Filosofiska fakultetens kansli (FFK)

  • stödjer, samordnar och utvecklar utbildning och forskning
  • utgör genom samlad erfarenhet och sakkunskap ett nav i fakultetens arbete mot olika intressenter 
  • driver tillsammans med verksamheten frågor av strategisk och lagstadgad karaktär


Kanslichef, Bitr kanslichef och Koordinator

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nedan presenteras kontaktpersoner sorterad i funktionsordning. Kontaktuppgifter under rubriken Medarbetare.

Anställningsärenden

Maria Wallgren
Anette Ärlebäck

Ekonomi

Henrik Ekberg
Fredrik Nordén

Forskarutbildning

Anne-Christine Lindvall

 

 

 

Grundutbildning, Grund- och avancerad nivå

Charlotta Einarsson, Svensk master
Inger Lindell, Kandidat och yrkesprogram
Björn Ivarsson Lilieblad, Fristående kurser

Information och webb

Jenny Ahlgren, kommunikatör
Anna Bäcklin Lindén, kommunikatör webb

Internationalisering

Lisa Dobrosch, Inresande utbytesstudenter (föräldraledig)
Kerstin Karlsson, Utresande utbytesstudenter
Kostas Mitropoulos, Inresande utbytesstudenter
Johanna Persson, Utbytesavtal
Natalia Roma Masdeu, Utbytesavtal
Kristin Tell, Internationella masterprogram/utresande utbytesstudenter
Anette Ärlebäck, Utresande utbytesstudenter

 

 

 

 

 

 

IKT-studion

Linnea Björk Timm, Koordinator
Anna Söderström, Föreståndare

HR-konsult

Christina Edlund

Studentrekrytering Alumni

Christos Antonopoulos

Schema och lokalbokning

Coyntha Sedvall

Medarbetare

Anknutna medarbetare

Relaterat innehåll