Fotografi av Anette Jangenstedt

Anette Jangenstedt

Enhetschef, HR-partner

I min roll som HR-konsult representerar jag universitetet som arbetsgivare och är en del av LiU:s HR-funktion.

HR-partner

Mitt uppdrag är att arbeta brett med personalfrågor. Jag coachar och stöttar chefer, medarbetare och grupper med bland annat:

• strategiskt HR-arbete
• personalförsörjning och anställningsvillkor
• kompetensutveckling
• hälsa och rehabilitering
• arbetsmiljö och lika villkor

Du är välkommen att kontakta mig alternativt min kollega om du har HR-relaterade frågor som rör universitetsbiblioteket.
Jag nås enklast via e-post.

Andra kontakter inom universitetsbiblioteket rörande HR- och ledningsfunktion:

  • Maria Hallström, HR-partner
  • David Lawrence, överbibliotekarie
  • Kristin Krantz, bitr. överbibliotekarie