Controller Tekniska fakultetskansliet

I min roll som controller för Tekniska fakulteten och för dess kansli har jag ett helhets- och samordningsansvar för ekonomiarbetet på en organisatoriskt aggregerad nivå.
I nära samarbete med fakultetens och kansliets ledning ansvarar jag för verksamheternas budget samt fördelar resurser enligt beslut.

Nätverk

ERIKA, ett nationellt ekonomnätverk för universitet och högskolor med naturvetenskaplig forskning och utbildning.