Angelika Linke

Min forskning gäller sambandet mellan språk och kultur, främst ur ett kommunikationshistoriskt perspektiv. Jag är särskilt intresserad av det performativa samspelet mellan språk, kropp och rum och dess socialsemiotiska signifikans.  

Kulturanalytisk lingvistik, kommunikationshistoria och kroppens och rummens socialsemiotik

Jag är ordinarie professor i tysk språkvetenskap och språkhistoria vid universitetet i Zürich/Schweiz och permanent gästprofessor i Forskarskolan Språk och kultur i Europa vid Linköpings universitet. I min forskning fokuserar jag på samspelet mellan språk, interaktion och kultur. Genom analyser av språkbruk och kommunikativa praktiker försöker jag att förstå hur människor fungerar som sociala varelser i sina historiska och kulturella omgivningar och hur de tolkar och skapar sina livsvärldar med hjälp av språket.

Adlig kroppsrepresentans och borgerligt språkarbete

I ett flertal arbeten har jag ur en kommunikationshistorisk synvinkel sysslat med övergången från 1600- och 1700-talets adelsdominerade ståndssamhälle till 1800-talets borgarvärld. Jag visar hur denna sociokulturella omvälvning går ihop med en djupgripande förändring i kommunikativa mönster, interaktiva praktiker och framför allt i en förändring av de kommunikativa medierna. Medan adeln först och främst använde sig av kroppen och dess demonstrativa estetiska behärskning som medium för självrepresentation och social distinktion, fokuserar borgerskapet på språket och språklig bildning som medium för social och kulturell utmärkelse – med bland annat diskriminering av dialekter som följd.

Kopparstick av Daniel Chodowiecki som kontrasterar adligt och borgerligt kommunikativt beteende, Göttinger Taschenkalender 1789.

 

Historisk semantik, språkliga former och kulturella mönster

Språket är kulturens hemvist i människans vardag. Det är främst betydelseförändringar samt förändringar av språkliga rutiner, textsorter och kommunikativa genrer som vittnar om och samtidigt sätter prägel på kulturella och sociala förändringar. I min forskning har jag blivit alltmer intresserad av hur språkliga mönster fungerar som kulturella mönster. Det kan till exempel gälla förändringar i vardagliga textsorter som födelseannonser eller dödsannonser och deras kopplingar till förändringar i vår uppfattning av händelserna de berättar om. Eller hur nya informella hälsningsfraser som tyska ”Tschüss” istället för ”Auf Wiedersehen” signalerar en förändring av social distans och konceptet offentlighet.

Interaktion, rum och kommunikativa konfigurationer

Mänsklig interaktion utnyttjar och skapar rum. I samband med ett större forskningsprojekt vid universitetet i Zürich (URPP Language and Space) undersöker jag arkitektur och inredning som materiella sediment av kommunikativa praktiker. Jag blev speciellt intresserad av soffgruppens tillkomst som möbleringsmönster och kommunikativ konfiguration under 1800-talet och dess socialsemiotiska funktion inom ett borgerligt präglat och alltmer demokratiskt samhälle. Dessutom försöker jag förstå samspelet mellan ätandet, samtal och matbordet ur ett kulturhistorisk såväl som socialpragmatiskt perspektiv.

CV, nätverk m.m.

Akademiska examina

  • Doktorsexamen Zürichs universitet 1986
  • Habilitation Zürichs universitet 1995


 Utmärkelser/priser

1973 – 1978 Studiestipendium German National Academic Foundation

1989 – 1993 Habilitationsstipendium Swiss National Science Foundation
1996 – 2000 Swiss National Science Foundation: adjungerad professur för unga forskare
2009/10 Fellow Wissenschaftskolleg zu Berlin

Nätverk

Forskarskolan språk och kultur i Europa

KULI – Forschungsnetzwerk Kulturbezogene und kulturanalytische Linguistik

URPP Language and Space, University of ZuerichNetzwerk Linguistik und Medizin

Undervisning

Doktorandkurser på ASK

Kurser på bachelor- master- och doktorandnivå vid Zürichs universitet

 

 

 

 

 

Uppdrag

Medlem i kuratorium för Masterprogrammet ’Kulturanalys’, Zürichs universitet

Föreståndare för Scientific Advisory Board och medlem i stiftelsestyrelsen för Institut für Deutsche Sprache, Mannheim

Advisory Board för Senioruniversitetet i Zürich

Co-editor av Deutsche Sprache (ESV) och Zeitschrift für Germanistische Linguistik (de Gruyter), medlem av editorial board för linguae & litterae (de Gruyter), Topics in Address Research (John Benjamins), lingua academica (de Gruyter)

Publikationer i urval

Omslag för publikation ''
Angelika Linke (2015)

Sprachwissenschaft im Fokus: Positionsbestimmungen und Perspektiven , s.9-42 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Angelika Linke (2011)

Begegnungen: Das VIII. Nordisch-Baltische Germanistentreffen in Sigtuna vom 11. bis zum 13.6.2009 , s.23-44

Publikationer

2019

Angelika Linke (2019) Schreiben als Beziehungspraxis: Frauenbriefe aus dem Zürcher Bürgertum 1760-1800. Ein Entwurf LiLi: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, Vol. 49, s. 241-258 Vidare till DOI

2018

Angelika Linke (2018) Der Esstisch. Zur raumsemiotischen Nutzung eines Möbelstücks Historische Anthropologie (Kultur – Gesellschaft – Alltag), Vol. 26, s. 350-378 Vidare till DOI
Angelika Linke, Juliane Schröter (2018) Diskurslinguistik und Transsemiotizität Handbuch Diskurs, s. 449-469 Vidare till DOI