Avdelningen för språk, kultur och interaktion (SKI)

Avdelningen för språk, kultur och interaktion (SKI) bedriver grundutbildning och forskning i språk, litteratur, kultur och interaktion. Inom grundutbildning ger vi kurser i engelska, franska, spanska och tyska. I centrum för forskningen står samspelet mellan språk och kultur - i vardagliga, litterära eller professionella sammanhang.

Avdelningen undervisar i ämnet Engelska i såväl fristående kurser som kurser inom de olika lärarprogrammen på Linköpings universitet. Dessutom utgör Engelska en del av institutionens kandidatprogram Språk, litteratur och medier. Ämnet har bland annat ett samarbete med Chester University i Storbritannien. 

Vi erbjuder även fristående kurser inom franska, spanska och tyska. Dessa kurser kan läsas för att ge en internationell prägel på en annan utbildning eller för att vässa kunskaper i språket. 

Studenter som redan läser på ett internationellt program är välkomna att läsa våra kurser för att både få en bredd och en fördjupning i språket som tillägg till sina programkurser. I vårt kursutbud finns bland annat distans- och kvällskurser, vilket underlättar för den som vill studera språk vid sidan av arbete eller andra studier.

Forskningen vid SKI sker inom Forskningsmiljön Språk och kultur - en mötesplats för språk- och litteraturvetenskaplig forskning.

Vid LiU samarbetar vi kring Humanioraplattformen samt med bland annat Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) och Tema. Internationella nätverk sträcker sig över Norden samt övriga världen, exempelvis Schweiz, USA och England. 

Forskning och forskarutbildning

Utbildning

Vi ger fristående kurser och ett kandidatprogram

Vi erbjuder fristående kurser i engelska, franska, spanska och tyska. Engelska utgör också en del av institutionens kandidatprogram Språk, litteratur och medier.

På dessa kurser tränas särskilt den muntliga och skriftliga kommunikationen i olika sammanhang. Samarbete finns med Humboldt Universitet i Berlin som gör det möjligt att genomföra handledd praktik på ett företag i Tyskland. 

För den som är i behov av ett internationellt erkänt kompetensbevis för framtida studier eller yrkeskarriär i ett fransktalande land, kan vi erbjuda möjligheten att skriva DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) – ett examensbevis på franskspråkiga färdigheter som utfärdas av det franska utbildningsministeriet endast genom auktoriserade lärosäten. 

Aktuellt

Seminarier och konferenser

Kontakta oss

Organisation