Planerings- och ekonomiavdelningen (PEA)

Planerings- och ekonomiavdelningen samordnar och utvecklar universitetets övergripande ekonomiska planering. Vi säkerställer också långsiktighet och kontinuitet i den finansiella och ekonomiska verksamheten och ansvarar för årsredovisningen.

Universitetet finansierar utbildning och forskning i huvudsak på tre sätt

  • Anslag (från regering och riksdag)
  • Bidrag (till exempel från forskningsråd och stiftelser)
  • Avgifter (till exempel uppdragsutbildning och uppdragsforskning)

 Planerings- och ekonomiavdelningens huvuduppdrag är att:

  • utveckla och följa upp processer och rutiner för ekonomi- och verksamhetsstyrning
  • ge expertstöd och utveckla processer för ekonomiredovisning

Kontakt avdelningschef och ledningsgrupp

Medarbetare

Medarbetare Redovisningsenheten

Relaterat innehåll