Anders Ekinge

Utbildningsledare

Presentation

Som utbildningsledare på Tekniska Fakulteten sitter jag i ledningsgruppen för grundutbildning samt arbetar specifikt i ledningen för en programnämnd. Programnämnden och dess arbetsgrupper ansvarar för utveckling och kvalitet av våra utbildningsprogram. Jag har en sammanhållande roll i arbetet med att tillsammans med studenter, lärare, forskare, fakultet och näringsliv säkerställa att våra utbildningar utvecklas för att svara mot de föränderliga behov som finns i näringslivet, forskarvärlden och samhällsutvecklingen i stort.

Som utbildningsledare följer jag tillsammans med programnämndens ordförande upp kurs- och programutvärderingar samt initierar och driver förändringsarbeten. Förändringsarbetet kan gälla både våra utbildningsprogram och våra interna arbetsprocesser. Jag säkerställer att kursplaner, programplaner och utbildningsplaner är uppdaterade och utformade enligt gällande bestämmelser. Jag deltar i nationella och internationella konferenser och nätverk kring utbildningsfrågor. Jag driver utvecklingen av programnämndens internationella studentutbyten samt handlägger tillgodoräkning av utlandsstudier.

Programnämnden i maskinteknik och design ansvarar för

  • civilingenjörsprogrammen DPU, EMM, M
  • högskoleingenjörsprogrammen MI, BI
  • kandidatprogrammen Möbeldesign, Möbelsnickeri, Möbeltapetsering
  • masterprogrammen AER, MEC, SUS, DES, DIB

1992 tog jag examen från M-programmet på LiTH och har därefter haft varierande roller inom olika tillverkningsindustrier innan jag började som utbildningsledare 2018.