Filosofiska fakulteten (FILFAK)

Filosofiska fakulteten erbjuder utbildning och forskning inom humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, juridik, estetiska ämnesområden samt tematisk naturvetenskap. 

Grundutbildningen vid fakulteten präglas av djupa ämneskunskaper, ämnesövergripande arbetssätt och nytänkande. 14 000 studenter studerar på fakultetens program och fristående kurser. Vid fakulteten bedrivs forskning och forskarutbildning inom discipliner såväl som ämnesövergripande och tvärvetenskapliga teman.

 

  Video 

Fakultetsledning

Aktuellt 

Fakultet - en podd om aktuella samhällsfrågor

Nu finns säsong fyra av Filosofiska fakultetens podd Fakultet! Fakultet är en podd som tar upp aktuella samhällsfrågor. Du hittar den och systerpodden Fakultet Essä på LiUs poddsida men även på iTunes, PodBean och Spotify.

Humanistdygnet - Kunskapsfestivalen med människan i centrum

Humanistdygnet

Lördag 5 oktober 2024 får du vara med när forskare, artister, konstnärer och författare föreläser, visar och samtalar om humaniora och humanism på olika platser i Linköping.

Nyheter

En kvinna i labbkläder i ett labb.

Vad gör en forskningsingenjör?

Vi brukar kalla oss problemlösare, säger forskningsingenjören Susanne Karlsson. Allt började med studier i kemi. 32 år senare ser hon på sin arbetsplats och sitt jobb som ”en fantastisk miljö där den ena dagen aldrig är den andra lik”.

Keti Chukhrov.

"Den svenska akademiska världen är mycket unik"

Keti Chukhrov har uppskattat sitt år vid LiU som gästprofessor i Tage Danielssons namn. Hon är imponerad av hur demokratiskt arbetet är upplagt, samt det stöd och fina samarbete som präglar IKOS.

Barn hoppar hage

Donation på 1,5 miljoner till Tema Barn

Högbom-Cocozzas Stiftelse donerar cirka 1,5 miljoner kronor till Tema Barn vid Linköpings universitet. Donationen är avsedd att finansiera en postdoktor under två år.

Forskning vid Filosofiska fakulteten

Man kör truck.

Arbetsliv

En viktig utmaning för arbetslivsforskningen vid Linköpings universitet är att utveckla kunskaper som stödjer en hållbar utveckling av företag i en globaliserad värld

Barn

Vid LiU finns omfattande forskning om barn, unga och synen på barndom. Centrala frågor rör barns samt ungas liv och villkor i olika miljöer.

Biogasbuss i Linköping

Biogas

Ett starkt forskningsområde med stor internationell relevans som växt stadigt sedan slutet av 1990-talet då dieseldimmorna låg tunga över centrala Linköping. Sedan 2012 är Linköpings universitet värdar för nationella Biogas Research Center, BRC.

Dags för studier?

Strimman

Kalender

Organisation

Besöksadress och postadress

Besöksadress och postadress

Campus Valla

D-huset
Ingång 31 a

Filosofiska fakultetens kansli

Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING