Avdelningen för språk, kultur och interaktion (SKI)

I avdelningen ingår professionsspråk, engelska samt forskning och undervisning inom området interaktionsstudier. 

 

Forskning
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll