Presentation

Jag är avdelningschef på avdelningen för mediaförsörjning. Tillsammans med mina medarbetare arbetar jag för att utveckla och effektivisera verksamheten inom inköp, pliktleveranser, bokvård och fjärrlån. Förutom chefskapet har jag ett samordnande ansvar för media på universitetsbiblioteket. Jag ingår också i överbibliotekariens ledningsråd.