Planerings- och ekonomiavdelningen (PEA)

Planerings- och ekonomiavdelningen samordnar och utvecklar universitetets övergripande planering, budgetering, redovisning samt uppföljning. Vi ansvarar för effektiva planerings- och ekonomiprocesser samt framtagandet av LiU:s verksamhetsplan, budgetunderlag och årsredovisning.

Kontakt ledning
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll