Fotografi av Ann-Christin Josefsson

Ann-Christin Josefsson

Studievägledare

Studievägledare

Presentation

Studievägledning vid Medicinska fakulteten

Studievägledarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att vägleda, informera och stödja studenterna under studietiden.

Som student kan du vända dig till mig som studievägledare för olika former av stöd och hjälp rörande din studiesituation. Det kan gälla t.ex. studieuppehåll, studieavbrott, tillgodoräknande, framtid eller de funderingar du har.Kanske behöver du diskutera möjliga lösningar på problem i studiesituationen eller har frågor om studiestrategier eller stödfunktioner. Min uppgift somstudievägledareär att vara en neutral samtalspartner som hjälper dig att reflektera så att du har ett bra underlag för dina beslut. Jag fungerar som ditt bollplank i alla slags frågor som rör dina studier här och funderingar inför framtiden.

Kortare frågor går givetvis även bra att ställa via e-post.

Även blivande studenter kan vända sig till mig för information och vägledning.

Som studievägledare är jag en neutral samtalspartner som kan hjälpa dig att nå fram till ett bra underlag för dina beslut.

Studievägledare har tystnadsplikt.

 

Kontakta mig på det sätt som passar dig bäst – via telefon, e-post, bokningssystemet eller ett personligt besök för enskilda samtal.  

 

Boka tid

Om du vill boka tid för ett samtal nås jag enklast via e-post eller bokningssystemet på länken nedan:

Samtal på kontoret
Samtal via teams


Jag är studievägledare för följande utbildningar:

  • Sjuksköterskeprogrammet, studieort Linköping
  • Psykoterapeutprogrammet

Korta texter

Nätverk

Medicinska fakultetens representant i Samverkansgruppen för studievägledare på LiU