Studentenheten (SE)

Studentenheten samlar administratörer, studievägledare och internationella samordnare för dig som är student vid Medicinska fakulteten.

Studieadministratörerna kan hjälpa dig med alla studieadministrativa ärenden.

Studievägledarna kan ge dig stöd och personlig vägledning samt information om Medicinska fakultetens utbildningar. Studievägledarna ansvarar för antagning och finns med vid mottagning och introduktion. Kontakta dem gärna vid funderingar kring t.ex. val av utbildning och yrke, hur du kan lägga upp dina studier, tillgodoräknande samt andra studieadministrativa ärenden.

Medfak International ansvarar för fakultetens internationella utbyten och ordnar informationstillfällen och informerar på sin hemsida om vilka utlandsutbyten du kan göra. De arbetar med avtalsskrivande, information, urval, antagning och administration. De tar också emot utländska besök och organiserar utbyten för lärare.

Vissa tider finns personal från andra verksamheter tillgängliga på Studentenheten;
Studenthälsan och Personal för stöd vid funktionsnedsättning.

Medarbetare

Avdelningschef

Studieadministrativ personal

Studievägledare

Medfak International