Mina forskningsintressen inkluderar multinationella företag (MNC) och deras roll i samhället i allmänhet, och i klimatförändringar i synnerhet.

Forskning tyder på att vissa multinationella företags intäkter är större inte bara än flera utvecklingsländer utan även vissa tillväxtekonomier. Andra data understryker att tre av Sveriges största multinationella företag står för mer växthusgasutsläpp globalt än Sverige totalt som land. Därför är dessa typer av aktörer utan tvekan centrala inte bara i samhället i stort, utan också i frågan om klimatbegränsning. Samtidigt påpekar forskare att på grund av dessa multinationella företags stora resurser i lika mycket monetära termer, som i deras roll som innovatörer och global räckvidd, är de också viktiga aktörer i klimatomställningen. Jag genomför min forskning kopplad till denna paradoxala roll för multinationella företag och i linje med SDG 17 om partnerskap; multisektoriella samarbeten.

Vad gäller akademisk bakgrund kommer jag från internationell marknadsföring och hållbart företagande. Min teoretiska grund finns inom synen på affärsnätverksrelationer av multisektorpartnerskap. Jag undervisar i metoder och teori inom såväl miljövetenskap som hållbart företagande, och handleder uppsatser på olika nivåer.

Forskningsprojekt

Publikationer

2022

2018

2016

2015

2014

2013

2012

Forskning

Organisation