Presentation

Jag arbetar som administrativ chef vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, HMV, med huvuduppgiften att utveckla, leda och samordna det administrativa stödet.

Det administrativa stödet ska uppfattas som effektivt och med hög kvalitet. Jag ingår i institutionens ledningsgrupp och deltar därmed i institutionens verksamhetsplanering och utveckling.

Jag har ansvar för att säkerställa administrativa processer, ge ett effektivt lednings- och beslutsstöd, samordna och ansvara för lokaler, säkerhet samt att delta i utvecklingsarbeten. Inom avdelningen finns också en HR-funktion där rekrytering, arbetsmiljöfrågor och mycket mer ingår. Avdelningen omfattar 26 personer.

Jag är även avdelningschef för Avdelningen för verksamhetsstöd, vilket innebär ett övergripande ansvar för institutionens administrativa personal. Avdelningen är uppdelad i två enheter; Enheten för kansli och administration, samt Enheten för utbildningsadministration.

Kollegor Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll