Kommunikations- och marknadsavdelningen (KOM)

Kommunikations- och marknadsavdelningen samordnar kommunikationen och marknadsföringen vid Linköpings universitet.

När konkurrensen om forskare, lärare och studenter hårdnar och LiU har ambitionen att synas internationellt och vara en plats där människor och idéer möts och utvecklas, krävs tydlig kommunikation.

Avdelningen arbetar med att sprida nyheter om forskning till massmedier och tar emot förfrågningar från journalister. Vi har ett övergripande ansvarar för universitetets digitala kanaler, vi skapar trycksaker, webbsidor och informationskampanjer och har även hand om universitetets alumniverksamhet.

Allt för att attrahera fler studenter, sprida kunskap och skapa stolthet och långsiktiga relationer.

Avdelningen, som har ca 55 medarbetare, är indelad i fyra enheter:

  • Kommunikationsenheten, enhetschef Lennart Falklöf
  • Marknadsenheten, enhetschef Margareta Alfredson,
  • LiU-trycksenheten, enhetschef Roger Nilsson
  • Webbenheten, tf enhetschef Mariethe Larsson

Avdelningschef och enhetschefer

Nyheter och press

Medarbetare

Medarbetare LiU-Tryckenheten

Medarbetare Marknadsenheten

Medarbetare Webbenheten

LiU:s kalendarium

Relaterat innehåll

Adress

Postadress

Linköpings universitet 581 83 Linköping

Besöksadress

Hus Galaxen, ingång 83, plan 2 Campus Valla