Avdelningen för språk, kultur och interaktion (SKI)

Avdelningen för språk, kultur och interaktion (SKI) bedriver grundutbildning och forskning i språk, litteratur, kultur och interaktion. Inom grundutbildning ger vi kurser i engelska, franska, spanska och tyska. I centrum för forskningen står samspelet mellan språk och kultur - i vardagliga, litterära eller professionella sammanhang.

Avdelningen undervisar i ämnet Engelska i såväl fristående kurser som kurser inom de olika lärarprogrammen på Linköpings universitet. Dessutom utgör Engelska en del av institutionens kandidatprogram Språk, litteratur och medier. Ämnet har bland annat ett samarbete med Chester University i Storbritannien. 

Vi erbjuder även fristående kurser inom franska, spanska och tyska. Dessa kurser kan läsas för att ge en internationell prägel på en annan utbildning eller för att vässa kunskaper i språket. 

Studenter som redan läser på ett internationellt program är välkomna att läsa våra kurser för att både få en bredd och en fördjupning i språket som tillägg till sina programkurser. I vårt kursutbud finns bland annat distans- och kvällskurser, vilket underlättar för den som vill studera språk vid sidan av arbete eller andra studier.

Forskningen vid SKI sker inom Forskningsmiljön Språk och kultur - en mötesplats för språk- och litteraturvetenskaplig forskning.

Vid LiU samarbetar vi kring Humanioraplattformen samt med bland annat Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) och Tema. Internationella nätverk sträcker sig över Norden samt övriga världen, exempelvis Schweiz, USA och England. 

Forskning och forskarutbildning

Kalender

Kalender

30 april 2024

Seminarieserie "Negative Modernity: The War of Ideas" 4. From Avant-Gardes to Contemporaneity

kl. 15.15 – 17.00 Tage, Keyhuset Valla, Linköping

"Negative Modernity: The War of Ideas" är en seminarieserie med IKOS nuvarande Tage Danielsson-professor Keti Chukhrov. Den är öppen för alla, språket är engelska. Anmäl dig till någon av kontaktpersonerna. Läs mer i bifogad PDF. Det fjärde seminariet har titeln: From Avant-Gardes to Contemporaneity. Adorno, Benjamin, Groys, Agamben
Kontakt

Utbildning

Vi ger fristående kurser och ett kandidatprogram

Vi erbjuder fristående kurser i engelska, franska, spanska och tyska. Engelska utgör också en del av institutionens kandidatprogram Språk, litteratur och medier.

På dessa kurser tränas särskilt den muntliga och skriftliga kommunikationen i olika sammanhang. Samarbete finns med Humboldt Universitet i Berlin som gör det möjligt att genomföra handledd praktik på ett företag i Tyskland. 

För den som är i behov av ett internationellt erkänt kompetensbevis för framtida studier eller yrkeskarriär i ett fransktalande land, kan vi erbjuda möjligheten att skriva DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) – ett examensbevis på franskspråkiga färdigheter som utfärdas av det franska utbildningsministeriet endast genom auktoriserade lärosäten. 

Läs mer om våra kurser och program

Aktuellt

Första snön på Campus Valla i Linköping

15,5 miljoner kronor till LiU från Riksbankens jubileumsfond

Tre forskare vid LiU tilldelas projektbidrag av Riksbankens jubileumsfond. Forskningsprojekten handlar om så vitt skilda saker som hur vi ljudar, utbildningsreformer samt gränsdragningar mellan stater i spåren av pandemin.

Viktorianskt romantiskt par virvlar runt medan de dansar tillsammans.

Är boken densamma när den har översatts?

När Lars Liljegren studerade översättningar av Strindbergs verk upptäckte han att de tagit helt ny skepnad. De översatta verken var städade versioner fria från brunst, bröst och de opassande närmanden som Strindberg var ökänd för att skriva om.

Målning av renässansförfattaren Tullia d'Aragona.

Renässansförfattaren Tullia d’Aragona i debatten om kvinnan

1547 publicerades Tullia d’Aragonas dialog om kärlek. I den ifrågasatte hon den dominerande kvinnosynen inom litteraturen och filosofin. Litteraturvetaren Johanna Vernqvist har studerat d’Aragonas dialog mot bakgrund av 1500-talets debatt om kvinnan.

Seminarier och konferenser

Kontakta oss

Organisation