Tre olika arbetsområden

Min tjänst är uppdelad enligt följande:

  • Samordnare vid Avdelningen för åldrande och social förändring/Division of Ageing and Social Change (ASC)
  • Centralt arbetsmiljöombud (CAMO) /huvudskyddsombud för Campus Norrköping
  • Studievägledare för den internationella mastern; Ethnic and Migration Studies (EMS)

 

Uppdrag och interna nätverk vid ISV
Visa/dölj innehåll

Uppdrag 

  • Brandskyddsombud/utrymningsledare vid t.ex. brand, Kåkenhus, Hus 1. 
  • Utbildad i Hjärt- och lungräddning och Första hjälpen.

Interna nätverk vid IKOS

  • Gruppen för avdelningsadministration
  • Gruppen för utbildningsadministration

Jag arbetar med administration inom dessa verksamheter
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll