Filosofiska fakultetens kansli (FFK)

  • stödjer, samordnar och utvecklar utbildning och forskning
  • utgör genom samlad erfarenhet och sakkunskap ett nav i fakultetens arbete mot olika intressenter 
  • driver tillsammans med verksamheten frågor av strategisk och lagstadgad karaktär


Kanslichef, bitr. kanslichef och koordinator
Visa/dölj innehåll

Anställningsärenden
Visa/dölj innehåll

Ekonomi
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Grundutbildning, grund- och avancerad nivå
Visa/dölj innehåll

Internationalisering
Visa/dölj innehåll

Kommunikation
Visa/dölj innehåll

Studentrekrytering och alumni
Visa/dölj innehåll

Studieadministrativa stödsystem (Bilda, Ladok)
Visa/dölj innehåll

Studievägledning
Visa/dölj innehåll

Kultur, media och språk

Samhälle och miljö

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll