Kommunikations- och marknadsavdelningen (KOM)

Kommunikations- och marknadsavdelningen samordnar kommunikationen och marknadsföringen vid Linköpings universitet.

När konkurrensen om forskare, lärare och studenter hårdnar och LiU har ambitionen att synas internationellt och vara en plats där människor och idéer möts och utvecklas, krävs tydlig kommunikation.

Avdelningen arbetar med att sprida nyheter om forskning till massmedier och tar emot förfrågningar från journalister. Vi har ett övergripande ansvarar för universitetets digitala kanaler, vi skapar trycksaker, webbsidor och informationskampanjer och har även hand om universitetets alumniverksamhet.

Allt för att attrahera fler studenter, sprida kunskap och skapa stolthet och långsiktiga relationer.

Avdelningen, som har ca 60 medarbetare, är indelad i fyra enheter:

  • Kommunikationsenheten, enhetschef Lennart Falklöf 
  • LiU-Trycksenheten, enhetschef Anita Axby
  • Marknadsenheten, enhetschef Margareta Alfredson
  • Webbenheten, enhetschef Anna Björk

Nyheter och press
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll om LiU
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Medarbetare Kommunikationsenheten
Visa/dölj innehåll

Medarbetare vid LiU-Tryckenheten
Visa/dölj innehåll

Medarbetare Marknadsenheten
Visa/dölj innehåll

Medarbetare Webbenheten
Visa/dölj innehåll

Post- och besöksadress
Visa/dölj innehåll

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Kommunikations- och marknadsavdelningen
581 83 Linköping

Besöksadress

Hus Galaxen
ingång 83, plan 2
Campus Valla