Fotografi av Anna Jänis

Anna Jänis

Avdelningschef, Enhetschef

Avdelningschef på Nationellt superdatorcentrum samt enhetschef för Administrativa enheten.

Avdelningschef

I min roll som avdelningschef vid NSC ansvarar jag för den interna verksamheten, personal, administration och ekonomi.

Jag ansvarar för följande frågor:

  •  NSC organisationsutveckling
  • projektverksamhet
  • miljö- och arbetsmiljöarbete
  • bemanning och rekrytering
  • hantering av HR-ärenden
  • lönesättning
  • medarbetarsamtal och kompetensutveckling
  • uppföljning av den interna verksamheten och ekonomin
  • koordinering och uppföljning av uppdrag från SNIC (The Swedish National Infrastructure for Computing)

Nationellt superdatorcentrum vid LiU