Planerings- och ekonomiavdelningen (PEA)

Planerings- och ekonomiavdelningen samordnar och utvecklar universitetets övergripande planering, budgetering, redovisning samt uppföljning. 

Vi ansvarar för effektiva planerings- och ekonomiprocesser samt framtagandet av LiU:s verksamhetsplan, budgetunderlag och årsredovisning. PEA ansvarar även för övergripande utbildningsfrågor avseende kvalitetssäkringsarbete samt dess planering och uppföljning.

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Enheter och medarbetare
Visa/dölj innehåll

Ekonomienheten Campus US, enhetschef Lena Törnborg

EKUS ger ett samlat ekonomi- och inköpsstöd till institutionerna BKV, HMV och IMT. Inom enheten finns ekonomiadministratörer, controllers och ekonomer som genom ett verksamhetsnära arbetssätt stödjer institutionerna.

Planerings- och uppföljningsenheten, enhetschef Silvia Kovacs

PLE ansvarar för den övergripande planeringen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi vid LiU samt hanterar kvalitetssäkringssystem för utbildning och framöver även forskning och forskarutbildning. PLE gör olika utredningar och har projektledningsuppdrag, samt förvaltar LiU övergripande beslutsstödsystem (Qlikview och Hypergene).

Redovisningsenheten, enhetschef Andreas Sundberg

Redovisningsenheten svarar för en rättvisande redovisning som ska säkerställa att LiU följer externa regelverk och interna uppföljningsbehov. Enheten ansvarar för LiU-övergripande uppgifter som till exempel in- och utbetalningar, fakturamottagning samt för myndighetens ekonomirapportering till externa intressenter. REDEN förvaltar systemstödet för ekonomi och E-handel (Raindance), samt tillhandahåller interna anvisningar, utbildningar och stöd inom området.

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll