Planerings- och ekonomiavdelningen (PEA)

Planerings- och ekonomiavdelningen samordnar och utvecklar universitetets övergripande planering, budgetering, redovisning samt uppföljning. Vi ansvarar för effektiva planerings- och ekonomiprocesser samt framtagandet av LiU:s verksamhetsplan, budgetunderlag och årsredovisning.


Kontakt ledning
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Ekonomienheten Campus US

EKUS ger ett samlat ekonomi- och inköpsstöd till institutionerna BKV, HMV och IMT. Inom enheten finns ekonomiadministratörer, controllers och ekonomer med god verksamhetskännedom. EKUS lägger stor vikt vid att ha ett verksamhetsnära arbetssätt genom att bevara och vidareutveckla strukturer för frekvent dialog med och närvaro i de verksamheter som stöds. Enheten har också i uppdrag att stärka resurseffektivitet och säkra kvalitet genom att utnyttja samordningsmöjligheter och genom att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens.

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll