Tekniska fakultetens kansli (TFK)

  • Stödjer, samordnar och utvecklar utbildning och forskning i samarbete med institutioner och nämnder
  • Driver tillsammans med verksamheten frågor av strategisk och lagstadgad karaktär
  • Utgör genom samlad erfarenhet och sakkunskap ett nav i fakultetens arbete mot olika intressenter.

FakultetsledningVisa/dölj innehåll

Administration, ekonomi och HRVisa/dölj innehåll

GrundutbildningVisa/dölj innehåll

ForskarutbildningVisa/dölj innehåll

Nämndsamordning och schemaläggningVisa/dölj innehåll

Anställningar som lärare, docentärendenVisa/dölj innehåll

StudievägledningVisa/dölj innehåll

InternationaliseringVisa/dölj innehåll

KommunikationVisa/dölj innehåll

Tekniska fakulteten (Tekniska högskolan)Visa/dölj innehåll