Koordinator med forskningsbakgrund

Jag har en delad tjänst på Internationaliserings-, forskningsstöds- och samverkansavdelningen (IFSA) och arbetar både på Forskningsfinansieringsenheten och Internationella enheten. Jag har forskningsbakgrund och 2006 disputerade jag vid Ludwig-Maximilians universitet München.

På Forskningsfinansieringsenheten arbetar jag 60% som programkoordinator för Biogas Research Center (BRC) vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), Avdelningen för industriell miljöteknik (MILJÖ).
Mina uppgifter som programkoordinator för BRC är:
• Ge stöd till centerdirektören och den vetenskapliga ledningen genom bl.a. att hantera avtalen från partner, planera och följa upp de dagliga aktiviteterna i programmet och forskningsområdena, budget och schema.
• Planering av möten och konferenser, organisation, kommunikation och rapportering.
• Sprida ut relevant information genom BRC: s nätverk; se till att forskningsresultat blir kommunicerad, uppdatering av BRC: s webbsidan.
• Hjälp med administrativa uppgifter och kommunikation mellan BRC och LiU: s administrations och ekonomiavdelningar.

På Internationella enheten arbetar jag 30% som koordinator för Brasilien och 10% i Vinnovas projekt INSA (Internationalisering av Samverkan).
Mina uppgifter som koordinator är:
• Ge stöd till LiUs samarbete- och samverkansnätverk av forskare, strategiska partners samt olika akademiska och icke-akademiska partners.
• Bidra till utvecklingen av befintliga samarbeten och utforska förutsättningarna för nya samarbetsområden; kartläggning av lokala, nationella och internationella nätverkskontakter.
• Delta aktivt i möten och workshops med Svenska-Brasilianska partners och finansiella aktörer, och representera LiU i internationella evenemang och möten.
• Identifiera och kommunicera lämpliga utlysningar mellan Sverige och Brasilien; stödja forskare och partners i några formaliteter från ansökningsprocesser.
• Arbeta mot att uppnå LiUs internationaliseringsstrategi.

ForskningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll