Fotografi av Ann-Kristine Järrendahl

Ann-Kristine Järrendahl

Kommunikatör

Jag är samordningsansvarig för kommunikation inom studentrekrytering och samverkan på tekniska högskolan och har min tjänst på tekniska fakultetskansliet TFK. I min grupp är vi 7 medarbetare som ansvarar för olika områden.

Kommunikatör och samordningsansvarig

Uppdrag på TFK

  • Samordningsansvarig för verksamheten i kommunikationsgruppen.
  • Områden med huvudansvar: ansvara för det strategiska arbetet, se till att det finns en kommunikationsplan samt aktivitetsplaner för alla uppdrag, årshjul samt en  budget.
  • Ansvarig kommunikatör i programnämnderna för kemi och biologi (KB).
  • Huvudansvarig för examenshögtiden, en högtid för alla studenter inom den tekniska fakulteten.
  • Representerar fakulteten i arbetet med ”Årets alumn”, ansvarig för utbildningstexter till katalogen, huvudkontakt för anställda studentmedhjälpare, kontakt mot externa parter för samverkan, annonsansvarig, besöksdag i Norrköping, trycksaker.

Nätverk

  • IRIK (kommunikatörer på naturvetenskapliga fakulteter på övriga universitet)