Filosofiska fakulteten (FILFAK)

Filosofiska fakulteten erbjuder utbildning och forskning inom humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, juridik, estiska ämnesområden samt tematisk naturvetenskap. 

Grundutbildningen vid fakulteten präglas av djupa ämneskunskaper, ämnesövergripande arbetssätt och nytänkande. 12 000 studenter studerar på fakultetens program och fristående kurser. Vid fakulteten bedrivs forskning och forskarutbildning inom discipliner såväl som ämnesövergripande och tvärvetenskapliga teman.

  

Fakultetsledning

Forskning vid Filosofiska fakulteten

Utbildning

Forskarutbildning

Forskarutbildningar bedrivs inom ramen för fakultetens forskningsmiljöer och forskarskolor och kan både vara tvärvetenskapliga och ämnesdisciplinära.

Forskarutbildning inom Filosofiska fakulteten

 

23 forskarutbildningar

 

 

 220 forskarstuderande

Samverkan

Nyheter

Organisation