Ekonom

Jag arbetar som ekonom på Planerings- och ekonomiavdelningen.

Mitt uppdrag som ekonom

Jag är anställd som ekonom på Planerings- och ekonomiavdelningen och tillhör Ekonomienheten Gemensam Verksamhet (EKGV).

I mitt uppdrag som ekonom arbetar jag med:

  • LiU:s centrala bokslutsenhet ”Universitet gemensamt”
  • Forskningsstödsavdelningen
  • ECIU (European Consortium of Innovative Universities)
  • Didacticum

Till mina arbetsuppgifter hör bland annat:

  • Budget och kalkyler
  • Bokslut
  • Prognoser, analyser och uppföljning
  • Löpande bokföring och redovisning
  • Fakturering
  • Beredning av beslut för samfinansiering av externfinansierade forskningsprojekt