Fotografi av Anna Ahlgren

Anna Ahlgren

Samordnare

  • Samordnare vid avdelningen för halvledarmaterial och forskarskolan Forum Scientium
  • Ledningsstöd