Filosofiska fakulteten (FILFAK)

Filosofiska fakulteten erbjuder utbildning och forskning inom humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, juridik, estetiska ämnesområden samt tematisk naturvetenskap. 

Grundutbildningen vid fakulteten präglas av djupa ämneskunskaper, ämnesövergripande arbetssätt och nytänkande. 12 000 studenter studerar på fakultetens program och fristående kurser. Vid fakulteten bedrivs forskning och forskarutbildning inom discipliner såväl som ämnesövergripande och tvärvetenskapliga teman.

 

   

Fakultetsledning

Nyheter  

Forskning vid Filosofiska fakulteten

Dags för studier?

Strimman

Kalender

Kommande händelser vid Filosofiska fakulteten

25 september 2018

9 oktober 2018

23 oktober 2018

Strimman: Lokal politisk förvaltning i digitaliseringens tidevarv

kl. 18.00 – 19.15 Vallabiblioteket, hus D, ingång 41, Campus Valla

Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap, föreläser under rubriken "Den lokala politikens digitala utmaningar". Mariana S Gustafsson, postdoktor i statsvetenskap, föreläser under rubriken "Digitaliseringens omvandling". Föreläsningen är öppen för alla, ingen anmälan behövs.

Kontakt

25 oktober 2018

6 november 2018

Strimman: Visioner för framtidens kommuner

kl. 18.00 – 19.15 Vallabiblioteket, hus D, ingång 41, Campus Valla

Josefina Syssner, docent i kulturgeografi, föreläser under rubriken "Förutsättningarna för utveckling och välfärd". Albin Olausson Algotson, doktorand i statsvetenskap, föreläser under rubriken "Lokal attraktionskraft". Föreläsningen är öppen för alla, ingen anmälan behövs.

Kontakt

8 november 2018

Hur kan man öka känslan av trygghet genom stadsplanering? 

kl. 13.30 – 16.00 Kommunhuset, Bergslagsvägen 13-15, Finspång.

Trygghet och otrygghet i samhället diskuterades i valrörelsen, men känslan av trygghet är inte kopplad till den faktiska tryggheten utan till individers upplevelse av trygghet eller otrygghet. Hur kan en skapa en ökad känsla av trygghet i det offentliga rummet? Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad vid Malmö universitet har undersökt hur olika miljöer skapar trygghet respektive otrygghet. Seminariet vänder sig till kommunala politiker, tjänstemän, forskare samt studenter. 

Kontakt

6 december 2018

Politiskt engagerade – men inte i partierna

kl. 13.30 – 16.00 Aulan i kommunhuset, Storängsallén 20, Söderköping.

Valdeltagandet är relativt sett högt i Sverige. Samtidigt talas det om en kris när det gäller politiskt engagemang i de politiska partierna, framför allt bland unga. Hur ser det ut med det politiska engagemanget i Sverige? Vilka är engagerade, hur och varför engagerar man sig? Richard Öhrvall, doktorand som under hösten 2018 disputerar i statsvetenskap vid Linköpings universitet, forskar om politiskt deltagande med särskilt fokus på varför vissa unga personer röstar och andra inte.  

Kontakt

29 januari 2019

Strimman: Vart går USA?

kl. 18.00 – 19.15 Vallabiblioteket, hus D, ingång 41, Campus Valla

Per Jansson, universitetslektor i statsvetenskap, föreläser under rubriken "Donald Trump och den internationella ordningen". Charlotte Fridolfsson, docent i statsvetenskap, föreläser under rubriken "Nytt politiskt tänkande i USA". Föreläsningen är öppen för alla, ingen anmälan behövs.

Kontakt

12 februari 2019

Strimman: Klarar vi de globala utmaningarna?

kl. 18.00 – 19.15 Vallabiblioteket, hus D, ingång 41, Campus Valla

Björn-Ola Linnér, professor i Tema miljöförändring, föreläser under rubriken "Klarar vi de globala miljöutmaningarna?". Lars Niklasson, biträdande professor i statsvetenskap, föreläser under rubriken "Vart leder FN:s hållbarhetsmål?2. Föreläsningen är öppen för alla, ingen anmälan behövs.

Kontakt

5 mars 2019

Organisation

Besöksadress och postadress

Besöksadress och postadress

Campus Valla

D-huset

Ingång 31 a

Filosofiska fakultetens kansli

Linköpings universitet

581 83 LINKÖPING