Studentenheten (SE)

Studentenheten har samlat administratörer, studievägledare och internationella samordnare för dig som är student vid Medicinska fakulteten

Studieadministratörerna kan hjälpa dig med alla studieadministrativa ärenden från det att du antas till dess att du tar ut examen.
 
Studievägledarna kan ge dig information om Medicinska fakultetens utbildningar samt stöd och personlig vägledning. Studievägledarna ansvarar för antagning och finns med vid mottagning och introduktion. Kontakta dem gärna vid funderingar kring t.ex. val av utbildning och yrke, hur du kan lägga upp dina studier, tillgodoräknande samt andra studieadministrativa ärenden.
 
Medfak International ordnar informationstillfällen och informerar på sin hemsida om vilka utlandsutbyten du kan göra. De arbetar med avtalsskrivande, information, urval, antagning och administration. De tar också emot utländskt besök och organiserar utbyten för lärare.
 
Vissa tider finns personal från andra verksamheter tillgängliga på Studentenheten;
Studenthälsan, Personal för stöd vid funktionsnedsättning samt Kyrkan på universitetet.
 
Mer information om Studentenheten finns på Medicinska fakultetens interna sidor.

Medarbetare Visa/dölj innehåll

Studievägledare