Filosofiska fakulteten (FILFAK)

Filosofiska fakulteten erbjuder utbildning och forskning inom humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, juridik, estetiska ämnesområden samt tematisk naturvetenskap. 

Grundutbildningen vid fakulteten präglas av djupa ämneskunskaper, ämnesövergripande arbetssätt och nytänkande. 12 000 studenter studerar på fakultetens program och fristående kurser. Vid fakulteten bedrivs forskning och forskarutbildning inom discipliner såväl som ämnesövergripande och tvärvetenskapliga teman.

   

 

Fakultetsledning

Nyheter  

Forskning vid Filosofiska fakulteten

Dags för studier?

Föreläsningar för alla! 

Kalender

Kommande händelser vid Filosofiska fakulteten

12 april 2018

Nyanländas röster: upplevelsen av att etablera sig i Sverige

kl. 13.30 – 16.00 S:t Olofssalen, Rådhuset, Drottninggatan 7-9, Norrköping.

Hur upplever de nyanlända själva sin situation och sina behov? Arbetsförmedlingens huvudkontor har genomfört en djupgående intervjustudie med nyanlända inom etableringsuppdraget. Centrum för kommunstrategiska studier bjuder in kommunala politiker och tjänstemän samt forskare till seminarium i Norrköping. Jennie K Larsson, doktor i etnicitet och Charbel Makhlouf, journalist och utredare på Arbetsförmedlingens huvudkontor. 

Kontakt

27 april 2018

Disputation i Tema Barn: Elin Låby

kl. 13.15 – 15.00 Temcas, Tema huset, Campus Valla

Elin Låby, vid Institutionen för Tema, försvarar sin avhandling med titeln " Vinnande bilder! - teckningstävlingar för barn 1938-2000". Opponent är Joakim Landahl, professor, Stockholms universitet.

Kontakt

17 maj 2018

Boendesegregation – ett hinder för demokratisk delaktighet

kl. 13.30 – 16.00 Carl August-rummet i kommunhuset, Stora torget 3, Ödeshög.

Den boendesegregation som finns i många svenska städer har stora negativa konsekvenser för det demokratiska deltagandet och det mellanmänskliga förtroendet i samhället. Hur kan kommunen arbeta för att motverka en negativ trend och skapa ökad integration? Centrum för kommunstrategiska studier bjuder in kommunala politiker och tjänstemän samt forskare till seminarium i Ödeshög. Föreläsare: Per Strömblad, docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitet.

Kontakt

26 maj 2018

Organisation

Besöksadress och postadress

Besöksadress och postadress

Campus Valla

D-huset

Ingång 31 a

Filosofiska fakultetens kansli

Linköpings universitet

581 83 LINKÖPING