Kommunikatör Tekniska fakultetskansliet

  • Samordningsansvarig för verksamheten i kommunikationsgruppen på tekniska fakultetskansliet.
  • Ansvarig kommunikatör i programnämnderna för elektronik och fysik (EF) samt för kemi och biologi (KB).
  • Huvudansvarig för examenshögtiden, en högtid för alla studenter inom den tekniska fakulteten.
  • Områden med huvudansvar: fakultetens programbeskrivningar både på webb och i utbildningskatalogen, webbinformation till nyantagna studenter, strategiskt ansvar för studentrekrytering, representerar fakulteten i arbetet med ”Årets alumn”.

Nätverk

  • IRIK (kommunikatörer på naturvetenskapliga fakulteter på de stora universiteten),
  • LiU;s kommunikatörer