Presentation

Som kanslichef vid tekniska fakultetens kansli har jag personalansvar och verksamhetsansvar. Utöver fakultetens ledningsgrupp ingår jag i ledningsgruppen för grundutbildning vid fakulteten (LGU), kanslichefsgruppen, systemägarstyrelsen och andra LiU gemensamma organ.

Nätverk

  • DULRIK: Ett nationellt nätverk för universitet och högskolor med naturvetenskaplig forskning och utbildning.
  • TUF: Ett nationellt administrativt nätverk för universitet och högskolor med teknisk forskning och utbildning.

Uppdrag

Ledamot i styrelsen för Fenomenmagasinet.

Publikationer