Anna Ljung

Universitetslektor

Mina forskningsintressen inkluderar multinationella företag (MNC) och deras roll i samhället i allmänhet, och i klimatförändringar i synnerhet.

Forskning tyder på att vissa multinationella företags intäkter är större inte bara än flera utvecklingsländer utan även vissa tillväxtekonomier. Andra data understryker att tre av Sveriges största multinationella företag står för mer växthusgasutsläpp globalt än Sverige totalt som land. Därför är dessa typer av aktörer utan tvekan centrala inte bara i samhället i stort, utan också i frågan om klimatbegränsning. Samtidigt påpekar forskare att på grund av dessa multinationella företags stora resurser i lika mycket monetära termer, som i deras roll som innovatörer och global räckvidd, är de också viktiga aktörer i klimatomställningen. Jag genomför min forskning kopplad till denna paradoxala roll för multinationella företag och i linje med SDG 17 om partnerskap; multisektoriella samarbeten.

Vad gäller akademisk bakgrund kommer jag från internationell marknadsföring och hållbart företagande. Min teoretiska grund finns inom synen på affärsnätverksrelationer av multisektorpartnerskap. Jag undervisar i metoder och teori inom såväl miljövetenskap som hållbart företagande, och handleder uppsatser på olika nivåer.

Forskningsprojekt

Publikationer

2022

Christine Holmström Lind, Olivia Kang, Anna Ljung, Paul Rosenbaum (2022) Involvement of multinational corporations in social innovation: Exploring an emerging phenomenon Journal of Business Research, Vol. 151, s. 207-221 Vidare till DOI

2018

Christine Holmström Lind, Olivia Kang, Anna Ljung, Mats Forsgren (2018) MNC involvement in social innovations: the issue of knowledge, networks and power Critical Perspectives on International Business, Vol. 16, s. 79-99 Vidare till DOI

2016

Anna Bengtson, Anna Ljung (2016) A relationship view of MNCs' innovation management in emerging economies: The Amazon Connection Case International Journal of Business Environment, Vol. 8, s. 65-85, Artikel 1 Vidare till DOI

2015

Anna Ljung, Cecilia Pahlberg (2015) Subsidiary Strategy Processes in Latin America European Business Review, Vol. 27, s. 535-550 Vidare till DOI

2014

Anna Ljung (2014) "Overcoming institutional distance through cross-sector collaborations, encountering sector distance"
Anna Ljung (2014) Expansion to the Amazonian Base of the Pyramid through cross-sector relationships: - A case for the Uppsala model?
Anna Ljung (2014) The Multinational Company and Society: A Study of Business Network Relationships in Latin America

2013

Anna Bengtson, Anna Ljung, Amjad Hadjikhani (2013) Managing stability and crises in business relationships: The case of Ericsson in an emerging market European Business Review, Vol. 25, s. 518-535 Vidare till DOI

2012

Anna Bengtson, Amjad Hadjikhani, Anna Ljung (2012) Managing relationship development and crises in emerging markets: A Swedish firm´s relationship behaviour in Argentina New Policy Challanges for European Multinationals, s. 421-442 Vidare till DOI
Cecilia Pahlberg, Anna Ljung (2012) Interaction between MNCs, Political Units and NGOs: The Case of Ericsson's CSR Strategy in Latin America Proceedings of the 54 th Annual Meetingof the Academy of International Business
Anna Ljung, Anna Bengtson (2012) Innovation Through Business and NGO Co-operation: The Case of Digital Inclusion in the Amazon Business, Society and Politics, s. 281-301
Cecilia Pahlberg, Anna Ljung (2012) Effects of business networks including socio-political actors on subsidiary strategy processes: The case of Western MNC subsidiaries in emerging economies

Forskning

Organisation