Filosofiska fakulteten (FILFAK)

Filosofiska fakulteten erbjuder utbildning och forskning inom humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, juridik, estetiska ämnesområden samt tematisk naturvetenskap. 

Grundutbildningen vid fakulteten präglas av djupa ämneskunskaper, ämnesövergripande arbetssätt och nytänkande. 12 000 studenter studerar på fakultetens program och fristående kurser. Vid fakulteten bedrivs forskning och forskarutbildning inom discipliner såväl som ämnesövergripande och tvärvetenskapliga teman.

 

   

Fakultetsledning

Nyheter  

Forskning vid Filosofiska fakulteten

Dags för studier?

Strimman

Kalender

Kommande händelser vid Filosofiska fakulteten

18 september 2018

Disputation inom psykologi: Sara Vestergren

kl. 13.00 – 15.00 I:101, Hus I, Campus Valla 

Sara Vestergren, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Psychological change as an outcome of participation in collective action". Opponent: Docent Katrin Uba, Uppsala universitet

Kontakt

25 september 2018

9 oktober 2018

11 oktober 2018

Seminarium: Valresultatet i Östergötland - får vi fler blocköverskridande styren?

kl. 13.30 – 16.00 Hörsalen i stadshuset, Burensköldsvägen 11, Mjölby.

Trenden med flerpartikoalitioner och blocköverskridande styren väntas fortsätta och till och med bli starkare efter årets kommunala val. Hur fungerar den här typ av styren och vilka är framgångsfaktorerna för att ett sådant styre ska kunna bli handlingskraftigt?

Kontakt

23 oktober 2018

Strimman: Lokal politisk förvaltning i digitaliseringens tidevarv

kl. 18.00 – 19.15 Vallabiblioteket, hus D, ingång 41, Campus Valla

Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap, föreläser under rubriken "Den lokala politikens digitala utmaningar". Mariana S Gustafsson, postdoktor i statsvetenskap, föreläser under rubriken "Digitaliseringens omvandling". Föreläsningen är öppen för alla, ingen anmälan behövs.

Kontakt

24 oktober 2018

Populärvetenskapliga veckan - samhälle, ekonomi, beteendevetenskap och humaniora

kl. 09.15 – 15.15 Colosseum, hus C, ingång 20, Campus Valla

Lyssna på LiU:s mest framstående forskare när de berättar om sitt arbete. Evenemanget är främst riktat till gymnasieelever i årskurs 2 och 3 samt lärare oavsett verksamhetsområde. Populärvetenskapliga veckan innehåller både ett program med seminarier och en utställning där ni kan möta forskare, doktorander och studenter. Begränsat antal platser (1000).

Kontakt

25 oktober 2018

CKS kommundag: Kommunernas kompetensförsörjning avgörande för framtiden

kl. 09.00 – 16.00 Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping.

Att försörja kommunerna med personal och kompetens är en av framtidens nyckelfrågor och att säkerställa rätt kompetens på kort och lång sikt är central för alla kommuner. För att nå dit krävs både nytänk och samverkan och om detta handlar årets kommundag. Välkommen att inhämta ny kunskap och diskutera strategiska lösningar. Kommundagen vänder sig till politiker som medarbetare, chefer och personer i ledningsfunktioner.

Kontakt

6 november 2018

Strimman: Visioner för framtidens kommuner

kl. 18.00 – 19.15 Vallabiblioteket, hus D, ingång 41, Campus Valla

Josefina Syssner, docent i kulturgeografi, föreläser under rubriken "Förutsättningarna för utveckling och välfärd". Albin Olausson Algotson, doktorand i statsvetenskap, föreläser under rubriken "Lokal attraktionskraft". Föreläsningen är öppen för alla, ingen anmälan behövs.

Kontakt

8 november 2018

Seminarium: Hur kan man öka känslan av trygghet genom stadsplanering? 

kl. 13.30 – 16.00 Kommunhuset, Bergslagsvägen 13-15, Finspång.

Trygghet och otrygghet i samhället diskuterades i valrörelsen. Trygghet är ett svårfångat begrepp som inte sällan används i politiska syften. Hur ska vi förstå trygghet i relation till fysiska rum och stadsplanering? Vad är trygghet för vem? Vilka insatser för trygghet görs? Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad vid Malmö universitet har undersökt hur olika miljöer skapar trygghet respektive otrygghet. Seminariet vänder sig till kommunala politiker, tjänstemän, forskare samt studenter.

Kontakt

6 december 2018

Seminarium: Vilka väljer att rösta?

kl. 13.30 – 16.00 Aulan i kommunhuset, Storängsallén 20, Söderköping.

Valdeltagandet är relativt sett högt i Sverige. Samtidigt talas det om en kris när det gäller politiskt engagemang i de politiska partierna, framför allt bland unga. Hur ser det ut med valdeltagandet i Östergötland? Vilka är engagerade och varför? Richard Öhrvall, doktorand som under hösten 2018 disputerar i statsvetenskap vid Linköpings universitet, forskar om politiskt deltagande med särskilt fokus på varför vissa unga personer röstar och andra inte.

Kontakt

29 januari 2019

Strimman: Vart går USA?

kl. 18.00 – 19.15 Vallabiblioteket, hus D, ingång 41, Campus Valla

Per Jansson, universitetslektor i statsvetenskap, föreläser under rubriken "Donald Trump och den internationella ordningen". Charlotte Fridolfsson, docent i statsvetenskap, föreläser under rubriken "Nytt politiskt tänkande i USA". Föreläsningen är öppen för alla, ingen anmälan behövs.

Kontakt

12 februari 2019

Strimman: Klarar vi de globala utmaningarna?

kl. 18.00 – 19.15 Vallabiblioteket, hus D, ingång 41, Campus Valla

Björn-Ola Linnér, professor i Tema miljöförändring, föreläser under rubriken "Klarar vi de globala miljöutmaningarna?". Lars Niklasson, biträdande professor i statsvetenskap, föreläser under rubriken "Vart leder FN:s hållbarhetsmål?2. Föreläsningen är öppen för alla, ingen anmälan behövs.

Kontakt

5 mars 2019

Organisation

Besöksadress och postadress

Besöksadress och postadress

Campus Valla

D-huset

Ingång 31 a

Filosofiska fakultetens kansli

Linköpings universitet

581 83 LINKÖPING