Filosofiska fakulteten (FILFAK)

Filosofiska fakulteten erbjuder utbildning och forskning inom humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, juridik, estetiska ämnesområden samt tematisk naturvetenskap. 

Grundutbildningen vid fakulteten präglas av djupa ämneskunskaper, ämnesövergripande arbetssätt och nytänkande. 14 000 studenter studerar på fakultetens program och fristående kurser. Vid fakulteten bedrivs forskning och forskarutbildning inom discipliner såväl som ämnesövergripande och tvärvetenskapliga teman.

 

  Video 

Fakultetsledning

Aktuellt 

Fakultet - en podd om aktuella samhällsfrågor

Nu finns säsong fyra av Filosofiska fakultetens podd Fakultet! Fakultet är en podd som tar upp aktuella samhällsfrågor. Du hittar den och systerpodden Fakultet Essä på LiUs poddsida men även på iTunes, PodBean och Spotify.

Humanistdygnet - Kunskapsfestivalen med människan i centrum

Humanistdygnet

Lördag 5 oktober 2024 får du vara med när forskare, artister, konstnärer och författare föreläser, visar och samtalar om humaniora och humanism på olika platser i Linköping.

Nyheter

Kjell O. Lejon.

Riksdagsledamöter inhämtar kunskap om Sveriges kristna arv från LiU-professor

Kunskap om vårt kristna arv kan ge oss goda byggstenar för att bygga upp ett gemensamt tryggt samhälle, menar professor Kjell O. Lejon. I hans senaste bok "Sveriges kristna arv" finns exempel på detta, något som har uppmärksammats i Sveriges riksdag.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Per Holmberg.

Glad och hedrad LiU-professor får pris av Svenska Akademien

Per Holmberg är gästforskare vid IKOS, han har tilldelats ett helt nytt pris från Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård.

Forskning vid Filosofiska fakulteten

Man kör truck.

Arbetsliv

En viktig utmaning för arbetslivsforskningen vid Linköpings universitet är att utveckla kunskaper som stödjer en hållbar utveckling av företag i en globaliserad värld

Barn

Vid LiU finns omfattande forskning om barn, unga och synen på barndom. Centrala frågor rör barns samt ungas liv och villkor i olika miljöer.

Biogasbuss i Linköping

Biogas

Ett starkt forskningsområde med stor internationell relevans som växt stadigt sedan slutet av 1990-talet då dieseldimmorna låg tunga över centrala Linköping. Sedan 2012 är Linköpings universitet värdar för nationella Biogas Research Center, BRC.

Dags för studier?

Strimman

Kalender

Kommande händelser vid Filosofiska fakulteten

23 april 2024

Installationsföreläsning David Ludvigsson

kl. 15.15 – 17.00 I 101, I-huset, Campus Valla

Välkommen att lyssna till David Ludvigssons installationsföreläsning som ny professor. Föreläsningens titel: ”En meningsfull lokalhistoria? Forskning för akademi och lokalsamhälle”. Efter föreläsningen anordnas ett mingel. Anmäl dig via formulär senast den 12 april. Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), Avdelningen för historia, konstvetenskap och religionsvetenskap (HKR).
Kontakt

24 april 2024

Varför behövs forskningsförmedling och hur kan den hållas levande?

kl. 13.15 – 15.30 TemCAS, Temahuset, Campus Valla

Hur ser forskare vid LiU på sitt ansvar att kommunicera sin forskning? Vilka möjligheter och utmaningar upplever de att de har för att göra detta? Vilket stöd erbjuder lärosätet och vad skulle kunna förbättras? Medverkande: Anna Friberg, Historiska studier; Ola Larsmo, gästprofessor i Moa Martinssons namn; Mattis Karlsson, Socialt arbete; Jonathan Josefsson, Tema Barn; Henrik Danielsson, Funktionsnedsättning och samhälle, och Marie Cronqvist, Historiska studier. Moderator: Bodil Axelsson, IKOS.
Kontakt

30 april 2024

Seminarieserie "Negative Modernity: The War of Ideas" 4. From Avant-Gardes to Contemporaneity

kl. 15.15 – 17.00 Tage, Keyhuset Valla, Linköping

"Negative Modernity: The War of Ideas" är en seminarieserie med IKOS nuvarande Tage Danielsson-professor Keti Chukhrov. Den är öppen för alla, språket är engelska. Anmäl dig till någon av kontaktpersonerna. Läs mer i bifogad PDF. Det fjärde seminariet har titeln: From Avant-Gardes to Contemporaneity. Adorno, Benjamin, Groys, Agamben
Kontakt

22 maj 2024

Panelsamtal: Antirasismen idag - gränslös solidaritet, språkets spänningar och hoppets aktivism

kl. 17.00 – 19.00 Stadsbiblioteket Norrköping

FRAMTIDEN BOTOM RASISMEN? Hur länkar eller bryter dagens antirasismer i Sverige med tidigare sociala rörelser, med antiimperialism och med rörelser som har fokuserat på klass? Vilka (o)möjligheter finns det för ett antirasistiskt språk? Vilka tankar finns det i antirasistiska rörelser om att reparera historiska orättvisor? Dessa frågor och många andra kommer att diskuteras i ett samtal med utgångspunkt i den nyutgivna antologin Antirasismer och Antirasister: Realistiska utopier, spänningar och vardagserfarenheter. Medverkande: Burcu Sahin, Julia Wilen, Hansalbin Sältenberg, Anders Neergard. Moderator: Karin Krifors.
Kontakt

31 maj 2024

Filosofiska fakultetens hedersdoktorsföreläsning – Creating ecosystems for inspired learning

kl. 09.00 – 10.00 Key 1, Hus Key, Campus Valla, Linköping

Hedersdoktor Seetha Murty, utbildningsdirektör vid Silver Oaks internationella skola i Hyderabad och Visakhapatnam i Indien, berättar om sin personliga resa, sitt samarbete med LiU och hur vi kan uppnå ett hållbart samhälle genom att i skolundervisningen utgå från att bygga gemensamma värden. Föreläsningen "Creating ecosystems for inspired learning. A School leader’s mission for a sustainable society." hålls på engelska. 
Kontakt

Organisation

Besöksadress och postadress

Besöksadress och postadress

Campus Valla

D-huset
Ingång 31 a

Filosofiska fakultetens kansli

Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING