Filosofiska fakulteten (FILFAK)

Filosofiska fakulteten erbjuder utbildning och forskning inom humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, juridik, estetiska ämnesområden samt tematisk naturvetenskap. 

Grundutbildningen vid fakulteten präglas av djupa ämneskunskaper, ämnesövergripande arbetssätt och nytänkande. 12 000 studenter studerar på fakultetens program och fristående kurser. Vid fakulteten bedrivs forskning och forskarutbildning inom discipliner såväl som ämnesövergripande och tvärvetenskapliga teman.

 

   

FakultetsledningVisa/dölj innehåll

Aktuellt Visa/dölj innehåll

Fakultet - en podd om aktuella samhällsfrågor

Under veckan då Almedalen 2021 skulle ha ägt rum sänds säsong 3 av Fakultet, en podd som tar upp aktuella samhällsfrågor. Ett avsnitt släpps varje dag, lördag till onsdag. Podden finns på LiUs poddsida men även på iTunes, PodBean och Spotify.

Nyheter

Forskning vid Filosofiska fakultetenVisa/dölj innehåll

Dags för studier?Visa/dölj innehåll

StrimmanVisa/dölj innehåll

KalenderVisa/dölj innehåll

Kommande händelser vid Filosofiska fakulteten

26 oktober 2021

Strimman: Hantverk och slöjd för en föränderlig värld

kl. 18.00 – 19.15 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla

Vad innebär materialens och verktygens tudelade funktion för hantverkets, formgivningens och slöjdens nya roll i akademi och samhälle? Vilken position bör hantverket ha i en föränderlig värld? Frida Berntsson, universitetslektor i formgivning och Erik Sigurdson, gästlektor i slöjd föreläser.

Kontakt

27 oktober 2021

Installationsföreläsning Harald Wiltsche: Lifeworld and Science

kl. 15.30 – 17.00 TEMCAS, Temahuset, Campus Valla, Linköping och Zoom.

En del av allmänheten misstror vetenskapen. Varför? I sin installationsföreläsning pratar Harald Wiltsche, professor i filosofi, om tesen att vetenskapskulturens tillstånd  delvis är självförvållat och beror på olösta spänningar mellan livsvärlden och vetenskapen. Föreläsningen hålls på engelska och är öppen för alla. Vill du närvara på plats? Anmäl dig till Monica Wise senast den 20 oktober.

Kontakt

10 november 2021

Installationsföreläsning Bodil Axelsson: Museer och digitaliseringens kulturarv

kl. 15.00 – 17.00 K3, Kåkenhus, Campus Norrköping och Zoom.

Sedan årtionden kännetecknas museer av digitalisering. Samlingar omvandlas till digitala format, digitala skärmar finns i utställningar och frågor reses om hur digitala kulturer ska sparas. I den här föreläsningen talar Bodil Axelsson, professor i kulturarv, om hur museernas digitalisering kan förstås. Föreläsningen hålls på svenska och är öppen för alla. Vill du närvara på plats? Anmäl dig till Ulrika Sund senast den 3 november.

Kontakt

23 november 2021

Strimman: AI in Society

kl. 18.00 – 19.15 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla

Kan maskiner vara intelligenta? Och hur formar artificiell intelligens (AI) vårt samhälle och dagliga liv? Hannah Pelikan, doktorand i Språk och kultur och Ericka Johnson, professor i Tema genus föreläser. Föreläsningen ges på engelska

Kontakt

24 november 2021

Installationsföreläsning Claudia Tazreiter: The future of migration and borders

kl. 15.00 – 17.00 K1, Kåkenhus, Campus Norrköping och Zoom.

Många betraktar migration som ett undantag eller problem. Men om vi ser migration i ett nytt ljus, vad kan vi lära oss om frågor som gäller nationer, resurser, historia, kulturvärden och personliga och kollektiva minnen? I sin installationsföreläsning undersöker Claudia Tazreiter, professor i etnicitet och migration, migrationen som ett sammansatt fenomen som inbegriper nya samhällsformer. Föreläsningen hålls på engelska och är öppen. Anmälan görs till Eva Rehnholm för Zoomlänk eller för att delta på plats.

Kontakt

25 januari 2022

Strimman: Det fossilfria samhällets (o)lika villkor 

kl. 18.00 – 19.15 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla

Det finns både vinnare och förlorare i den fossilfria omställningen, så hur kan en rättvis klimatomställning se ut? Veronica Brodén Gyberg, biträdande universitetslektor i Tema miljöförändring, och Johan Gärdebo, postdoktor i Tema miljöförändring, föreläser.

Kontakt

1 mars 2022

Strimman: Människans geologiska spår

kl. 18.00 – 19.15 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla

På vilket sätt är människan egentligen bara en hotad art bland alla andra? Och vilket ansvar kan vi lägga på andra levande varelser och fysiska miljöer för att till exempel förvara vårt farliga avfall? Anna Storm, professor i Tema teknik och social förändring, och Eva Lövbrand, docent i Tema miljöförändring, föreläser.

Kontakt

29 mars 2022

Strimman: Litteratur i transit

kl. 18.00 – 19.15 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla

Traditionellt sätt har det litterära skrivandet förknippats med privata rum för avskildhet, stillhet och tystnad. Idag utmanas den här föreställningen av att transitrum, som tåg och flygplatser, tas i bruk som ytor för kreativt skrivande. Emma Eldelin, docent i litteraturvetenskap, och Andreas Nyblom, docent i  mediehistoria, föreläser.

Kontakt

26 april 2022

Strimman: Människor och maskiner

kl. 18.00 – 19.15 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla

Michael Godhe, universitetslektor i kultur och mediegestaltning, och Jesper Olsson, professor i litteraturvetenskap, samtalar om hur ett kluster av robotar, androider, datorer och AI har representerats i litteraturen och om hur språket kan ses som ett slags artificiell intelligens.

Kontakt

OrganisationVisa/dölj innehåll

Besöksadress och postadressVisa/dölj innehåll

Besöksadress och postadress

Campus Valla

D-huset

Ingång 31 a

Filosofiska fakultetens kansli

Linköpings universitet

581 83 LINKÖPING