Tekniska fakultetens kansli (TFK)

  • Stödjer, samordnar och utvecklar utbildning och forskning i samarbete med institutioner och nämnder
  • Driver tillsammans med verksamheten frågor av strategisk och lagstadgad karaktär
  • Utgör genom samlad erfarenhet och sakkunskap ett nav i fakultetens arbete mot olika intressenter.

Fakultetsledning Visa/dölj innehåll

Administration, ekonomi och HR Visa/dölj innehåll

Grundutbildning Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning Visa/dölj innehåll

Nämndsamordning och schemaläggning Visa/dölj innehåll

Anställningar som lärare, docentärenden Visa/dölj innehåll

Studievägledning Visa/dölj innehåll

Internationalisering Visa/dölj innehåll

Kommunikation Visa/dölj innehåll

Tekniska fakulteten (Tekniska högskolan) Visa/dölj innehåll