Filosofiska fakulteten (FILFAK)

Filosofiska fakulteten erbjuder utbildning och forskning inom humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, juridik, estetiska ämnesområden samt tematisk naturvetenskap. 

Grundutbildningen vid fakulteten präglas av djupa ämneskunskaper, ämnesövergripande arbetssätt och nytänkande. 14 000 studenter studerar på fakultetens program och fristående kurser. Vid fakulteten bedrivs forskning och forskarutbildning inom discipliner såväl som ämnesövergripande och tvärvetenskapliga teman.

 

   

Fakultetsledning Visa/dölj innehåll

Aktuellt  Visa/dölj innehåll

Fakultet - en podd om aktuella samhällsfrågor

Hittills finns tre säsonger av Filosofiska fakultetens podd Fakultet och en fjärde säsong är på gång! Fakultet är en podd som tar upp aktuella samhällsfrågor. Du hittar den och sidospåret Fakultet Essä på LiUs poddsida men även på iTunes, PodBean och Spotify.

Nyheter

Forskning vid Filosofiska fakulteten Visa/dölj innehåll

Dags för studier? Visa/dölj innehåll

Strimman Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll

Besöksadress och postadress Visa/dölj innehåll

Besöksadress och postadress

Campus Valla

D-huset

Ingång 31 a

Filosofiska fakultetens kansli

Linköpings universitet

581 83 LINKÖPING