Fotografi av Andreas Hörnberg

Andreas Hörnberg

Administratör

Jag arbetar som utbildningsadministratör på Läkarprogrammet kurs 6.

Som utbildningsadministratör för kurs 6 ansvarar jag för:

  • Generell administration för Kurs 6
  • Kontakt med studenter och föreläsare
  • Schemaläggning av föreläsningar samt verksamhetsförlagd utbildning
  • Tentamensadministration
  • Resultatrapportering i Ladok
  • Rapportering av lärarinsatser i Retendo
  • Administration av kursens hemsida samt kursrummet i Lisam
  • Arkivering av kursmaterial