Filosofiska fakulteten (FILFAK)

Filosofiska fakulteten erbjuder utbildning och forskning inom humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, juridik, estetiska ämnesområden samt tematisk naturvetenskap. 

Grundutbildningen vid fakulteten präglas av djupa ämneskunskaper, ämnesövergripande arbetssätt och nytänkande. 14 000 studenter studerar på fakultetens program och fristående kurser. Vid fakulteten bedrivs forskning och forskarutbildning inom discipliner såväl som ämnesövergripande och tvärvetenskapliga teman.

 

  Video 

Fakultetsledning

Aktuellt 

Fakultet - en podd om aktuella samhällsfrågor

Nu finns säsong fyra av Filosofiska fakultetens podd Fakultet! Fakultet är en podd som tar upp aktuella samhällsfrågor. Du hittar den och systerpodden Fakultet Essä på LiUs poddsida men även på iTunes, PodBean och Spotify.

Logotyp Humanistdygnet

Humanistdygnet

Humanistdygnet äger rum vartannat år som en inramning till utdelningen av Linköpings kommuns pris till Tage Danielssons minne. Nästa Humanistdygn planeras till hösten 2024.

Nyheter

porträtt av två kvinnliga forskare.

Postcovid fick forskarna att kombinera olika perspektiv

I spåren av covidpandemin följde en ny utmaning: postcovid. I ett stort forskningsprojekt arbetar forskare på tvärs över områdesgränser för att förstå postcovid ur många olika aspekter. Samtidigt forskar de om den tvärvetenskapliga processen i sig.

En man som heter Zoran Slavnic.

Jag vill inspirera framtidens tjänstemän och beslutsfattare

– Temporalitet är ett laddat ord, ett hett ämne som alla pratar om i dag, jag var en av de första som forskade om det. Zoran Slavnic är professor i sociologi vid REMESO, LiU, han forskar och undervisar inom bla migration, integration och etnicitet.

Studenter i samtal.

Framtidens lärande: Internationellt dubbelt examensprogram i fokus

I en värld präglad av mångfald och globala utmaningar utgör LiU:s dubbla examensprogram i migrationsstudier en nyskapande resurs. Programmet är en unik möjlighet för studenterna som får bredda sina perspektiv vid två universitet i två olika länder.

Forskning vid Filosofiska fakulteten

Man kör truck.

Arbetsliv

En viktig utmaning för arbetslivsforskningen vid Linköpings universitet är att utveckla kunskaper som stödjer en hållbar utveckling av företag i en globaliserad värld

Barn

Vid LiU finns omfattande forskning om barn, unga och synen på barndom. Centrala frågor rör barns samt ungas liv och villkor i olika miljöer.

Biogasbuss i Linköping

Biogas

Ett starkt forskningsområde med stor internationell relevans som växt stadigt sedan slutet av 1990-talet då dieseldimmorna låg tunga över centrala Linköping. Sedan 2012 är Linköpings universitet värdar för nationella Biogas Research Center, BRC.

Dags för studier?

Strimman

Kalender

Kommande händelser vid Filosofiska fakulteten

27 februari 2024

Seminarieserie "Negative Modernity: The War of Ideas" 1. The End of Sensuous Truth

kl. 15.15 – 17.00 Tage, Keyhuset Valla, Linköping

"Negative Modernity: The War of Ideas" är en seminarieserie med IKOS nuvarande Tage Danielsson-professor Keti Chukhrov. Den är öppen för alla, språket är engelska. Anmäl dig till någon av kontaktpersonerna. Läs mer i bifogad PDF. Det första tillfället har titeln: The End of Sensuous Truth. Hegel, Kant, Lifshitz, Romanticist shift.
Kontakt

8 mars 2024

Förlossningskulturen ur ett feministiskt perspektiv

kl. 16.30 – 18.00 Scenen, Huvudbiblioteket, Östgötagatan 5, Linköping 

Förlossningskulturen av idag - hur har den skapats och av vem? Utgår den alltid från den födande och barnets bästa? Ett samtal om att ta makten över den egna kroppen, ur ett feministiskt perspektiv. Medverkar gör Belén Martin från Östgötadoulorna, Lisa Guntram, forskare inom kvinnohälsa, LiU, Katharina Berggren, ordförande Birth Rights Sweden och Åsa Hermansson, Vårdförbundet. Arrangemanget är ett samarbete mellan Östgötadoulorna, Huvudbiblioteket och Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet. Alla är välkomna.
Kontakt

12 mars 2024

Seminarieserie "Negative Modernity: The War of Ideas" 2. Enlightenment and its Discontents

kl. 15.15 – 17.00 Tage, Keyhuset Valla, Linköping

"Negative Modernity: The War of Ideas" är en seminarieserie med IKOS nuvarande Tage Danielsson-professor Keti Chukhrov. Den är öppen för alla, språket är engelska. Anmäl dig till någon av kontaktpersonerna. Läs mer i bifogad PDF. Det andra tillfället har titeln: Enlightenment and its Discontents. Adorno, Freud,  Mignolo. Denise Ferreira da Silva.
Kontakt

13 mars 2024

Strimman: Barnavård till salu

kl. 17.30 – 18.45 Scenen, Huvudbiblioteket, Östgötagatan 5, Linköping

Under större delen av 1900-talet kunde föräldrar lämna sina barn på barnpensionat när de skulle åka på semester, och barn kunde födas i hemlighet på förlossningshem. Barnpensionat och förlossningshem var verksamheter som drevs av entreprenörer som tog betalt av föräldrar som behövde göra sig fria från sina barn för en längre eller kortare tid. Johanna Sjöberg, universitetslektor, Klara Andersson, doktorand, och Johanna Sköld, professor, alla vid Tema Barn, diskuterar den marknad för barnavård som existerade i Sverige parallellt med att välfärdsstaten byggdes upp.
Kontakt

10 april 2024

Installationsföreläsning Karin Osvaldsson Cromdal

kl. 15.15 – 17.00 K1 Kåkenhus, Norrköping

Välkommen att lyssna till Karin Osvaldsson Cromdals installationsföreläsning som ny professor. Föreläsningens titel: Deltagande, kategorier och normer — Samtalet som fundament i socialt arbete. Efter föreläsningen anordnas ett mingel. Anmäl dig via formulär senast den 25 mars. Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), Avdelningen för socialt arbete (SOCARB).
Kontakt

16 april 2024

Seminarieserie "Negative Modernity: The War of Ideas" 3. Culture between Spirit and Body

kl. 15.15 – 17.00 Tage, Keyhuset Valla, Linköping

"Negative Modernity: The War of Ideas" är en seminarieserie med IKOS nuvarande Tage Danielsson-professor Keti Chukhrov. Den är öppen för alla, språket är engelska. Anmäl dig till någon av kontaktpersonerna. Läs mer i bifogad PDF. Det tredje seminariet har titeln: Culture between Spirit and Body, Vygotsky, Bibler, Deleuze/Guattari, Wynter.
Kontakt

17 april 2024

Strimman: Unga och makten över framtiden

kl. 17.30 – 18.45 Scenen, Huvudbiblioteket, Östgötagatan 5, Linköping

Dagens barn och unga riskerar att leva stora delar av sina liv i en värld präglad av klimatförändringar, minskad biologisk mångfald, ekonomisk osäkerhet, social ojämlikhet och en ny säkerhetsordning. Samtidigt som barn och unga kommer att påverkas av beslut som fattas idag, är deras möjligheter att delta i den formella politiken begränsade på grund av att de är omyndiga. Unga aktivister använder andra forum för att mobilisera och argumentera för nya politiska riktningar där idéer om framtiden ofta ges en central roll. Jonathan Josefsson, universitetslektor i Tema Barn, och Anna Friberg, universitetslektor i historia samtalar om hur de unga kan föreställa sig en framtid. Hur tänker de sig att en bättre framtid kan förverkligas? Och hur kan den institutionella politiken fånga upp de ungas röster så att de får bäring på dagens politik?
Kontakt

30 april 2024

Seminarieserie "Negative Modernity: The War of Ideas" 4. From Avant-Gardes to Contemporaneity

kl. 15.15 – 17.00 Tage, Keyhuset Valla, Linköping

"Negative Modernity: The War of Ideas" är en seminarieserie med IKOS nuvarande Tage Danielsson-professor Keti Chukhrov. Den är öppen för alla, språket är engelska. Anmäl dig till någon av kontaktpersonerna. Läs mer i bifogad PDF. Det fjärde seminariet har titeln: From Avant-Gardes to Contemporaneity. Adorno, Benjamin, Groys, Agamben
Kontakt

Organisation

Besöksadress och postadress

Besöksadress och postadress

Campus Valla

D-huset
Ingång 31 a

Filosofiska fakultetens kansli

Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING