Kvinnors sexuella handlingsutrymme bortom samtycke

I min aktuella studie intervjuar jag kvinnor om deras sexuella erfarenheter. Det kan vara erfarenheter som är bra, dåliga, vardagliga, förvirrande, lustfyllda eller obehagliga. Eller kanske erfarenheter som är lustfyllda och kränkande på samma gång. Hur tänker kvinnor kring sina erfarenheter? Hur kändes de i stunden? Hur har känslorna kanske förändrats över tid?

Den centrala frågan för studien gäller kvinnors sexuella handlingsutrymme. Hur ser den ut? Vad begränsar den? Vad främjar den? Viss påverkan på handlingsutrymmet kan till exempel komma från kulturella föreställningar om vad det betyder att vara ”en stark och självständig kvinna” (sexig, gillar sex, sexuellt erfaren) eller ”en bra flickvän” (visar kärlek genom att säga ja till sex). Jag undersöker även vad som gör bra sex bra samt hur sex på kvinnors villkor kan se ut.

Vill du delta i studien?

Här finns information till dig som är intresserad av att delta i studien.

Handledare

CV

CV

  • 2018 Masterexamen i genusvetenskap, Albert Ludwig University of Freiburg, Germany
  • 2014 Kandidatexamen med huvudområdet genusvetenskap, Göteborgs universitet

Organisation