Administrativa avdelningen (ADM)

Universitetsbibliotekets administrativa avdelning svarar för administrativt stöd inom bibliotekets organisation.

Avdelningen ansvarar för administrativt stöd såsom löpande ekonomisk redovisning, analys, bokslut och budget. Vidare finns inom gruppen en HR-funktion, ett vaktmästeri samt funktioner för inköp, arkiv och viss IT-samordning. Gruppen består av sex medarbetare inklusive avdelningschef.

Personal