Fotografi av Annamaria Lindegaard

Annamaria Lindegaard

Controller

Controller

Presentation

I min roll som controller för Tekniska fakulteten och för dess kansli har jag ett helhets- och samordningsansvar för ekonomiarbetet på en organisatoriskt aggregerad nivå. I den rollen ansvarar jag för verksamheternas budget samt fördelar resurser enligt beslut. Jag ingår i fakultetens ledningsgrupp och har ett samordningsansvar för kansliets verksamhetsstöd.

Nätverk

ERIKA, ett nationellt ekonomnätverk för universitet och högskolor med naturvetenskaplig forskning och utbildning.