Utbildningsadministratör

I min roll som terminssekreterare sköter jag all administration gällande termin 1 på läkarprogrammet

Mina arbetsuppgifter

Utbildningsadministration på läkarprogrammet

 •  Administrativt stöd till terminsansvarig
 • Kontakt med studenter och föreläsare
 • Schemaläggning för den första, programspecifika veckan, och T1B
 • Tentamensadministration rörande både skriftlig och praktisk tentamen
 • Resultatrapportering
 • Generell administration som rör terminen
 • Sköter terminens hemsida samt sidan som rör terminen på Lisam
 • Rapportering i Sharepoint

Arkivsamordnare

Övergripande ansvar för IKEs arkiv

 • uppdatering av arkivförteckning
 • fortlöpande arkivvård
 • gallring
 • insamling av arkivmaterial
 • information till institutionens medarbetare avseende arkivering och diarieföring
 • en av flera registratorer vid IKE

OrganisationVisa/dölj innehåll