Planerings- och ekonomiavdelningen (PEA)

Ekonomi- och forskningsfinansieringsavdelningen samordnar och utvecklar universitetets övergripande ekonomiska planering. De säkerställer också långsiktighet och kontinuitet i den finansiella och ekonomiska verksamheten och ansvarar för årsredovisningen.

Universitetet finansierar utbildning och forskning i huvudsak på tre sätt:

• Anslag (från regering och riksdag)
• Bidrag (till exempel från forskningsråd och stiftelser)

• Avgifter (till exempel uppdragsutbildning och uppdragsforskning)

Externa forskningsmedel blir allt viktigare för forskare och universiteten och vid LiU finns Grants Office (forskningsfinansieringsenheten) som aktivt hjälper våra forskare att hitta finansiärer.

Ekonomi- och forskningsfinansieringsavdelningens huvuduppdrag är att:

• utveckla och följa upp processer och rutiner för ekonomi- och verksamhetsstyrning
• ge expertstöd och utveckla processer för ekonomiredovisning
• stödja forskare i forskningsansökningsprocessen

Kontakt avdelningschef och ledningsgrupp

Medarbetare

Medarbetare Redovisningsenheten

Relaterat innehåll