Tekniska fakultetens kansli (TFK)

  • Stödjer, samordnar och utvecklar utbildning och forskning i samarbete med institutioner och nämnder
  • Driver tillsammans med verksamheten frågor av strategisk och lagstadgad karaktär
  • Utgör genom samlad erfarenhet och sakkunskap ett nav i fakultetens arbete mot olika intressenter.

Fakultetsledning
Visa/dölj innehåll

Administration, ekonomi och HR
Visa/dölj innehåll

Grundutbildning
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Nämndsamordning och schemaläggning
Visa/dölj innehåll

Anställningar som lärare, docentärenden
Visa/dölj innehåll

Studievägledning
Visa/dölj innehåll

Internationalisering
Visa/dölj innehåll

Kommunikation
Visa/dölj innehåll

Tekniska fakulteten (Tekniska högskolan)
Visa/dölj innehåll