Fotografi av Annalena Kindgren

Annalena Kindgren

Kanslichef, Avdelningschef

Presentation

Som kanslichef vid tekniska fakultetens kansli har jag personalansvar och verksamhetsansvar. Utöver fakultetens ledningsgrupp ingår jag i ledningsgruppen för grundutbildning vid fakulteten (LGU), kanslichefsgruppen, systemägarstyrelsen och andra LiU gemensamma organ.

Nätverk

  • DULRIK: Ett nationellt nätverk för universitet och högskolor med naturvetenskaplig forskning och utbildning.
  • TUF: Ett nationellt administrativt nätverk för universitet och högskolor med teknisk forskning och utbildning.

Uppdrag

Ledamot i styrelsen för Fenomenmagasinet.

Publikationer

2007

Svante Gunnarsson, Ingela Wiklund, Tomas Svensson, Annalena Kindgren, Sten Granath (2007) Large Scale use of the CDIO Syllabus in Formulation of Program and Course Goals Proceedings of the 3rd International CDIO Conference