Fotografi av Angela Sanseverino

Angela Sanseverino

Forskningskoordinator

Jag arbetar som forskningskoordinator på Forskningsfinansieringsenheten (Grants Office).

Koordinator med forskningsbakgrund

Jag arbetar på Forskningsfinansieringsenheten och som koordinator för ELLIIT.

Forskningsfinansieringsenheten (GO) och Programforskningskontoret (PO) erbjuder verksamhetsstöd med syfte att bidra till genomförandet av omfattande forskningssatsningar. Idag koordinerar GO och PO över 10 program och projekt.

I mitt nuvarande uppdrag arbetar jag som koordinator för the Excellence Center at Linköping-Lund in Information Technology (ELLIIT). ELLIIT är ett strategiskt forskningsområde inrättat av regeringen 2010 som samlar forskningskompetenser inom många olika områden vid universiteten i Linköping och Lund samt utvalda forskargrupper vid Halmstad Högskola, och Blekinge tekniska högskola. Läs mer om ELLIIT.

Utöver min roll som koordinator utgör jag ett stöd vid olika interna processer kring forskningsansökningar och forskningsfinansieringar.

Jag har en masterexamen (MSc) i ekologi från Federal University of Rio de Janeiro (Brasilien) och en doktorsexamen i naturvetenskap från Ludwig-Maximilians Universitet München (Tyskland).


Organisation