• Forskningssamordnare vid avdelningen för halvledarmaterial
  • Fakturamottagare för avdelningen halvledarmaterial
  • Samordnare för IFMs avtal gällande delade anställningar
  • Kontering av löner i Primula