Filosofiska fakultetens kansli (FFK)

  • stödjer, samordnar och utvecklar utbildning och forskning
  • utgör genom samlad erfarenhet och sakkunskap ett nav i fakultetens arbete mot olika intressenter 
  • driver tillsammans med verksamheten frågor av strategisk och lagstadgad karaktär


Kanslichef, bitr. kanslichef och koordinatorVisa/dölj innehåll

AnställningsärendenVisa/dölj innehåll

EkonomiVisa/dölj innehåll

ForskarutbildningVisa/dölj innehåll

Grundutbildning, grund- och avancerad nivåVisa/dölj innehåll

HR-supportVisa/dölj innehåll

InternationaliseringVisa/dölj innehåll

KommunikationVisa/dölj innehåll

Studieadministrativa stödsystem (Bilda, Ladok)Visa/dölj innehåll

StudievägledningVisa/dölj innehåll

Beteendevetenskap

Kultur, media och språk

Samhälle och miljö

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll