Filosofiska fakulteten (FILFAK)

Filosofiska fakulteten erbjuder utbildning och forskning inom humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, juridik, estetiska ämnesområden samt tematisk naturvetenskap. 

Grundutbildningen vid fakulteten präglas av djupa ämneskunskaper, ämnesövergripande arbetssätt och nytänkande. 12 000 studenter studerar på fakultetens program och fristående kurser. Vid fakulteten bedrivs forskning och forskarutbildning inom discipliner såväl som ämnesövergripande och tvärvetenskapliga teman.

 

   

Fakultetsledning

Nyheter  

Forskning vid Filosofiska fakulteten

Dags för studier?

Kalender

Kommande händelser vid Filosofiska fakulteten

24 maj 2018

Samtal med Margareth Sandström och Peter de Wit, Filosofiska fakultetens hedersdoktorer 2018

kl. 19.30 – 20.30 Stadsmissionens café, Ågatan 3, Linköping

Ett samtal med smyckeskonstnärerna och Filosofiska fakultetens hedersdoktorer Margareth Sandström och Peter de Wit, som har visat hur kontraster behövs för att utmana och utforska smyckeskonsten och därmed bryta traditionen för hur och var smycken kan bäras. Samtalet leds av Annelie Norberg, Linköpings universitet och är öppet för alla. Fri entré men begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Kontakt

25 maj 2018

26 maj 2018

Organisation

Besöksadress och postadress

Besöksadress och postadress

Campus Valla

D-huset

Ingång 31 a

Filosofiska fakultetens kansli

Linköpings universitet

581 83 LINKÖPING