Forsknings- och grundutbildningsadministration

Som samordnare vid ISV arbetar jag åt tre avdelningar; med forsknings- och avdelningsadministration vid Avdelningen äldre och åldrande (ASC), med grundutbildningsadministration för Avdelningen Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN) och med studievägledning vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO).

Vid ASC jobbar jag med ekonomistöd i form av faktureringsunderlag, kontering och inköp. Andra förekommande arbetsuppgifter är mötes- och konferensplanering samt chefs- och professorsstöd. Jag är även behjälplig med rutiner kring disputationer. Uppföljning av forskningsansökningar är också en viktig del av arbetet.

Vid LEN arbetar jag dels med inrapportering av betyg i Ladok, dels som kontaktperson för studenter som behöver göra klart kurser.

Vid REMESO har jag uppdrag som studievägledare för Master in Ethnic and Migration Studies.

Min styrka är att jag samlat på mig en blandad erfarenhet från Linköpings universitet. Jag har arbetat med grundutbildningsadministration vid Kandidatprogrammet i samhälls- och kulturanalys (SKA), med forskarutbildningsadministration på Avdelningen för socialt arbete och som studievägledare för SKA och Socionomprogrammet.
Tidigare uppdrag som arbetsmiljöombud vid institutionen och även uppdrag som Centralt arbetsmiljöombud (CAMO) vid Campus Norrköping har gett mig en vidare inblick i universitetet som organisation och arbetsplats och även kunskap om arbetsmiljöfrågor.

Något som bland annat är roligt med det här arbetet är att förbättra och utveckla rutiner för att på så sätt skapa en effektivare arbetsvardag. Att ha kontakt med externa och interna forskare samt studenter är också spännande.

Uppdrag och interna nätverk vid ISV
Visa/dölj innehåll

Uppdrag 

  • Brandskyddsombud/utrymningsledare vid t.ex. brand, Kåkenhus, Hus 1. 
  • Utbildad i Hjärt- och lungräddning och Första hjälpen.

Interna nätverk vid ISV

  • Gruppen för avdelningsadministration
  • Gruppen för utbildningsadministration

Jag arbetar med administration inom dessa verksamheter
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll