Filosofiska fakulteten (FILFAK)

Filosofiska fakulteten erbjuder utbildning och forskning inom humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, juridik, estetiska ämnesområden samt tematisk naturvetenskap. 

Grundutbildningen vid fakulteten präglas av djupa ämneskunskaper, ämnesövergripande arbetssätt och nytänkande. 14 000 studenter studerar på fakultetens program och fristående kurser. Vid fakulteten bedrivs forskning och forskarutbildning inom discipliner såväl som ämnesövergripande och tvärvetenskapliga teman.

 

   

Fakultetsledning

Aktuellt 

Fakultet - en podd om aktuella samhällsfrågor

Hittills finns tre säsonger av Filosofiska fakultetens podd Fakultet och en fjärde säsong är på gång! Fakultet är en podd som tar upp aktuella samhällsfrågor. Du hittar den och sidospåret Fakultet Essä på LiUs poddsida men även på iTunes, PodBean och Spotify.

Nyheter

Forskning vid Filosofiska fakulteten

Dags för studier?

Strimman

Kalender

Kommande händelser vid Filosofiska fakulteten

14 februari 2023

Strimman: Historisk och samhällsvetenskaplig forskning om medicin - vad ska vi ha den till?

kl. 18.00 – 19.15 Trappan, hus D, ingång 41, Campus Valla

17 februari 2023

Disputation i statistik: Hector Rodriguez-Deniz

kl. 13.15 – 16.15 Ada Lovelace, Hus B, ingång 27, Campus Valla

14 mars 2023

Strimman: Tonårstjejer, influencers och representationer av psykisk hälsa

kl. 18.00 – 19.15 Trappan, hus D, ingång 41, Campus Valla

18 april 2023

Strimman: Brister och bristningar i svensk förlossningsvård

kl. 18.00 – 19.15 Trappan, hus D, ingång 41, Campus Valla

Organisation

Besöksadress och postadress

Besöksadress och postadress

Campus Valla

D-huset
Ingång 31 a

Filosofiska fakultetens kansli

Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING