Filosofiska fakulteten (FILFAK)

Filosofiska fakulteten erbjuder utbildning och forskning inom humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, juridik, estetiska ämnesområden samt tematisk naturvetenskap. 

Grundutbildningen vid fakulteten präglas av djupa ämneskunskaper, ämnesövergripande arbetssätt och nytänkande. 14 000 studenter studerar på fakultetens program och fristående kurser. Vid fakulteten bedrivs forskning och forskarutbildning inom discipliner såväl som ämnesövergripande och tvärvetenskapliga teman.

 

  Video 

Fakultetsledning

Aktuellt 

Fakultet - en podd om aktuella samhällsfrågor

Nu finns säsong fyra av Filosofiska fakultetens podd Fakultet! Fakultet är en podd som tar upp aktuella samhällsfrågor. Du hittar den och systerpodden Fakultet Essä på LiUs poddsida men även på iTunes, PodBean och Spotify.

Logotyp Humanistdygnet

Humanistdygnet

Humanistdygnet äger rum vartannat år som en inramning till utdelningen av Linköpings kommuns pris till Tage Danielssons minne. Nästa Humanistdygn planeras till hösten 2024.

Nyheter

En kvinna som heter Elisabeth Ingvarsson och hennes dotter Sofie Ingvarsson)

LSS, en 30-åring som brottas med flera utmaningar

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fyller 30 år. En banbrytande lag som skulle leda till stora förändringar. Men hur väl fungerar LSS egentligen? Två forskare, en chef, samt Elisabeth och Sofie berättar om sina erfarenheter.

Fem LiU-projekt finns med på 2023 års IVA-lista.

Forskningen på IEI håller hög standard

Stanford University har nyligen släppt en uppdaterad lista över de två procent mest citerade forskarna globalt, och det är glädjande att notera att återigen finns flera framstående forskare från IEI representerade på listan.

Porträtt av man framför ett hus

Praktik i världspolitikens centrum

Nugzari Batsikadze är masterstudent vid LiU och gör praktik på Sveriges ambassad i Washington. Det innebär bland annat att han får sitta med vid utfrågningar i senaten, till exempel när Microsofts chef svarar på frågor om framtiden för AI.

Forskning vid Filosofiska fakulteten

Man kör truck.

Arbetsliv

En viktig utmaning för arbetslivsforskningen vid Linköpings universitet är att utveckla kunskaper som stödjer en hållbar utveckling av företag i en globaliserad värld

Barn

Vid LiU finns omfattande forskning om barn, unga och synen på barndom. Centrala frågor rör barns samt ungas liv och villkor i olika miljöer.

Biogasbuss i Linköping

Biogas

Ett starkt forskningsområde med stor internationell relevans som växt stadigt sedan slutet av 1990-talet då dieseldimmorna låg tunga över centrala Linköping. Sedan 2012 är Linköpings universitet värdar för nationella Biogas Research Center, BRC.

Dags för studier?

Strimman

Kalender

Kommande händelser vid Filosofiska fakulteten

15 december 2023

Disputation inom språk och kultur: Maziar Yazdan Panah

kl. 10.00 – 13.00 Key1, Hus Key, Campus Valla, Linköping

Maziar Yazdan Panah, Forskningsmiljön Språk och kultur, Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Multilingual Life in Dementia Care. Crossing Linguistic Boundaries and Cognitive Gap: Navigating Mutual Understanding”. Opponent är Professor Catrin Norrby, Stockholms universitet. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. 
Kontakt

14 februari 2024

Strimman: Barns bilder berättar

kl. 17.30 – 18.45 Scenen, Huvudbiblioteket, Östgötagatan 5, Linköping

Barn skapar bilder i många olika sammanhang i sina vardagsliv och deras bilder hamnar i allt från utställningar, teckningstävlingar, lådor på vinden, hemma på väggen och i BVC-journaler. Vissa bilder hamnar också på arkiv och museer. Vad kan barns bilder berätta och vad betyder de för vår samtid och framtid? Alex Orrmalm, postdoktor i Tema Barn, och Karin Isaksson, arkivarie på Svenskt barnbildarkiv, föreläser.
Kontakt

13 mars 2024

Strimman: Barnavård till salu

kl. 17.30 – 18.45 Scenen, Huvudbiblioteket, Östgötagatan 5, Linköping

Under större delen av 1900-talet kunde föräldrar lämna sina barn på barnpensionat när de skulle åka på semester, och barn kunde födas i hemlighet på förlossningshem. Barnpensionat och förlossningshem var verksamheter som drevs av entreprenörer som tog betalt av föräldrar som behövde göra sig fria från sina barn för en längre eller kortare tid. Johanna Sjöberg, universitetslektor, Klara Andersson, doktorand, och Johanna Sköld, professor, alla vid Tema Barn, diskuterar den marknad för barnavård som existerade i Sverige parallellt med att välfärdsstaten byggdes upp.
Kontakt

17 april 2024

Strimman: Unga och makten över framtiden

kl. 17.30 – 18.45 Scenen, Huvudbiblioteket, Östgötagatan 5, Linköping

Dagens barn och unga riskerar att leva stora delar av sina liv i en värld präglad av klimatförändringar, minskad biologisk mångfald, ekonomisk osäkerhet, social ojämlikhet och en ny säkerhetsordning. Samtidigt som barn och unga kommer att påverkas av beslut som fattas idag, är deras möjligheter att delta i den formella politiken begränsade på grund av att de är omyndiga. Unga aktivister använder andra forum för att mobilisera och argumentera för nya politiska riktningar där idéer om framtiden ofta ges en central roll. Jonathan Josefsson, universitetslektor i Tema Barn, och Anna Friberg, universitetslektor i historia samtalar om hur de unga kan föreställa sig en framtid. Hur tänker de sig att en bättre framtid kan förverkligas? Och hur kan den institutionella politiken fånga upp de ungas röster så att de får bäring på dagens politik?
Kontakt

Organisation

Besöksadress och postadress

Besöksadress och postadress

Campus Valla

D-huset
Ingång 31 a

Filosofiska fakultetens kansli

Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING