Filosofiska fakultetens kansli (FFK)

  • stödjer, samordnar och utvecklar utbildning och forskning
  • utgör genom samlad erfarenhet och sakkunskap ett nav i fakultetens arbete mot olika intressenter 
  • driver tillsammans med verksamheten frågor av strategisk och lagstadgad karaktär


Kanslichef, bitr. kanslichef och koordinator Visa/dölj innehåll

Anställningsärenden Visa/dölj innehåll

Ekonomi Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning Visa/dölj innehåll

Grundutbildning, grund- och avancerad nivå Visa/dölj innehåll

HR-support Visa/dölj innehåll

Internationalisering Visa/dölj innehåll

Kommunikation Visa/dölj innehåll

Studieadministrativa stödsystem (Bilda, Ladok) Visa/dölj innehåll

Studievägledning Visa/dölj innehåll

Beteendevetenskap

Kultur, media och språk

Samhälle och miljö

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll