Filosofiska fakulteten (FILFAK)

Filosofiska fakulteten erbjuder utbildning och forskning inom humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, juridik, estetiska ämnesområden samt tematisk naturvetenskap. 

Grundutbildningen vid fakulteten präglas av djupa ämneskunskaper, ämnesövergripande arbetssätt och nytänkande. 12 000 studenter studerar på fakultetens program och fristående kurser. Vid fakulteten bedrivs forskning och forskarutbildning inom discipliner såväl som ämnesövergripande och tvärvetenskapliga teman.

 

   

Fakultetsledning
Visa/dölj innehåll

Nyheter  
Visa/dölj innehåll

Forskning vid Filosofiska fakulteten
Visa/dölj innehåll

Dags för studier?
Visa/dölj innehåll

Strimman
Visa/dölj innehåll

Kalender
Visa/dölj innehåll

Kommande händelser vid Filosofiska fakulteten

11 april 2019

Omställning, anpassning och klimatarbetets akilleshälar

kl. 13.30 – 16.00 Stora Studion i Funkishuset, Garvaregatan 3, Valdemarsvik.

Vad innebär klimatomställning och vilka krav ställs på integrering av klimathänsyn i det lokala samhällsbyggandet? Sofie Storbjörk, universitetslektor vid LiU, problematiserar vilket avtryck klimatfrågan gör i praktisk policy, planering och beslutsfattande på olika samhällsnivåer. Vad försvårar, hindrar och utmanar genomförandet? Hur kan förändring möjliggöras? Vi bjuder in forskare, lokala politiker och tjänstepersoner för att lära och diskutera..

Kontakt

9 maj 2019

Bortom BNP-tillväxt – framtidsbilder för hållbar samhällsbyggnad

kl. 13.30 – 16.00 Domaren, utbildningsförvaltningen i Linköping, Apotekaregatan 13C.

Hur skulle ett samhälle som inte bygger på tillväxt kunna se ut? Om målet istället är att uppnå miljö- och klimatmål och att skapa förutsättningar för människors välbefinnande, vilka möjligheter öppnas då? Frågorna har undersökts av Åsa Svenfelt, docent vid avd för strategiska hållbarhetsstudier vid KTH, i forskningsprogrammet ”Bortom BNP-tillväxt” som utmanar normen med ekonomisk tillväxt och konsumtion. Vi bjuder in forskare, lokala politiker och tjänstepersoner för att lära och diskutera.

Kontakt

Organisation
Visa/dölj innehåll

Besöksadress och postadress
Visa/dölj innehåll

Besöksadress och postadress

Campus Valla

D-huset

Ingång 31 a

Filosofiska fakultetens kansli

Linköpings universitet

581 83 LINKÖPING