Filosofiska fakulteten (FILFAK)

Filosofiska fakulteten erbjuder utbildning och forskning inom humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, juridik, estetiska ämnesområden samt tematisk naturvetenskap. 

Grundutbildningen vid fakulteten präglas av djupa ämneskunskaper, ämnesövergripande arbetssätt och nytänkande. 12 000 studenter studerar på fakultetens program och fristående kurser. Vid fakulteten bedrivs forskning och forskarutbildning inom discipliner såväl som ämnesövergripande och tvärvetenskapliga teman.

 

   

Fakultetsledning

Nyheter  

Forskning vid Filosofiska fakulteten

Dags för studier?

Strimman

Kalender

Kommande händelser vid Filosofiska fakulteten

29 Januari 2019

Strimman: Vart går USA?

kl. 18:00 – 19:15 Vallabiblioteket, hus D, ingång 41, Campus Valla

Per Jansson, universitetslektor i statsvetenskap, föreläser under rubriken "Donald Trump och den internationella ordningen". Charlotte Fridolfsson, docent i statsvetenskap, föreläser under rubriken "Nytt politiskt tänkande i USA". Föreläsningen är öppen för alla, ingen anmälan behövs.

Kontakt

12 Februari 2019

Strimman: Klarar vi de globala utmaningarna?

kl. 18:00 – 19:15 Vallabiblioteket, hus D, ingång 41, Campus Valla

Björn-Ola Linnér, professor i Tema miljöförändring, föreläser under rubriken "Klarar vi de globala miljöutmaningarna?". Lars Niklasson, biträdande professor i statsvetenskap, föreläser under rubriken "Vart leder FN:s hållbarhetsmål?2. Föreläsningen är öppen för alla, ingen anmälan behövs.

Kontakt

5 Mars 2019

7 Mars 2019

Så kan kommunen vara motor i ett lokalt Agenda 2030-arbete

kl. 13:30 – 16:00 Vävaren i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena.

Sara Gustafsson, biträdande professor vid avdelningen för industriell miljöteknik vid LiU, presenterar hur kommunen kan fungera som en motor för det lokala hållbarhetsarbetet. Hur strategier kring hållbarhetsarbete kan utformas och hur målsättningarna i FN:s Agenda 2030 kan implementeras lokalt. Samverkan mellan olika aktörer på såväl lokal som regional nivå är centralt för att lyckas. Vi bjuder in forskare, lokala politiker och tjänstepersoner för att lära och diskutera.

Kontakt

11 April 2019

Omställning, anpassning och klimatarbetets akilleshälar

kl. 13:30 – 16:00 Kommunhuset i Valdemarsvik, Storgatan 37

Vad innebär klimatomställning och vilka krav ställs på integrering av klimathänsyn i det lokala samhällsbyggandet? Sofie Storbjörk, universitetslektor vid LiU, problematiserar vilket avtryck klimatfrågan gör i praktisk policy, planering och beslutsfattande på olika samhällsnivåer. Vad försvårar, hindrar och utmanar genomförandet? Hur kan förändring möjliggöras? Vi bjuder in forskare, lokala politiker och tjänstepersoner för att lära och diskutera..

Kontakt

9 Maj 2019

Bortom BNP-tillväxt – framtidsbilder för hållbar samhällsbyggnad

kl. 13:30 – 16:00 Domaren, utbildningsförvaltningen i Linköping, Apotekaregatan 13C.

Hur skulle ett samhälle som inte bygger på tillväxt kunna se ut? Om målet istället är att uppnå miljö- och klimatmål och att skapa förutsättningar för människors välbefinnande, vilka möjligheter öppnas då? Frågorna har undersökts av Åsa Svenfelt, docent vid avd för strategiska hållbarhetsstudier vid KTH, i forskningsprogrammet ”Bortom BNP-tillväxt” som utmanar normen med ekonomisk tillväxt och konsumtion. Vi bjuder in forskare, lokala politiker och tjänstepersoner för att lära och diskutera.

Kontakt

Organisation

Besöksadress och postadress

Besöksadress och postadress

Campus Valla

D-huset

Ingång 31 a

Filosofiska fakultetens kansli

Linköpings universitet

581 83 LINKÖPING